PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 491--501
Tytuł artykułu

Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of the Financial Liquidity Strategies in Frams Varied Economic Size
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono charakter i efektywność strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w gospodarstwach rolniczych w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Badaniami objęto gospodarstwa rolnicze położone w regionie "Mazowsze i Podlasie" w ramach FADN. Charakter stosowanych strategii cząstkowych i całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko wyznaczono na podstawie syntetycznego wskaźnika. Stosowanie zróżnicowanego charakteru strategii cząstkowych strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko przekładało się na osiąganie przez gospodarstwa rolnicze wyższych stóp zwrotu. W gospodarstwach o najmniejszej sile ekonomicznej zarządzający w ograniczonym stopniu wykorzystywali finansowanie kapitałem obcym. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego wpływała na zróżnicowanie charakteru stosowanych strategii cząstkowych i całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. W zależności od wielkości ESU gospodarstwa, zarządzający stosowali zróżnicowane podejście do ryzyka utraty płynności finansowej i poziomu uzyskiwanego dochodu. (abstrakt oryginalny)
EN
This study presents the nature and effectiveness of financial liquidity strategies in terms of income-risk in farms depending on their economic size. Studied farms were located in the region of "Mazovia and Podlasie" within the FADN. The nature of partial and total liquidity strategies in terms of income-risk was based on the synthetic indicator. The use of diversified partial strategies of liquidity strategy in terms of income-risk translated into farms to achieve higher rates of return. In holdings with the lowest economic strength managers have used limited external capital financing. The economic size of farms affected the diversity of partial strategies' nature and total liquidity strategy in terms of income-risk. Depending on the size of ESU, farm managers use different approaches to the risk of financial liquidity loss and the level of your income. (original abstract)
Rocznik
Strony
491--501
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I. (2005), Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ, Warszawa.
 • Gryko J.M. (2008), Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. D. Krzemińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jaworski J. (2010), Teoria i Praktyka Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Nowak M. (1995), Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, PRET, Warszawa.
 • Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K. (2004), Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1998) Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz.U. L 109 z 23.6.1965, s. 1859).
 • Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 • Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • StatSoft Polska (2012), Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe.
 • Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zabolotnyy S. (2010), Analiza wskaźnikowa jako narzędzie klasyfikacji strategii płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 587 (26).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.