PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 37 | 79--103
Tytuł artykułu

Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Models of Mechanisms and their Role in Building Economic Explanations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomiści wyjaśniając zjawiska gospodarcze często odwołują się do pojęcia mechanizmu. W rezultacie, ważnym narzędziem badawczym ekonomii są modele mechanizmów. Celem artykułu jest analiza tego, czym są tego rodzaju modele, a także, jaki status epistemologiczny posiadają budowane na ich bazie stwierdzenia teoretyczne. Kwestie te omawiane są przy wykorzystaniu wybranych koncepcji filozofii nauki, w tym filozofii ekonomii. Artykuł odwołuje się też do historii ekonomii, gdy wskazuje na przyczyny popularności mechanicystycznych wyjaśnień w tej nauce. Rozważania metodologiczne zawarte w tekście ilustrowane są odniesieniami do dwóch modeli ekonomicznych - modelu segregacji rasowej T. Schellinga (1978) i modelu wyprzedaży H. Variana (1980). Jedną z podstawowych konkluzji artykułu jest konstatacja, iż prawa ekonomiczne formułowane na bazie modeli mechanizmów mają status jedynie przekonań o świecie (beliefs), a nie stwierdzeń o istnieniu uniwersalnych regularności. Ponadto, przekonania te są tym bardziej wiarygodne, im struktura modelu cechuje się większym stopniem izomorfizmu z tą istniejącą w rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)
EN
Economists often refer to mechanisms in explaining economic phenomena. Therefore, models of mechanisms play an important role in economics. The goal of the paper is to investigate of what kind of entities such models are and what is the epistemological status of theoretical claims built upon them. These issues are analyzed from the perspective provided by the general philosophy of sciences, including philosophical studies on economics. The paper refers also to the history of economics while accounting for the popularity of mechanistic explanations in this particular science. Methodological studies here presented are illustrated by references to the chessboard model by T. Schelling (1978) and a model a sales by H. Varian (1980). The paper concludes that theoretical claims built upon models have the status of beliefs rather than claims about universal regularities. Moreover, the closer the structure of such a model to the structure of its target, the more credible such a model is. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alexandrova A. (2006), Connecting Economic Models to the Real World: Game Theory and the FCC Spectrum Auctions, Philosophy of the Social Sciences, vol. 36 (2), s. 173-192.
 • Alston W.P. (1985), Concepts of Epistemic Justification, Monist, vol. 68 (1), s. 57-89.
 • Artigas M. (2001), The Mind of the Universe. Understanding Science and Religion, Templeton Foundation Press, Philadelphia and London.
 • Aspromourgos T. (2012), The Machine in Adam Smiths Economic and Wider Thought, Journal of the History of Economic Thought, vol. 34 (4), s. 475-490.
 • Aydinonat N.E. (2005), An Interview with Thomas C. Schelling: Interpretation of Game Theory and the Checkerboard Model, Economics Bulletin, vol. 2 (2), s. 1-7.
 • Bechtel W., Richardson R. (1993), Discovering Complexity, Princeton University Press, Princeton.
 • Cartwright N. (1983), How the Laws of Physics Lie, Oxford University Press, Oxford.
 • Cartwright N. (2009), If No Capacities Then No Credible Worlds. But Can Models Reveal Capacities?, Erkenntnis, vol. 70 (1), s. 45-58.
 • Chakravartty A. (2007), A Metaphysics for Scientific Realism: Knowing the Unobservable, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Craver C. (2006), When Mechanistic Models Explain, Synthese, vol. 153 (3), s. 355-376.
 • Dasgupta P. (2002), Modern Economics and its Critics, w: U. Mäki (red.), Fact and Fiction in Economics: Models, Realism, and Social Construction, Cambridge University Press, Cambridge, s. 57-89.
 • Davis J.B. (1998), Organicism, w: J.B. Davis, D.W. Hands, U. Mäki (red.), The Handbook of Economic Methodology, Edward Elgar, Cheltenham, s. 349-351.
 • Edgeworth F.Y. (1884), On the Reduction of Observations, Philosophical Magazine, vol. 17, s. 135-141.
 • Epstein J.M., Axtell R. (1996), Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up. Brookings Institution Press, Washington
 • Feigl H. (1970), The Orthodox View of Theories: Remarks in Defense as well as Critique, w: M. Radner, S. Winokur (red.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 4, University of Minnesota Press, Minneapolis, s. 3-15.
 • Friedman M., Schwartz A. (1963), A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Fullbrook E. (2004), Descartes Legacy: Intersubjective Reality, Intrasubjective Theory, w: J.B. Davis, A. Marciano, J. Runde (red.), The Elgar Companion to Economics and Philosophy, Edward Elgar, Cheltenham, s. 403-422.
 • Garber D. (2002), Descartes, Mechanics, and the Mechanical Philosophy, Midwest Studies in Philosophy, vol. 26, s. 185-204.
 • Gibbard, A., H.R. Varian (1978), Economic Models, The Journal of Philosophy, vol. 75 (11), s. 664-677.
 • Giere R. (1999), Science without Laws, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Gładziejewski P. (2013), Reprezentacjonizm a wyjaśnianie mechanistyczne w kognitywistyce, Filozofia nauki, vol. 21 (4), s. 51-77.
 • Grobler A. (2006), Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus i Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Guala F. (2005), The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hardt Ł. (2011), Conceptualizing Interdependences between Regulatory and Monetary Policies. Some Preliminary Considerations, National Bank of Poland Working Papers, nr 96.
 • Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hardt Ł. (2014), Between Isolations and Constructions. Economic Models as Believable Worlds, maszynopis.
 • Humphreys P.W. (1989), Scientific Explanation: The Causes, Some of the Causes, and Nothing But the Causes, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 13, s. 283-306.
 • Illari P.M., Williamson J. (2012), What is a Mechanism? Thinking about Mechanisms across the Sciences, The European Journal of Philosophy of Science, vol. 2 (1), s. 119-135.
 • Jaskólski M. (2006), Organicyzm i mechanicyzm a zmienność pojęcia natury i jej praw, w: M. Zmierczak (red.), Prawo natury w doktrynach polityczno- prawnych Europy, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 23-57.
 • Jevons W.S. (1871/1970), The Theory of Political Economy, Pelican, Harmondsworth.
 • Kahneman D., Tversky A. (1981), The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, Science, vol. 211 (4481), s. 453-458.
 • Kartezjusz (1637/1980), Rozprawa o metodzie, PIW, Warszawa.
 • Kartezjusz (1644/1960), Zasady filozofii, PWN, Warszawa.
 • Kim K. (2012), Adam Smiths History of Astronomy and View of Science, Cambridge Journal of Economics, vol. 36 (4), s. 799-820.
 • Kincaid H. (1996), Philosophical Foundations of the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kincaid H. (2004), Methodological Individualism and Economics, w: J.B. Davis, A. Marciano, J. Runde (red.), The Elgar Companion to Economics and Philosophy, Edward Elgar, Cheltenham, s. 299-314.
 • Knuuttila T. (2005), Models, Representation, and Mediation, Philosophy of Science, vol. 72 (5), s. 1260-1271.
 • Lagueux M. (1999), Do Metaphors Affect Economic Theory? , Economics and Philosophy, vol. 15 (1), s. 1-22.
 • Lawson T. (1997), Economics and Reality, Routledge, London.
 • Machamer P., Darden L., Craver C. (2000), Thinking about Mechanisms, Philosophy of Science, 67, s. 1-25.
 • Mäki U. (1992), On the Method of Isolation in Economics, w: C. Dilworth (red.), Idealization IV: Intelligibility in Science, "Special Issue of Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities", vol. 26, s. 317-351
 • Mäki U. (2005), Models are Experiments, Experiments are Models, Journal of Economic Methodology, vol. 12 (2), s. 303-315.
 • Mäki U. (2009), MISSing the World. Models as Isolations and Credible Surrogate Systems, Erkenntnis, vol. 70 (1), s. 29-43.
 • McCloskey D. (1984), The Loss Function has been Mislaid: the Rhetoric of Significance Tests, American Economic Review, vol. 75 (2), s. 201-205.
 • Mill J.S. (1836/2008), On the Definition and Method of Political Economy, w: D.M. Hausman (red.), The Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge University Press, Cambridge, s. 41-58.
 • Mirowski P. (red.) (1994), Edgeworth on Chance, Economic Hazard, and Statistics, Rowman&Littlefield, Savage MD.
 • Morgan M. (2012), The World in the Model: How Economists Work and Think, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Morgan S.L., Winship C. (2007), Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles ofr Social Research, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Newton I. (1686/2011), Matematyczne zasady filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Nozick R. (1974), Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York.
 • Pearl J. (2000), Causation: Models, Reasoning, and Inference, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Redman D.A. (1997), The Rise of Political Economy as a Science: Methodology and the Classical Economists, MIT Press, Cambridge.
 • Reiss J. (2008), Error in Economics: The Methodology of Evidence-Based Economics, Routledge, London.
 • Reiss J. (2013), Philosophy of Economics. A Contemporary Introduction, Routledge, New York.
 • Salop S., Stiglitz J. (1977), Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolistically Competitive Price Dispersion, Review of Economic Studies, vol. 44 (3), s. 493-510.
 • Schelling T.C. (1969), Models of Segregation, American Economic Review, vol. 59 (4), s. 488-493.
 • Schelling T.C. (1978), Micromotives and Macrobehaviour, Norton, New York.
 • Schelling T.C. (1984), Choice and Consequence, Harvard University Press, Cambridge.
 • Schelling T.C. (1999), Social Mechanisms and Social Dynamics, w: P. Hedström, R. Swedberg (red.), Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory, Cambridge University Press, Cambridge, s. 32-44.
 • Schelling T.C. (1971), Dynamic Models of Segregation, Journal of Mathematical Sociology, vol. 1 (1), s. 143-186.
 • Shilony Y. (1977), Mixed Pricing in Oligopoly, Journal of Economic Theory, vol. 14 (2), s. 373-388.
 • Smith A. (1795/1987), The History of Astronomy, w: R.L. Heilbroner (red.), The Essential Adam Smith, W.W. Norton & Company, New York, s. 22-37.
 • Smith A. (1759/1989), Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa
 • Steel D. (2011), Social Mechanisms and Casual Inference, w: F. Guala, D. Steel (red.), The Philosophy of Social Sciences Reader, Routledge, New York, s. 119-131.
 • Suarez M. (2010), Fictions, Inference, and Realism, w: J. Woods (red.), Fictions and Models: New Essays, Philosophia Verlag, Munich, s. 225-246.
 • Sugden R. (2000), Credible Worlds: the Status of Theoretical Models in Economics, Journal of Economic Methodology, vol. 7 (1), s. 1-31.
 • Varian H.R. (1980), A Model of Sales, The American Economic Review, vol. 70 (4), s. 651-659.
 • Walras L. (1874/1984), Elements of Pure Economics: or the Theory of Social Wealth, Orion Editions, Philadelphia.
 • Woleński J. (2005), Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, WN PWN, Warszawa.
 • Woodward J. (1999), Causal Interpretation in Systems of Equations, Synthese, 121 (1/2), s. 199-257.
 • Woodward J. (2000), Explanation and Invariance in the Special Sciences, The British Journal for the Philosophy of Science vol. 51 (2), s. 197-254.
 • Woodward J. (2002), What is a Mechanism? A Counterfactual Account, Philosophy of Science, 69, s. 366-377
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.