PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 3--18
Tytuł artykułu

Dualizma decyzyjny w podejmowaniu rynkowych decyzji

Warianty tytułu
Dual Cognition and Decision Making Under Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W kręgach ekonomicznych w ostatnich trzydziestu latach rośnie coraz większe niezadowolenie z klasycznych teorii podejmowania decyzji w obliczu ryzyka. Wnioski płynące z ostatniego kryzysu finansowego tylko wzmacniają to niezadowolenie, a także intensyfikują wysiłki różnych ośrodków naukowych w poszukiwaniu teorii pozwalających podnieść jakość podejmowania decyzji i minimalizacji błędów decyzyjnych. Teoria systemów dualnych może spełniać taką rolę, gdyż łączy dokonania dwóch kluczowych teorii podejmowania decyzji: ekonomii i psychologii (pozostających przez wiele lat odrębnymi w teorii podejmowania decyzji). Wsparta wynikami badań z neuroekonomii może wyznaczać kierunek badawczy w teorii podejmowania decyzji w ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu na najbliższe dekady. Celem artykułu jest przedstawienie teorii systemów dualnych w nurcie Wielkiej Debaty Racjonalności, a także roli, jaką może spełniać w badaniach naukowych. Jest to szczególnie istotne z powodu, że zgodnie z wiedzą autorów teoria ta nie była szczegółowo dyskutowana w polskich artykułach naukowych z dziedziny ekonomii do tej pory.(abstrakt oryginalny)
EN
Through the last 30 years the members of economic circles have been more and more dissatisfied with classical economics' theories on decisions under risk. The lesson drawn from the last financial crisis only intensifies the above mentioned dissatisfaction and motivates research centers to put greater efforts into investigating theories that improve the quality of decision making process and minimize the decision errors. The dual systems theory may serve this purpose due to the fact that it combines the accomplishments of two key areas specializing in theories on decision making: the economics and psychology (their theories were for many years treated as two separate and completely independent ideas). Additionally, if this groundbreaking theory is supplemented with the results of neuroeconomics research, it may determine the research direction of the theory on decision making discussed in economics, finances and management sciences. The aim of the following article is to present the theory of dual systems from the perspective of a Great Rationality Debate, prove its role in scientific research and indicate its potential implications for economic practice. It seems of great significance considering the fact that the theory of dual systems has not been discussed in details in the Polish economic academic literature yet.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Alós-Ferrer, C, i Strack, F. (2014). From dual processes to multiple selves: Implications for economic behavior. Journal of Economic Psychology (w druku).
 • 2. Andersen S., Harrison, G.W., Lau, M.I., i Rutstrom, E.,E. (2014). Dual criteria decisions. Journal of Economic Psychology (w druku).
 • 3. Basel, J.S., i Bruhl, R. (2013). Rationality and dual process models of reasoning in managerial cognition and decision making. European Management Journal 31 (2013) 745-754.
 • 4. Benabou, R., i Tirole, J. (2002). Self-confidence and personal motivation. Quarterly Journal of Economics, 117(3), 871-915.
 • 5. Benabou, R., i Tirole, J. (2004). Willpower and personal rules. Journal of Political Economy, 112, 848-887.
 • 6. Bertrand, M., Mullainathan, S., i Shafir, E. (2006) Behavioral Economics and Marketing in Aid of Decision-Making among the Poor. Journal of Public Policy and Marketing 25(1): 8-23.
 • 7. Bodner, R., i Prelec, D. (2003). Self-signaling in a neo-Calvinist model of everyday decision making, w: I. Brocas i J. D. Carrillo (red),The psychology of economic decisions. Rationality and well-being (vol.1, 105-126). Oxford: Oxford University Press.
 • 8. Brocas, I., i Carrillo, J.D. (2013) Dual-process theories of decision-making: A selective survey. Journal of Economic Psychology (w druku).
 • 9. Camerer, C. (1992). Recent test of generalizations of expected utility theory, w: W. Edwards (red.) Studies in risk and uncertainty: No. 2. Utility theories: Measurement and applications (207-251).
 • 10. Camerer, C. F. (2003). Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. Princeton: Princeton University Press.
 • 11. Camerer, CR, Loewenstein, G., i Rabin, M. (2003). Advances in behavioral economics. The roundtable series in behavioral economics. Princeton: Princeton University Press.
 • 12. Camerer C.F., i Ho, T.H. (2003). Experience-Weighted Attraction Learning in Normal Form Games. Econometrica 67. 837-874.
 • 13. Camerer, C.F, Loewenstein, G., i Prelec, D. (2005). Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics. Journal of Economic Literature 34. 9-64.
 • 14. Cohen, L.J. (1983). The controversy about irrationality. Behavioral and Brain Science 6. 510-517.
 • 15. Damasio, A.R. (1994). Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York. G.P Putnam&Sons.
 • 16. Edwards, A.L. (1954). The theory of decision making. Psychological Bulletin 51. 380-417.
 • 17. Evans, J. St. B. T. (1984). Heuristic and analytic processing in reasoning. British Journal of Psychology 75, 451-168.
 • 18. Evans, J. St. B. T. (2003). In two minds: Dual process accounts of reasoning. Trends in Cognitive Sciences 7, 454-459.
 • 19. Evans, J. St. B. T. (2006). The heuristic-analytic theory of reasoning: Extension and evaluation. Psychonomic Bulletin and Review 13, 378-395.
 • 20. Evans, J. St. B. T. (2007). On the resolution of conflict in dual-process theories of reasoning. Thinking & Reasoning, 13, 321-329.
 • 21. Evans, J. St. B. T. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgment and social cognition. Annual Review of Psychology, 59, 255-278.
 • 22. Evans, J. St. B. T. (2010). Thinking Twice: Two minds in one brain. Oxford. Oxford University Press.
 • 23. Evans, J. St. B. T, i Over, D. E. (1996). Rationality and reasoning. Hove: Psychology Press.
 • 24. Evans, J. St. B. T, i Frankish (2009). In Two Minds: Dual Processes and Beyond. Oxford. Oxford University Press.
 • 25. Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., Heier, H., (1996). Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. Journal of Personality and Social Psychology 71, 390-405.
 • 26. Epstein, S. (2003). Cognitive-experimental self-theory of personality. W: T. Milion, M.Lerner (red.) Comprehensive handbook of psychology, vol.5 Personality and social psychology (159-184). Nowy Jork: Wiley.
 • 27. Fishburn, P. C. (1981). Subjective expected utility: A review of normative theories. Theory and Decision 13(2), 139-199.
 • 28. Friedman, M., i Savage, J.L. (1948). The utility analysis of choice involving risk. Journal of Political Economy 56: 279-304.
 • 29. Gazzaniga, M.S. (2011). Who's in Charge?: Free Will and the Science of the Brain. Ecco.
 • 30. Gigerenzer, G. (1991). How to make cognitive illusions disappear: Beyond heuristics and biases. European Review of Social Psychology 2, 83-115.
 • 31. Gigerenzer, G. i Todd, P.M. (2000). Simple Heuristics That Make Us Smart. Oxford. Oxford University Press.
 • 32. Gigerenzer, G. (2008). Rationality for Mortals. New York. Oxford University Press.
 • 33. Gigerenzer, G., & Regier, T. (1996). How do we tell an association from a rule? Comment on Sloman (1996). Psychological Bulletin, 119, 23-26.
 • 34. Gigerenzer, G., Hertwig, R., i Pachur T. (2011) Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior. Oxford. Oxford University Press.
 • 35. Gilboa, I., i Schmeidler D. (1989). Maxmin expected utility with non-unique prior. Journal of Mathematical Economics 18. 141-153.
 • 36. Gilovich, T, Griffin, D. i Kahneman D. (2002). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge. Cambridge University Press.
 • 37. Glimcher, P.W., Fehr, E., Camerer, C, i Poldrack R.A. (2008). Neuroeconomics: Decision Making and the Brain. Academic Press.
 • 38. Hastie, R., i Dawes, RM. (2010). Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgment and Decision Making. SAGE Publications.
 • 39. Kahneman, D., i Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of representativeness. Cognitive Psychology 3(3), 430-454.
 • 40. Kahneman, D, i Tversky A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk, Econometrica 47 (2), 263-291.
 • 41. Kahneman, D., i Tversky, A. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211, 453-458.
 • 42. Kahneman, D., i Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions. Psychological Review 103, 582-591.
 • 43. Kahneman, D., i Tversky, A. (2000). Choices, Values and Frames. Cambridge. Cambridge University Press.
 • 44. Kahneman, D., Slovic, P., i Tversky.A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristic and biases. Cambridge, Cambridge University Press.
 • 45. Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice. Mapping bounded rationality. American Psychologist 58, 697-720.
 • 46. Kahneman, D., i Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment, w: T Gilovich, D. Griffin, i D. Kahneman (red). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (49-81). Cambridge. Cambridge University Press.
 • 47. Kahneman, D., i Frederick, S. (2005). A model of heuristic judgment, w: K. J. Holyoak & R. G. Morrison (red.) The Cambridge handbook of thinking and reasoning (267-293). Cambridge. Cambridge University Press.
 • 48. Kahneman, D. (2011). Thinking: Fast and Slow, London. Allan Lane.
 • 49. Keren, G., i Schul, Y. (2009). Two is not always better than one: A critical evaluation of two-system theories. Perspectives on Psychological Science 4,500 -533.
 • 50. Kruglanski, A. W., i Gigerenzer, G. (2011). Intuitive and deliberative judgements are based on common principles. Psychological Review 118, 97-109.
 • 51. Lieberman, M. D. (2003). Reflective and reflexive judgment processes: A social cognitive neuroscience approach, w: J. P. Forgas, K. R. Williams, i W. von Hippel (red). Social judgments: Implicit and explicit processes (44-67). New York: Cambridge University Press.
 • 52. Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: A review of core processes. Annual Review of Psychology, 58, 259-289.
 • 53. Loewenstein, G. (1999). Experimental economics from the vantage point of behavioral economics. The Economic Journal 109(2), 25-33.
 • 54. Luce, R. D., i Raiffa, H. (1957). Games and decisions. New York. Wiley.
 • 55. Mellers, B.A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.
 • 56. Miller, J.H., i Page, S.E. (2007). Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life (Princeton Studies in Complexity). Princeton. Princeton University Press University Press.
 • 57. Mullainathan, S., i Thaler, R. H. (2000). Behavioral economics. Department of Economics Working Paper Series (00-27). Cambridge: MIT
 • 58. Newell, BR. (2005). Re-visions of Rationality. Trends in Cognitive Sciences 9(1), 11-16.
 • 59. Nisbett, R.E., i Ross, L. (1980). Human inference: Strategies and shortcomings of social judgement. New York. Prentice-Hall.
 • 60. Quiggin, J. (1982). A theory of anticipated utility. Journal of Economic Behavior and Organization 3. 324-345.
 • 61. Phelps, E.A. (2006). Emotions and cognition: insights from studies of human amygdala. Annual Review of Psychology 57. 27-53.
 • 62. Phelps, E.A. (2008). The Study of emotion in Neuroeconomics. w: P.W. Glimcher, E. Fehr, C. Camerer, i R.A., Poldrack (red). Neuroeconomics: Decision Making and the Brain (233-250). Academic Press
 • 63. Politser, P. (2009). Neuroeconomics: A Guide to the New Science of Making Choices. Oxford. Oxford University Press.
 • 64. Rustichini, A. (2008). Dual or unitary system? Two alternative models of decision making. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 8(4), 355-362.
 • 65. Reyna, V.F., i Brainerd, C.J. (2011). Dual processes in decision making and developmental neuroscience: A fuzzy-trace model. Developmental Review 31. 180-206.
 • 66. Savage L.J. (1954). The Foundations of Statistics, New York. Willey.
 • 67. Schneider, W., i Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing: 1. Detection, search, and attention. Psychological Review 84. 1-66.
 • 68. Schwartz, N. (2002). Feelings as Information: Moods Influence Judgments and Processing Strategies, w: T. Gilovich, D. Griffin, i D. Kahneman (red.). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (534-547). Cambridge. Cambridge University Press.
 • 69. Simon, H. A. (1999). Bounded Rationality in Social Science: Today and Tomorrow, Mind&Society 1, 25-39.
 • 70. Smith, V. L. (2005). Behavioral economics research and the foundations of economics, Journal of Socio-Economics 34, 135-150.
 • 71. Smith, V. L. (2009). Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Forms. Cambridge. Cambridge University Press.
 • 72. Sloman, S. A. (1996). The empirical case for two systems of reasoning. Psychological Bulletin, 119, 3-22.
 • 73. Sloman, S. A. (2002). Two systems of reasoning, w: T. Gilovich, D. Griffin, i D. Kahneman (red). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. (379-397) Cambridge. Cambridge University Press.
 • 74. Sokołowska, J. (2012). Dualizm poznania a procesy decyzyjne, w: A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz (red.). Psychologia poznawcza w praktyce. (53-105). Warszawa. Wydawnictwo PWN.
 • 75. Steinberg L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review 28. 78-10.
 • 76. Stanovich, K. E. (1999). Who is rational? Studies of individual differences in reasoning. Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • 77. Stanovich, K. E. (2009). What intelligence tests miss. The psychology of rational thought. New Haven and London: Yale University Press.
 • 78. Stanovich, K. E. (2011). Rationality and the Reflective Mind. Oxford. Oxford University Press.
 • 79. Stanovich, K. E., i West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate. Behavioral and Brain Sciences 23, 645-726.
 • 80. Stanovich, K. E., West, R. F, i Toplak, M. W. (2011). The complexity of developmental predictions from dual process models. Developmental Review 31, 103-118.
 • 81. Thaler, R.H., i Shefrin, H.M. (1981). An Economic Theory of Self-control. Journal of Political Economy 89(2). 392-406.
 • 82. Thaler, R.H., i Sunstein, OR. (2009). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Penguin Books.
 • 83. Todd P. M., i Gigerenzer, G. (2002). Ecological rationality. Intelligence in the world. Oxford: Oxford University Press.
 • 84. Todd, P.M., i Gigerenzer, G. (2012). Ecological rationality. Oxford. Oxford University Press.
 • 85. Tversky, A., i Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic forjudging frequency and probability. Cognitive Psychology 5, 207-232.
 • 86. Tversky, A., i Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science 184, 1124-1131.
 • 87. Tversky, A., i Kahneman, D. (1982). Evidential impact of base rates, w D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (red.) Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (152-160). New York. Cambridge University Press.
 • 88. Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional vs. intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90, 293-315.
 • 89. Tversky, A., i Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. Journal of Business 59(4), 251-278.
 • 90. Tversky, A., i Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representations of Uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty 5, 297-323.
 • 91. Tyszka, T. (2011). Decyzje, Gdańsk. Wydawnictwo Scholar.
 • 92. Von Neumann, i J, Morgenstern, O. (1947). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton. Princeton University Press.
 • 93. Yaari, M. E. (1987) The dual theory of choice under risk. Econometrica 55(1), 95-115.
 • 94. Wason, P. C. (1960). On the failure to discriminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental psychology 12, 129-140.
 • 95. Zaleśkiewicz P. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 96. Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa. CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.