PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Selected Issues Related to Measurement and Valuation of Enterprise Activity Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieją różne grupy jednostek i osób zainteresowanych znajomością wartości rynkowej podmiotu gospodarczego i jego dokonań. Wartość rynkową przedsiębiorstwa można ustalić kilkoma metodami opisanymi w literaturze przedmiotu, chociaż żadnej z nich nie można uznać za całkowicie obiektywną, bez względu na okoliczności i inne uwarunkowania, w których została zastosowana. Podobne problemy występują w zakresie wyceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Oprócz pomiaru procesów gospodarczych, najczęściej w jednostkach naturalnych , konieczne jest dokonanie ich wyceny, warunkujące określenie wyniku całej działalności przedsiębiorstwa. (...) Celem opracowania jest przedstawienie wybranych problemów dotyczących pomiaru i wyceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych, ustosunkowanie się do nich i podjęcie próby wskazania sposobów rozwiązywania tych problemów w aspekcie rachunkowości i informacji ekonomicznej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents selected issues related to calculating results of entities running a business. It is related to calculating the result of the activity with using conservative accounting based on the historical data, prospective accounting taking into consideration expected benefits presented in a money unit as well as contradictions between the rules: simplification/reliability, benefits/costs, prudence/information usefulness. Depending on what rules, methods and techniques have been used, the calculated result of business activity might more or less differ from the objective result. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2005.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 • Gmytrasiewicz M.: Wartość w rachunkowości. W: Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości. AE, Katowice 2008.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002.
 • Jaruga A: Perspektywy rozwoju rachunkowości w świetle konwergencji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A.: Ile jest warta pszczoła czyli nowa rachunkowość. W: Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości. AE, Katowice 2008.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. SKwP, Warszawa 2005.
 • Ostaszewicz A.: Problemy harmonizacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Messner Z.: Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej. W: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sawicki K.: Wybrane problemy ustalania wartości w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości. AE, Katowice 2008.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1988, tom I.
 • Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. o zmianie dyrektyw 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG, 91/674/EWG, Dz. Urz. UE z 16 sierpnia 2006 r. L 224.
 • Sawicki K.: Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdaniach finansowych małych przedsiębiorstw. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 44 (100).
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76 poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.