PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 5--25
Tytuł artykułu

Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
FMCG Companies Spectacular Bankruptcy in Poland In 2012, Based on Capital Group of BOMI Trade Mark
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisane zostało studium przypadku, jednych z bardziej spektakularnych upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2012 r. w branży FMCG - przedsiębiorstw funkcjonujących pod znaną na rynku marką - BOMI. Pomimo wzrostu przewagi konkurencyjnej podmiotów tej branży, które uzyskują efekt synergii w wyniku procesów konsolidacyjnych, II połowa 2012 roku przyniosła upadłości powiązanych kapitałowo spółek: BOMI S.A., Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o., a także Rabat Service S.A. W artykule autorzy przeprowadzili analizę ekonomiczno-finansową tych podmiotów, a także posłużyli się modelami prognozowania upadłości przedsiębiorstw (opartymi na założeniach analizy dyskryminacyjnej), w celu sprawdzenia, czy możliwe było wcześniejsze wykrycie zbliżającego się kryzysu, w oparciu o analizę ich sprawozdań finansowych. Analiza ilościowa została ponadto pogłębiona komentarzem oraz analizą materiałów wtórnych, w postaci: analizy treści zawartych w informacjach dodatkowych, publikowanych wraz ze sprawozdaniami finansowymi badanych podmiotów, analizą doniesień medialnych i przekazywanych oświadczeń przez zarząd i przedstawicieli związków zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes a case study of one of the most spectacular business failures in Poland in 2012 in FMCG branch - companies operating under the well-known brand on the market - "BOMI". Despite the increase in the competitive advantage of the industry players who gain synergies through the consolidation process, the second half of 2012 resulted in the bankruptcy of companies with capital: BOMI S.A., Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. and Rabat Service. The authors conducted economic and financial analysis of these entities, and used the models of business failure prediction (based on the assumptions of discriminant analysis) to see if earlier detection of impending crisis, based on the analysis of their financial statements was possible. Quantitative analysis was also enriched with commentary and analysis of secondary materials in the form of: analysis of the notes content published with the financial statements of the entities, analysis of media reports and statements provided by management and trade union representatives. (original abstract)
Rocznik
Strony
5--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • KNEPO Business Club; Uniwersytet Gdański, Polska
Bibliografia
 • A.pl Internet wypowiada umowę BOMI S.A., NewConnect.info, http://www.newconnect.info/wiadomosc_ze_spolki/a_pl_internet_wypowiada_umowe_bomi_s_a-1425c1, dostęp dnia 02.08.2012.
 • A.pl Internet wypowiada umowę BOMI S.A., Onet.Giełda: http://gielda.onet.pl/apl-internet-wypowiada-umowe-bomi-sa,18488,5207607,1, news-detal, dostęp dnia 03.08.2012.
 • A.pl opracowuje nowy model działalności, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/a-pl-opracowuje-nowy-model-dzialalnosci,79962.html, dostęp dnia 19.12.2012.
 • Akcjonariusze BOMI mają zdecydować 21 stycznia o dalszym istnieniu spółki i SPO, Wiadomości Bank BGŻ: http://analizy.bgz.pl/ informa-tion/news/id/64299/title/akcjonariusze-bomi-maj-zdecydowa-en-stycznia-o-dalszym-istnieniu-sp-ki-i-spo, dostęp dnia 21.12.2012.
 • Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance".
 • Antonowicz P. (2012), Składowe Cyklu Konwersji Gotówki na trzy lata przed ogłoszeniem upadłości polskich przedsiębiorstw, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Morawska S. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Antonowicz P. (2007a), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 • Antonowicz P. (2007b), Scoringowe metody oceny perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, Wyd. WSAiB w Gdyni, Gdynia.
 • BOMI - relacje inwestorskie: Historia spółki, http://www.ir.bomi.pl/40/firma/historia_spolki.html, dostęp dnia 27.01.2013.
 • BOMI ma zgodę sądu na upadłość układową, "Forbes", z dnia 01.08.2012.
 • BOMI SA - złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości, GPW Info Strefa, http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/398647,bomi_sa_zlozenie_przez_wierzyciela_wniosku_o_oglosze nie_upadlosci, dostęp dnia 26.06.2012.
 • BOMI składa wniosek o upadłość, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/bomi-sklada-wniosek-o-upadlosc,72759.html, dostęp dnia 10.07.2012.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Jacobs O.H. (1989), EDV - gestutzte Jahresaht schluss analyse, Munchen.
 • Jarmicki A., Rynek FMCG - konsolidacja nieunikniona, Penta Investments, Warszawa 2011.
 • Kowanda C. (2012), Kłopoty sieci marketów BOMI. Sieć 34 grosze, "Polityka", z dnia 24.07.2012.
 • Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Appenzeller D. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mizera-Nowacka A., Sytuacja w upadającym BOMI: Masowe zwolnienia, opóźnione wypłaty i dezinformacja, "Dziennik Bałtycki", z dnia 08.09.2012.
 • MSiG, nr 154/2012 (4019), z dnia 09.08.2012.
 • MSiG, nr 194/2012 (4059), z dnia 05.10.2012.
 • MSiG, nr 227/2012 (4092), z dnia 22.11.2012.
 • Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Raport bieżący emitenta, Komisja Nadzoru Finansowego, nr 108/2012, 112/2012.
 • Sklepy BOMI przechodzą pod franczyzę. Nowe umowy są nie do przyjęcia przez pracowników? [Oświadczenie], "Dziennik Bałtycki", http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/649793,sklepy-bomi-przechodza-pod-franczyzne-nowe-umowy-sa-nie-do,id,t.html, dostęp dnia 04.09.2012.
 • Sklepy BOMI w Olsztynie przejdą na franczyzę, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/sklepy-bomi-w-olsztynie-przejda-na-franczyze,76908.html, dostęp dnia 10.10.2012.
 • Upadłość BOMI to będzie druga stocznia, Wprost Biznes: http://www.wprost.pl/ar/333154/Upadlosc-Bomi-tobedzie-druga-stocznia/?pg=0, dostęp dnia 11.07.2012.
 • W Gdańsku otwarto kolejny market sieci BOMI Smak Tradycji, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/w-gdansku-otwarto-kolejny-market-sieci-bomi-smaktradycji,797 94.html, dostęp dnia 14.12.2012.
 • Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe nr 9/2000, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.