PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 78 | 243--254
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty polityki regionalnej (na przykładzie Polski)

Warianty tytułu
Selected Aspects of Regional Policy (Case Study Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono wybrane aspekty polityki regionalnej (m.in. w kontekście teoretycznym). Zaprezentowano pojęcie i pewne rodzaje regionów jako przedmiotu polityki regionalnej. Następnie skoncentrowano się na istocie i zadaniach (celach) tej polityki. Podjęte rozważania mogą stanowić swoisty przyczynek do dalszych prac koncepcyjnych z tego zakresu (szczególnie biorąc pod uwagę dostosowywanie polskiej polityki regionalnej do wymogów Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem oraz polityki spójności).(fragment tekstu)
EN
The paper presents selected aspects of regional policy in Poland. For example the following problems are presented in this report: the principles and instruments of the interregional and intraregional policy. They are resulted from the aims of the regional development in Poland: social, economic, ecological and special. Conditions of the regional development changes and of the successful regional policy. We ought to concentrate on creating factors for better adaptation of the Polish regional policy to the regional development. It should be noted also that a number of different issusses connected with regional policy are still open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field.(original abstract)
Rocznik
Tom
78
Strony
243--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagdziński S. L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, pod red. S. L. Bagdzińskiego, W. Maika i A. Potoczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU, Warszawa 2007.
 • Fischer M. N., Nijkamp P., Relevance and Scope, [w:] Regional Labour Markets Analisys, ed. by M. N Fischer, P. Nijkamp, North Holland, Amsterdam 1987.
 • Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa 1990.
 • Kukliński A., Restrukturyzacja polskich regionów jako problem współpracy europejskiej. Uwagi dyskusyjne, [w:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, pod red. A. Kuklińskiego i B. Jałowieckiego, Uniwersytet Warszawski,Warszawa 1991, tom 1.
 • Kwiatkowski E., Zróżnicowanie bezrobocia regionalnego a regionalna struktura zatrudnienia w Polsce, [w:] Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, pod red. E. Kwiatkowskiego, Łódź 1995.
 • Madej M., Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wyd. N.U.S., Szczecin 1998.
 • Madej T., Zagadnienia strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Strategiczne problemu rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, pod red. naukową Z. Mikołajewicza, UO, Opole 1995.
 • Meller J., Równoważenie lokalnych rynków pracy - próby programowania, [w:] Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty regionalne, pod red. J. Orczyka, Fundacja Naumanna, PTE - oddział w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Mikołajewicz Z., Polityka regionalna w procesach integracyjnych Polski z Unią Europejską, [w:] Harmonizacja systemu polityki gospodarczej Polski z Unią Europejską pod red. Łukaszewicza B., Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1996.
 • Mortimer - Szymczak H ., Restrukturyzacja a rynek pracy, [w:] Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, pod red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO)", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 29 listopad 2006.
 • Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2000.
 • Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 20 i nast.
 • Szlachta J., Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, z. 35.
 • Szumlicz T., Przestrzenne aspekty zatrudnienia, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 • Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna, Kraków 2007.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, Warszawa 1976.
 • Winiarski B., Przekształcenia ustrojowo-systemowe a problemy polityki regionalnej w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, [w:] Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, "Prace Naukowe", Wrocław 1994.
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej, [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, pod red. B. Winiarskiego, AE, Wrocław 1992.
 • Winiarski B., Rozwój regionalny i lokalny w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. B. Winiarskiego, L. Patrzałka, Wydawnictwo FRDL, Warszawa 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.