PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 5--28
Tytuł artykułu

Kontrowersje wokół koncepcji krzywej Phillipsa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Phillips Curve Controversy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożoność mechanizmów rządzących gospodarką powoduje, że najważniejsze kategorie makroekonomiczne, do których należy zaliczyć m. in. inflację i bezrobocie, z reguły są współzależne. Analiza związków między tymi wielkościami jest przedmiotem badań ekonomistów mniej więcej od lat 50. XX w. Od tego czasu niezmiennie dużą popularnością cieszy się tzw. krzywa Phillipsa. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji, jakie wywołuje ona wśród teoretyków ekonomii. Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech części zasadniczych oraz podsumowania. W części pierwszej zanalizowano problem dotyczący położenia i nachylenia różnych wersji krzywej Phillipsa. W części drugiej przedstawiono kontrowersje związane z hipotezą racjonalnych oczekiwań oraz stopą bezrobocia równowagi. W części trzeciej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy krzywa Phillipsa nadal powinna być wykorzystywana we współczesnych analizach makroekonomicznych. Artykuł zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski końcowe. Stwierdzono w nich m.in., że krzywa Phillipsa może przyjmować różne kształty zarówno w okresie krótkim, jak i długim. Zależy to bowiem od rodzaju inflacji, która może być popytowa lub kosztowa, oraz od tego, czy przeważać będą jej pozytywne, czy negatywne następstwa. Ponadto podkreślono, że krzywa Phillipsa w rozszerzonych wersjach nadal może być skutecznym narzędziem analitycznym, stosowanym w makroekonomii. (abstrakt oryginalny)
EN
which shows the relationship between unemployment and inflation in an economy. The complexity of mechanisms that govern the economy causes inflation and unemployment to be mutually interdependent, the author notes. The relationship between these two indicators has been the subject of economic research since the 1950s when the Phillips curve was first commonly applied. The article consists of an introduction, three main parts, and a summary. The first part analyzes the position and slope of different versions of the Phillips curve. The second part focuses on the controversy surrounding the hypothesis of rational expectations and the equilibrium unemployment rate. The third part attempts to answer the question whether the Phillips curve should continue to be used in modern macroeconomic analysis. The article ends with a summary and conclusions. The author concludes that the Phillips curve may take various shapes in both the short and long run depending on the type of inflation, which can be of either the demand-pull or cost-push variety, and the fact whether its positive consequences outweigh negative ones or vice versa. In addition, Grabia argues that the Phillips curve in its extended versions can still be used as an effective analytical instrument in macroeconomics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Dickens W.T., Perry G.L. [2000], Near Rational Wage and Price Setting and the Optimal Rates of Inflation and Unemployment, "Brooking Papers on Economic Activity", vol.1.
 • Ball L. [1996], Disinflation and the NAIRU, "NBER Working Paper" 5520, Cambridge, March.
 • Ball L., Mankiw N.G. [2002], The NAIRU in Theory and Practice, "NBER Working Paper" 8940, Cambridge.
 • Baranowski P. [2011], Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej w świetle hybrydowego modelu DSGE dla gospodarki Polski, "Ekonomista", nr 3.
 • Baranowski P., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. [2014], Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen, "Ekonomista", nr 1.
 • Belka M. [1986], Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, "Ekonomia XX wieku", PWN, Warszawa.
 • Belka M. [1992], Główne nurty współczesnej teorii ekonomii, "Ekonomista", nr 3.
 • Blaug M. [2000], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Błaszczyk P. [2010], Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, "Materiały i Studia", NBP, Warszawa.
 • Burda M., Wyplosz Ch. [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cogley T., Sargent T.J. [2005], The Conquest of US inflation: Learning and robustness to model uncertainty, "Review of Economic Dynamic", no. 8.
 • Coibion O., Gorodnichenko Y. [2013], Is the Phillips Curve alive and well after all? Inflation expectations and the missing disinflation, "NBER Working Paper Series" 19598, Cambridge, October.
 • Dornbusch R., Fischer S. [1990], Inflation and Unemployment, w: Macroeconomics, Fifth Edition.
 • Eller J.W., Gordon R.J. [2002], Inflation and Unemployment in the New Economy: Is the Trade-off Dead or Alive?, draft of a paper to be presented at Workshop on The Phillips Curve: New Theory and Evidence, Trade Union Institute For Economic Research, Stockholm, Sweden, May 25-26.
 • Forder J. [2008], Friedman's Nobel Lecture Reconsidered, "Department of Economics Discussion Paper Series", no. 398.
 • Frisch H. [1977], Inflation Theory 1963-1975: A "Second Generation" Survey, "Journal of Economic Literature", vol. 15, no. 4.
 • Grabia T. [2013], Kontrowersje wokół społeczno-ekonomicznych skutków inflacji - aspekty teoretyczne, w: Społeczne i ekonomiczne dylematy oraz wyzwania we współczesnym zarządzaniu, red. P. Trippner, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z.1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Groshen E.L., Schweitzer M.E. [1997], Identifying Inflation's Grease and Sand Effects in the Labor Market, "NBER Working Paper Series" 6061, Cambridge.
 • Hardt Ł. [2012], Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii, "Ekonomista", nr 1.
 • Harrigan F., McGregor P.G. [1991], The Macroeconomics of the Chicago School, w: A Modern Guide to Economic Thought. An Introduction to Comparative Schools of Thought in Economics, red. D. Mair, A.G. Miller, Cambridge.
 • Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. [1993], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Kołodziejczak W., Wysocki F. [2013], Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Kwiatkowski E. [2000], Inflacja, w: Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. [2002], Polityka makroekonomiczna jako instrument ograniczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź.
 • Lucas R.E. Jr. [1973], Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, "American Economic Review", June.
 • Lucas R.E. Jr., Rapping L.A. [1969], Real Wages, Employment and Inflation, "Journal of Political Economy", September-October.
 • Mankiw N.G., Reis R. [2002], Sticky Information Versus Sticky Prices: a Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve, "The Quarterly Journal of Economics", November.
 • Nason J.M., Smith G.W. [2008], The New Keynesian Phillips Curve: Lessons From Single-Equation Econometric Estimation, "Economic Quarterly", no. 94.
 • NBP [2013], Raport o inflacji - lipiec 2013 r., Warszawa.
 • Niskanen W.A. [2002], On the Death of the Phillips Curve, "Cato Journal", vol.22, no.2, Cato Institute.
 • Phelps E.S. [1967], Phillips Curves, Expectations, of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, "Economica", August.
 • Phillips A.W. [1969], Unemployment and wage rates, w: Inflation, red. R.J. Ball, P. Doyle, Penguin Education, Harmondsworth, Middl.
 • Romer D. [1993], The New Keynesian Synthesis, "Journal of Economic Perspectives", vol.7, no.1.
 • Rudd J., Whelan K. [2007], Modeling Inflation Dynamics: A Critical Review of Recent Research, "Journal of Money, Credit and Banking", Supplement to vol. 39, no. 1.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [1989], Macroeconomics, Thirteenth Edition.
 • Sargent T.J., Wallace N. [1975], Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, "Journal of Political Economy", April.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. [1998], Współczesne nurty teorii makroekonomii, przekład: A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solow R.M., Taylor J.B. [2002], Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, CeDeWu, wyd. I, Warszawa.
 • "The Economist" [2006], Curve Ball. A Link Between Unemployment and Inflation is Fashionable Again, Sep 28th, http://www.economist.com/node/7967976 (1.06.2014).
 • White W.R. [2006], Is Price Stability Enough, Bank for International Settlements, "BIS Working Papers", no. 205.
 • Wojtyna A. [1988], Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Wojtyna A. [2000], Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Współczesna Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wyplosz Ch. [2001], Do We Know How Low Should Inflation Be?, "HEI Working Paper", no.6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.