PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 298--307
Tytuł artykułu

Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki zależności pomiędzy poczuciem podmiotowości i partycypacji a funkcjonowaniem zespołu w organizacji. Poprzez analizę literatury i badań autorka prezentuje, w jaki sposób zwiększenie poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników w sprawach dotyczących organizacji, może wpływać na wzrost odpowiedzialności i integralności tworzonego przez nich teamu, co w efekcie przekładać się będzie na jakość uzyskanego wyniku oraz zintegrowanie rozwoju organizacji i pracowników. Każdy zespół pracujących razem ludzi podlega określonym etapom rozwoju oraz tendencjom, które wpływają na jego spójność i efektywność, a takie zarządzanie, które oprócz wydajności, zwiększa również jego integralność i odpowiedzialność jest celem wielu managerów. Jednym ze sposobów zarządzania, który temu sprzyja jest zarządzanie przez partycypację. Kładąc nacisk na podmiotowość pracownika, jego sprawczość i zdolność do działania, a nie tylko reagowania, wzmacnia ono zaangażowanie i gotowość do dojrzałej współpracy. Pozwala też zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków pracy zespołowej, takich jak np. myślenie grupowe. Stylem zarządzania, który już w swoim założeniu kładzie nacisk na podmiotowość jest Total Participation Management, którego celem jest zbudowanie organizacji, której systemy będą pozwalały pracownikowi na pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach jej działalności. Jest to styl bardzo wymagający zarówno w odniesieniu do szeregowych pracowników, jak i do kadry managerskiej, jednak organizacje tak zarządzane często uzyskują przewagę konkurencyjną w zakresie wyników finansowych, a także w zakresie bycia atrakcyjnym miejscem pracy, przyciągającym specjalistów, wspierających potencjał firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to discuss the issue of the relation between an employee's sense of participation and effectiveness of their team. The author shows how strengthening the sense of subjectivity of employees, and increasing their participation in tasks and goals of an organization, can promote the growth of responsibility and integrity of the group in which they cooperate; this in turn will influence the quality of results and also integrate the development of the organization and that of the employees. Any group is governed by certain stages of group development and by tendencies that affect consistency and efficiency. Many managers have as their goal the type of management that - in addition to efficiency - assists the growth of integrity and responsibility. Participative management can provide the solution. Stressing the importance of the worker's subjectivity, his efficacy and ability to act rather than simply react, reinforces his involvement and willingness and thus leads to fully-fledged cooperation. It also helps minimize the chances of adverse effects occuning in teamwork, for instance in group thinking or diffusion of responsibility. The management style whose concept emphasizes the subjectivity of employees is called Total Participation Management. However, it is a very challenging style for regular employees as well as for managers. Nevertheless, organizations managed this way are frequently more competitive in terms of financial results as well as in terms of attractiveness for employees by creating a place which attracts experts who support the organizations' potential. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Anthony W.P., 1978, Participative Management, Addison - Wesley Publishing Co, Massachusetts - Menlo Park, California - London - Amsterdam - Don Mills, Ontario - Sidney.
 • Blanchard K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 • Blanchard K., Bowles S., Carew D., Parisi-Carew E., 2001 High-Five!: The magic of working together, William Morrow, New York.
 • Borkowska S. red, 2007, Systemy wysoko efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Cierniak-Emerych A., 2010, Partycypacja pracownicza wyznacznikiem zmian w sferze personalnej przedsiębiorstw [w:] Zmiany w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, red. J. Puchalski, Wydawnictwo, WSH, Wrocław.
 • Delaney J.T., Huselid M.A., 1996, The Impact of Human Resource Management Practices on Perceptions of Organisational Performance, Academy of Management Journal, vol. 39.
 • Freire P., 1996, The pedagogy of the oppresed. Revised edition, Pinguin Books, London.
 • Gollan P., Davis E., 1998, The Implemantation of HRM Best Practice: Beyond Rhetoric, vol. 2, Bologna.
 • Kożusznik B., 1992, Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Motyka M., Pawlak J. (red.), 2012, Podmiotowość człowieka w organizacji, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Stocki R. Prokopowicz P., Żmuda G., 2008, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 • Strauss B., 1998, An Overview [w:] Organizational Participation. Myth and Reality, red. F. Heller, E. Pusic, G. Strauss, B. Wilpert, Oxford University Press, Oxford.
 • Tuckman B., 1965, Developmental sequences in small groups, "Psychological Bulletin" No. 63(6).
 • Zbiegień-Maciąg L., 2005, Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.