PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach | 105--114
Tytuł artykułu

Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej

Warianty tytułu
Financial and Economic Analysis of Banks ABC of Different Methods of the Balance Valuation of the Credit Receivables Impacts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawa wyboru metod wyceny z punktu widzenia banku stanowią dogodny środek kreowania wyniku finansowego. Ocena kondycji finansowej i siły dochodowej jednostki na bazie rachunku zysków i strat może prowadzić do wniosków rozbieżnych ze stanem faktycznym. Rachunek zysków i strat jako element raportu rocznego nie jest źródłem informacji pozwalającym w pełni zidentyfikować instrumenty polityki bilansowej. Decyzję o zakupie akcji inwestorzy poprzedzają analizą sytuacji ekonomicznej banku, dlatego banki będą dążyły do ukształtowania wskaźników finansowych na optymalnym poziomie. Zastosowanie jednego z dwóch możliwych sposobów wyceny bilansowej wierzytelności kredytowych wpływa na możliwość kreowania obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Banku ABC zgodnie z przyjętymi celami banku. Bank ABC do wyceny należności w badanych latach może stosować przepisy polskiego prawa bilansowego lub dokonać wyceny należności kredytowych zgodnie z MSR/MSSF. (fragment tekstu)
EN
One of the most crucial spheres of the commercial banks activities is the credit activity, which method that is expressed in the account books and the financial records, determines the image of the financial and possessing situation reflected in the financial account of the commercial bank. These issues are the primary subject of the article. The main aim of this paper is to examine the depiction, in the financial records of the commercial banks, of different forms of the credit activity and their influence on the concept of their financial and possessing situation. The main aim of this paper is analysis in the financial records of the commercial banks, of different forms of the credit activity and their influence on the concept of their financial and possessing situation. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Greszta K.: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami. W: Studium bankowości. Fundacja "WIB", Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998.
 • Grzywacz J.: Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2002.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki - rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 2002.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2003.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe Wskazówki dotyczące Praktyki Rewizji Finansowej 2001.
 • Muszyńska B..: Przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o., Poznań-Łódź 2001.
 • Stachniak A.: "Stabilna platforma" Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. "Rachunkowość" 2004, nr 10.
 • Stoga E.: Wartość godziwa - pojęcie, zastosowanie, metody pomiaru. "Serwis Finansowo-Księgowy" 2002, nr 6.
 • Turyna J.: Standardy Rachunkowości, MSR-USGAAP - Polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003.
 • Wielgórska-Leszczyńska J.: Ekspozycje kredytowe banku i odpisy z tytułu utraty ich wartości - zagadnienia wybrane. "Problemy Rachunkowości" 2005.
 • Zaleska M.: Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego. Twigger, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Dz.Urz. WE nr L 243.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. Dz.U. nr 149, poz. 1673 z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674 z z późn. zm.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.