PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 97--109
Tytuł artykułu

Aktywność na rynku pracy młodzieży a kwalifikacje zawodowe i wykształcenie absolwentów w województwie podkarpackim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity in the Labour Market of Young People vs. Their Professional Qualifications and Education in the Province of Podkarpacie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niska aktywność zawodowa młodych osób i równocześnie towarzyszący jej wysoki poziom bezrobocia jest jednym z ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnych krajów. Narastająca skala trudności młodych osób z wejściem na rynek pracy spowodowała, że Międzynarodowa Organizacja Pracy określiła ich mianem straconego pokolenia. Bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, dotyczące zwłaszcza absolwentów, potęguje problem na rynkach pracy, które wyraża ubytek kapitału ludzkiego i utratę możliwości wykorzystywania tego czynnika jako kluczowego dla rozwoju przedsiębiorstw, regionu czy kraju. Zmiany wprowadzone zgodnie ze strategią Bolońską silnie wyeksponowały związki edukacji z funkcjonowaniem rynku pracy, jednak niemal równocześnie wzrósł odsetek osób z wyższym wykształceniem, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Cele publikacji to przedstawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wyższym wykształceniem, a także prezentacja opinii respondentów na temat przygotowania zawodowego przez system edukacji na podstawie własnych badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2014 r. W publikacji zaprezentowano pojęcie absolwenta w szerokim i wąskim znaczeniu oraz młodzieży. Następnie przedstawiono współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz liczbę pracujących w zależności od poziomu wykształcenia na Podkarpaciu. W ostatniej części artykułu, w oparciu na badaniach empirycznych własnych oraz przeprowadzonych przez polskie ośrodki badawcze, wskazano opinię respondentów na temat przygotowania zawodowego oraz przyczyny braku zatrudnienia wśród młodych osób. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing the scale of difficulties for young people in entering the labor market caused that the International Labour Organisation has identified them as a lost generation. Unemployment among people with higher education in particular of graduates intensifies the problem of unemployment, which leads to the loss of human capital and their usefulness as a key factor for business, region and country development. Changes made in accordance with the strategy of the Bologna education unions strongly exposed by the functioning of the labor market, but almost at the same time, the percentage of graduates who can't find employment. The aim of the publication is to present the situation of youth on the labor market, focusing on those with higher education, as well as the presentation of the respondents' opinion regarding the education system based on the self conducted survey in January 2014. The first part of the article presents the concept of a graduate in the broad and narrow sense of the term and adolescents presented in terms of various disciplines. Next the activity rate and the employment rate and the number of workers, depending on the level of education are discussed.. In the last part of the article, based on empirical research conducted by the author and Polish research centers the opinion of respondents on occupational training and the reasons for the lack of employment among young people were indicated. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
 • Bariery zatrudnialności osób młodych na Warmii i Mazurach, Raport z badania pilotażowego, Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn 2013.
 • Bezrobocie rejestrowane 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, "Contemporary Economics, Quartely of University of Finance and Management in Warsaw" 2013/7.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań 1997.
 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w marcu 2014 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2014/3, Rzeszów, 29 kwietnia 2014.
 • Kozakiewicz M., Młodzież - teorie młodzieży, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszaw 1978.
 • Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999.
 • Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Młodzi 2011, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Opinie o sytuacji na rynku pracy i zagrożeniu bezrobociem ludzi młodych, Komunikat z badań, CBOS, BS/171/2009.
 • Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy, Raport końcowy, Lublin 2011.
 • Schelski H., Die skeptische Generation. Eine Soziologie der Jugend, Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1957; whttp://www.ifz-muenchen.de/ heftarchiv/2002_3_5_ kersting.pdf.
 • Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, red. E. Giermanowska M. Racław-Markowska, ISP, Warszawa 2003.
 • Tenbruck F.H., Jugend und Gesellschaft, Sociologische Perspectiven, Freiburg i.B., Rombach 1962, [w:] H.M. Kriese, Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, Impuls, Kraków 1996.
 • Wójcik J., Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, [w:] Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, red. U. Peruszka, IPiSS, Warszawa 2001.
 • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.