PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 1 | 541--565
Tytuł artykułu

Polityka makroostrożnościowa jako instrument ograniczania wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania hurtowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Macroprudential Policy as an Instrument of Limiting the Use of Short-term Wholesale Financing by Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje rolę polityki makroostrożnościowej jako instrumentu ograniczania wykorzystywania przez banki krótkoterminowych pożyczek międzybankowych jako źródła finansowania ich aktywów. W literaturze ukształtował się konsensus, że wprawdzie polityka makroostrożnościowa może zwiększać skuteczność i zmniejszać koszty kontrolowania tempa wzrostu akcji kredytowej, to jednak sama polityka stopy procentowej może być efektywnym instrumentem zapobiegania niestabilnym boomom kredytowym. W artykule wskazano, że polityka stopy procentowej nie jest jednak wystarczającym instrumentem powstrzymywania nadmiernego wykorzystywania przez banki krótkoterminowych pożyczek międzybankowych. Jest tak dlatego, że są one wykorzystywane do finansowania nie tylko akcji kredytowej, ale także portfeli tradingowych banków, których zyskowność jest sztucznie zwiększana w wyniku stosowania dużych dźwigni i możliwości zaciągania przez banki "zbyt duże, by upaść" sztucznie nisko oprocentowanych pożyczek. W takiej sytuacji wykorzystywanie samych tylko podwyżek stóp procentowych, jako instrumentu ograniczenia wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania hurtowego, mogłoby narażać banki na straty bilansowe w wyniku spadku cen obligacji znajdujących się w ich portfelach tradingowych. Niezbędnym zatem elementem polityki ograniczania wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania hurtowego jako źródła finansowania ich aktywów, powinno być stosowanie instrumentów polityki makroostrożnościowej, w tym m.in. limitów nakładanych na wielkość stosowanych przez banki dźwigni, zwiększanie wagi ryzyka dla portfeli tradingowych oraz stosowanie 100% pułapu dla relacji kredytów do depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Najlepszym zaś rozwiązaniem byłby podział banków TBTF na komercyjne i inwestycyjne, ponieważ wyeliminowałoby to możliwość korzystania przez wielkie globalne banki z subsydium w postaci dostępu do sztucznie taniego finansowania, będącego efektem implikowanej gwarancji wymuszonej pośrednio na podatnikach. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper analyses the role of macroprudential policy as an instrument for controlling banks' use of short-term interbank loans as a source of funding their assets. There is a consensus in the literature that while macroprudential policy may improve the effectiveness and lower the costs of controlling the rate of credit growth, interest rate policy alone can still be a sufficiently effective tool of containing unstable lending booms. In our paper we argue that interest rate policy cannot be sufficiently effective instrument of containing banks' demand for short-term wholesale financing. The reason is that short-term interbank loans are used not only for funding loans, but also for funding banks' trading portfolios of which profitability is artificially increased by the use of high leverage and large banks access to artificially low cost of financing. Under the circumstances, using interest rate hikes for containing banks' demand for short-term wholesale funding may expose banks to balance sheet losses due to a fall in prices of debt securities held in their trading portfolios. Thus, as far as containing the excessive use of short-term wholesale funding is concerned, the proper solution is to employ macroprudential instruments, e.g. imposing caps on leverage, increasing risk weights on trading and setting 100% cap on loans to deposits ratio. The best solution would be breaking up too big to fail banks that would eliminate their access to artificially low cost of funding that they enjoy due to involuntary implicit guarantee given them by taxpayers. (original abstract)
Rocznik
Strony
541--565
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Admati A.R., De Marzo P.M., Hellwig M.F, Pfleiderer P. (2012), Debt Overhang and Capital Regulation, "Rock Center for Corporate Governance Working Paper", no. 114.
 • Admati A.R., De Marzo P.M., Hellwig M.F (2010), Fallacies, Irrelevant Fact, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive, "Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper", no. 86.
 • Adrian T., Shin H.S. (2010), The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Crisis of 2007-2009, "Federal Bank of New York Staff Reports", no. 439.
 • Aragon G.O., Strahan P.E. (2009), Hedge funds as liquidity providers: Evidence from the Lehman Bankruptcy, "NBER Working Paper", no. 15336.
 • Augar P. (2005), The Greed Merchants. How the Investment Banks Played the Free Market Game, Portfolio, London.
 • Beau D., Clerk L., Majon B. (2011), Macroprudential policy and the conduct of monetary policy, "Bank of France Occasional Paper", no. 8.
 • Bernanke B. (1983), Non-monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression, "American Economic Review", vol. 73, s. 257-276.
 • Berrospide J. (2013), Bank liquidity hoarding and the financial crisis: An empirical evaluation, Federal Reserve Bank, "Finance and Economics Discussion Series", no. 2013-03.
 • Bloomberg (2013), Why should taxpayers give big banks $83 billion a year?, 20 February.
 • Bookstaber R. (2007), ADemon of our Own Design. Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovations, Wiley & Sons, Chichester.
 • Bordo M.D. (2012), The Great Depression and The Great Recession: What have we learned, Fourth P.R. Brahmananda Memorial Lecture, Reserve Bank of India, 9 April.
 • Borio C. (2012), The Financial Cycle and Macrśconomics: What have we learnt?, "BIS Working Papers", no. 395.
 • Borio C., Disyatat P. (2011), Global imbalances and the financial crisis: Link or no link?, "BIS Working Papers", no. 346.
 • Bottazzi J-M., Luque J., Pascoa M.R. (2011), Securities market theory: Possession, repo and rehypothetication, "Journal of Economic Theory", no. 147, s. 477-500.
 • Brady N. (2012), We need much simpler rules to rein in the banks, "Financial Times", nr z 27 sierpnia.
 • Brunnermeier M.K. (2008), Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-08, "NBER Working Paper", no. 14612.
 • Copeland A., Martin A., Walker M. (2011), Repo runs: Evidence from the Tri-Party Repo Market, "Federal Reserve Bank of New York Staff Reports", no. 506.
 • De Grauwe P. (2010), The Fragility of the Eurozone's Institutions, "Open Economies Review", vol. 21, s. 167-174.
 • Eichengreen B. (2013), Why no Glass-Steagall II?, "Project Syndicate", 10 January.
 • Financial Services Authority (2009), Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, March.
 • Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", no. 58 (1).
 • Friedman M., Schwartz A. (1963), A Monetary History of the United States, Princeton University Press, Princeton.
 • Goodhart Ch. (2009), The Continuing Muddles of Monetary Policy: A Steadfast Refusal to Face Facts, "Economica", vol. 76, issue 1, s. 821-830.
 • Gorton G.B., Metrick A. (2010), Haircuts, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", Novemeber/December, s. 507-519.
 • Gorton G.B., Metrick A. (2009), Securitized Banking and the Run on Repo, "NBER Working Paper", no. 15223.
 • Green R.K., Wachter S.M. (2007), The Housing Finance Revolution, University of Pennsylvania Institute for Law and Economics, "Research Paper Series", no. 09-37.
 • Hahm J., Mishkin F.C., Shin H.S., Shin K. (2012), Macroprudential Policies in Open Emerging Economies, "NBER Working Paper", no. 17780.
 • Haldane A.G., Alessandri P. (2009), Banking on the state, referat na konferencję The International Financial Crisis: Have the Rules of Finance Changed?, Federal Bank of Chicago, 25 września.
 • Haldane A. (2012), The dog and the frisbee, referat na konferecję The Changing Policy Landscape, Jackson Hole, 12 sierpnia.
 • Haldane A. (2009), Why Banks Failed The Stress Test, Marcus-Evans Conference on Stress Testing, The Bank of England, 13 February.
 • Honohan P. (2009), Resolving Ireland's Banking Crisis, referat na konferencję UCD-Dublin Economic Workshop Conference: Responding to the Crisis, Dublin, 12 January.
 • Hördahl P., King M.R. (2008), Developments in repo markets during the financial turmoil, "BIS Quarterly Review", December, s. 37-53.
 • Jenkins R. (2011), Lessons in lobbying, Bank of England Speech, 22 November.
 • Johnson S., Kwak J. (2010), 13 Bankers. Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon, New York.
 • Kalemli-Ozcan S., Papaioannou E., Perri F. (2012), Global banks and crisis transmission, "NBER Working Paper", no. 18209.
 • King R.G., Plosser Ch.I. (1984), Money, Credit and Prices in Real Business Cycle, "American Economic Review", vol. 74, no. 3, s. 363-380.
 • Krishnamurthy A., Nagel S., Orlov D. (2012), Sizing up repo, "NBER Working Paper", no. 17768.
 • Lall R. (2009), Why Basel II Failed and Why Any Basel III is Doomed, "GEG Working Paper", no. 52
 • Lall R. (2010), Reforming Global Banking Rules: How the G20 Can Save the Global Economy, DIIS Policy Brief, Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 • Małecki W. (2013), Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie "Ekonomista".
 • Masters B. (2012), Regulators warm to rethink on bank liquidity buffers, "Financial Times", nr z 3 września, s. 3.
 • Monnet C. (2011), Rehypothecation, "Federal Reserve Bank of Philadelfia Business Review", Q4.
 • Morris S., Shin H.S. (2008), Financial regulation in a Systemic context, "Brooking Papers on Economic Activity", Fall, s. 1-29
 • Pawłowicz L. (2010), Stabilność jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 29.
 • Reinhart V. (2008), A Year of Living Dangerously: The Management of Financial Crisis in 2008, "Journal of Economic Perspectives", vol. 25, no. 1, s. 71-90.
 • Ren H. (2011), Countercyclical financial regulation, "Policy Research Working Paper", no. 5823.
 • Roe M. (2013), The London Whale is the cost of too-big-to-fail, "Financial Times", nr 25 z marca.
 • Shin H.S. (2012a), Global Banking Glut and Loan Risk Premium, referat wygłoszony na konferencji 12th Jacques Polak Annual Research Conference Hosted by the International Monetary Fund, Washington, DC, 10-11 listopada.
 • Shin H.S. (2012b), Adapting Macroprudential Policy to Global Liquidity Conditions, "Central Bank of Chile Working Papers", no. 671.
 • Shin H.S., Shin K. (2011), Procyclicality and monetary aggregates, "NBER Working Paper", no. 16836.
 • Singh M. (2011), Velocity of Pledged Collateral: Analysis and Implications, "IMF Working Paper", no. 256.
 • Singh M., Aitken J. (2010), The (seizable) Role of Rehypthetication in Shadow Banking System, "IMF Working Paper", no. 172.
 • Singh M., Stella P. (2012), Money and Collateral, "IMF Working Paper", no. WP/12/95.
 • Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 • Sławiński A. (2010), Krótka podróż w czasie do źródeł globalnego kryzysu bankowego, w: Kryzysy: przeklęte czy pożądane?, Mamzer H., Kulesza W., Balasiński T. (red.), Academica SWPS, Warszawa.
 • Sławiński A. (red.) (2011), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Soon-taek Ch. (2010), Mortgage Lending in Korea. An Example of a Countercyclical Macro-prudential Approach, "World Bank Policy Research Working Paper", no. 5505.
 • Tymoczko D. (2010), Reakcje wybranych banków centralnych (Fed i EBC) na kryzys, w: Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, KES, SGH, Warszawa.
 • Ueda K., Weder di Mauro B.W. (2012), Quantifying Structural Subsidy Values for Systematically Important Financial Institutions, "IMF Working Paper", no. WP/12/128.
 • Wilmarth A.E. (2002), The Transformation of the U.S. Financial Services Industry, 1975-2000: Competition, Consolidation and Increased Risks, "University of Illinois Law Review", no. 2, s. 223.
 • Wilmarth A.E. (2009), The Dark Side of Universal Banking: Financial Conglomerates and the Origins of the Subprime Financial Crisis, "Connecticut Law Review", vol. 41, no. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.