PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 95--102
Tytuł artykułu

Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników

Warianty tytułu
Human Resources Management Concept in Terms of an Increase in Innovativeness of Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpatrywanie innowacyjności pod kątem jej wzrostu wymaga większego niż dotąd koncentrowania się na sferze personalnej przedsiębiorstwa, w nawiązaniu do sentencji: "innowacyjność dzięki ludziom". Za zasadne uznano posiłkowanie się - w procesie określania zasad i procedury postępowania - koncepcją Human Resources Management, a w szczególności High-Involvement Work Practices, ukazując przez to możliwości i sposoby działań w omawianym zakresie, przy jednoczesnym wykorzystaniu formuły kształtowania innowacyjnych zachowań pracowników w procesie zarządzania zorientowanego na interesy. Przytoczone wyniki badań empirycznych, dotyczących determinant zaangażowania pracowników, w tym również tych, które wiążą się z realizacją ich interesów, posłużyły do określenia przykładów kluczowych praktyk (filarów) zarządzania. Kluczowe praktyki odgrywają podstawową rolę w architekturze HIWP. Stwierdzono, że w procesie ich formowania niezbędne jest zastosowanie podejścia zindywidualizowanego, a przy tym kompleksowego, kontekstualnego, a zarazem konfiguracyjnego. Wzrost rozpatrywanej innowacyjności wymaga posiłkowania się odpowiednim splotem filarów zarządzania zasobami ludzkimi, nawiązującym do realiów funkcjonowania danej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Considering an increase in innovativeness requires more focus put on the personal aspect of a company, according to the maxim: 'innovativeness through people'. We found it reasonable to use the Human Resources Management concept to determine action rules and procedures. Particular emphasis was put on high performance work systems (HPWS). High Involvement Work Practices, which are a kind of these systems, were applied to showcase possibilities and directions of the aforementioned actions, meanwhile applying the employee innovative behaviours development formula to interest-oriented management. The presented results of empirical research on employee involvement determiners, including those related to fulfilling their needs, were used to highlight key management practices (pillars). They are fundamental for the HIWP architecture. It was discovered that an individual, comprehensive, contextual and configuration approach has to be taken in formulating them. An increase in innovativeness requires relying on an appropriate configuration of HRM pillars, complimentary to the whereabouts of functioning of an organization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355- 88-4.
 • Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7247-045-6.
 • Borkowska, S. (red.) (2010). Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-1598-0.
 • Gableta, M. (red.) (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7695-146-1.
 • Gableta, M., Adamska, M. (2009). Kształtowanie procedury uwzględniania interesów pracowniczych w procesie gospodarowania. W: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.). Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Prace Naukowe, nr 43. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7011-956-0.
 • Gableta, M., Bodak, A. (2012). Skłonność pracodawców do respektowania interesów pracowników (wyniki badań empirycznych). Organizacja i Kierowanie, 1A(149), 287-296.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13612-X.
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1884-0.
 • Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i stymulowaniu innowacyjności. T. 2(35). Katowice: Wydawnictwo Chowanna. ISSN 0137-706X.
 • Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12741-4.
 • Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12235-8.
 • Snell, S., Bohlander, G. (2011). Managing Human Resources. Mason: South-Western. ISBN 978-1-111- 53282-6.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-689-2.
 • Yuan, F., Woodman, R.W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.