PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 13--24
Tytuł artykułu

Psychograficzne i kulturowe uwarunkowania procesów adaptacyjnych konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej

Warianty tytułu
Psychographic and Cultural Determinants of the Adaptive Processes of Consumers to Changes in Business Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia pozaekonomicznych uwarunkowań procesów adaptacji konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej, a także przedstawienie tendencji w konsumpcji w Polsce w okresie 2000-2010. Artykuł został oparty na pogłębionej analizie danych zastanych, a w szczególności raportów badawczych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Percepcja skutków zmian koniunktury gospodarczej jest uwarunkowana nie tylko przez czynniki o charakterze ekonomicznym, ale także podlega wpływom cech psychograficznych konsumentów, takich jak: osobowość, postawy, przekonania i wartości, style życia. Sposób percepcji jest kształtowany również przez kulturę społeczeństwa, która określa układ wyznawanych wartości życiowych oraz wpływa na aspiracje i cele konsumpcyjne. Wiedza o psychograficznych i kulturowych uwarunkowaniach zachowań adaptacyjnych konsumentów stanowi podstawę projektowania działań marketingowych przedsiębiorstwa. Potrzeba wprowadzania zmian w strategiach realizowanych przez firmy wynika nie tylko z konieczności redukcji kosztów, ale także z nadawania strategiom nowych cech i wymiarów, lepiej odpowiadających trendom w zachowaniach konsumenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the article is to show the importance of non-economic determinants of the process of consumers' adaptation to changes in the business conditions as well as to present the trends in consumption in Poland in the period of 2000-2010. The article is based on an in-depth analysis of the existing data and, in particular, research reports and data of the Central Statistical Office. Perception of the effects of changes of the business conditions is determined not only by the factors of the economic nature, but it also is subjected to impacts of the consumers' psychographic traits such as personality, attitudes, beliefs and values, lifestyles. The way of perception is also formed by the society's culture which describes the system of confessed life values as well as it affects the consumption aspirations and aims. The knowledge of psychographic and cultural determinants of consumers' adaptive behaviour is a base for designing enterprises' marketing actions. The need to introduce changes in the strategies executed by companies stems not only from the necessity to reduce costs but also from vesting the strategies with new features and dimensions, better responding to the trends in consumers' behaviour. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
13--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barometr Nastrojów Ekonomicznych, luty 2012, TNS PENTOR, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/publikacje_barometr_nastrojow.xml.
 • Burgiel A., Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty ich zachowań w warunkach kryzysu, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 661, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr 73.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Czapiński J., Podsumowanie badań. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics 2011, 5(3), 353-376 DOI: 10.5709/ ce.18979254.61, http://www.diagnoza.com
 • Długi Polaków sięgają już 37 mld zł, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/dlugi-polakow-siegaja-juz-37-mld-zl,31275,1
 • Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Hipsz N., Czy Polacy boją się kryzysu. Komunikat z badań BS/2/2012, CBOS, Warszawa 2012, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_002_12.PDF
 • InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka. http://www.infoDlug.pl
 • Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2011.
 • Koniunktura konsumencka. Styczeń 2013 r. Informacja sygnalna, GUS, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl
 • Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Quelch J.A., Jocz K.E., Marketing w czasie kryzysu, "Harvard Business Review Polska" 2009.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Tomescu-Dubrow I., Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008, (w:) W Morawski (red.), Modernizacja Polski. Struktury - agencje - instytucje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Wenzel M., Reakcje na kryzys finansowy. Komunikat z badań BS/181/2008, CBOS, Warszawa 2008, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_181_08.PDF
 • Wenzel M., Skutki kryzysu - opinie Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków. Komunikat z badań BS/56/2009, CBOS, Warszawa 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_056_09.PDF
 • Wojciszke B., Baryła W., Kultura narzekania, czyli o psychologicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia, (w:) Drogosz M. (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, GWP, Gdańsk 2005.
 • Zalega T., Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 2.
 • http://www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.