PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 179--188
Tytuł artykułu

Nastroje konsumentów a fluktuacje koniunkturalne w polskiej gospodarce

Warianty tytułu
Consumer Sentiment and Business Cycle Fluctuations in the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeanalizowanie związków między zmianami jakościowych wskaźników nastrojów konsumentów, a koniunkturalnymi fluktuacjami w gospodarce oraz ocena ich przydatności do opisu i prognozowania tych oscylacji, w tym zmian zagregowanej konsumpcji. Wahania koniunkturalne zobrazowano jako procentowe odchylenia od trendu, który wyodrębniono filtrem Hodricka-Prescotta. Związki liniowe i odroczenia czasowe zidentyfikowano obliczając korelacje wzajemne. Periodyzację cyklu przeprowadzono przy pomocy algorytmu Bry-Boschan. Wskaźnik CCI nie jest przydatny do prognozowania punktów zwrotnych w cyklu koniunkturalnym w Polsce, ale istnieje potencjalna możliwość jego wykorzystania do przewidywania zmienności spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. Silne związki liniowe prostych wskaźników opinii konsumentów z wielkościami makroekonomicznymi wskazują na ich przydatność do konstruowaniu modeli opisujących i prognozujących wahania aktywności gospodarczej. Diagnozy konsumentów dobrze opisują zmienność dynamiki cen, a ich oczekiwania odnośnie poziomu bezrobocia nadają się do przewidywania sytuacji na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the article is to analyse relationships between changes of the qualitative indicators of consumer sentiment and business cycle fluctuations in the economy as well as assessment of their usability for those oscillations description and forecasting, inclusive of the aggregated consumption. The business cycle fluctuations are illustrated as a percentage deviation from the trend specified with the Hodrick-Prescott filter. The linear relationships and time-based postponements are identified calculating cross-correlations. The cycle periodization is carried out with the Bry-Boschan algorithm. The CCI index is not useful for forecasting the turning points in the business cycle in Poland. However, there is a potential possibility to use it for forecasting variability of individual consumption by households. Strong linear relationships of simple indicators of consumers' opinions with the macroeconomic values point out to their usefulness for construction of the models describing and forecasting economic activity fluctuations. Consumers' diagnoses well describe the variability of price dynamics and their expectations as to the level of unemployment are suitable for anticipating the situation in the labour market.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
179--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Artis M. J., Marcellino M., Proietti T., Characterising the Business Cycle for Accession Countries, "IGIER Working Paper" 2004, No. 261.
 • Budżety gospodarstw domowych, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl
 • Everts M., Duration of Business Cycle, "MPRA Paper" 2006, No. 1219, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1219/1/MPRA_paper_1219.pdf
 • Harding D., Pagan A., Dissecting the Cycle, Melbourne Institute Working Paper 1999, No. 13, http://fmwww.bc.edu/RePEc/es2000/1164.pdf
 • King R. G., Plosser Ch. I., Real Business Cycles and the Test of the Adelmans, Cambridge, USA, 1989, http://www.nber.org/papers/w3160
 • Komisja Europejska, The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. User Guide, DG ECFIN, Bruksela 4 lipca 2007.
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf.
 • Kydland F.E., Prescott E.C., Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth. (w:) Kydland F.E., Prescott E.C. (ed.), Business Cycle Theory, Edward Elgar Publishing, Aldershot-Brookfield 1995.
 • Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 • Malgarini M., Pugno M., Zezza G., Happiness In The Recession? Evidence from the ISAE Survey On Italian Consumers, 30th CIRET Conference, New York 2010, https://www.ciret.org/conferences/newyork_2010/papers/upload/p_35-376345.pdf
 • Zarnowitz V., Recent Work on Business Cycles in Historical Perspective: Review of Theories and Evidence. NBER Working Paper 1984, No. 1503, NBER, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w1503
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.