PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2011) | nr 4 (77) | 94--102
Tytuł artykułu

Wskaźnik wydajności rzeźnej buhajków i jego związek z wartością handlową tusz

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Indicator of Young Bulls Slaughter Yield and Its Reference to the Commercial Value of Carcasses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Materiał doświadczalny stanowiło 167 buhajków rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, żywionych dawką pokarmową z dużym udziałem pasz treściwych, z dodatkiem siana i słomy. Opas doświadczalny prowadzono do uzyskania przez buhajki masy około 570 kg. Tusze objętych badaniami buhajków, pomimo ich intensywnego żywienia i przyrostów dobowych powyżej 1 kg, zostały zaklasyfikowane w systemie EUROP do klas R (22,75 %) i O (77,25 %), natomiast w ocenie otłuszczenia do klasy 1. (11,38 %), klasy 2. (58,69 %) oraz klasy 3. (29,94 %). Buhajki, których tusze zaliczono do klasy R charakteryzowały się większą średnią: masą ciała po zakończeniu opasu, masą przedubojową, masą tuszy cieplej, a także większą o 1,52 % średnią wartością wskaźnika wydajności rzeźnej. Z kolei buhajki, których tusze zaklasyfikowano pod względem otłuszczenia do klasy 1., w porównaniu z buhajkami, których tusze zaliczono do klas 2. i 3., odznaczały się mniejszymi przyrostami dobowymi oraz mniejszą masą przedubojową, a po uboju mniejszą masą tuszy oraz niższym wskaźnikiem wydajności rzeźnej. Przeprowadzone badania wykazały dużą zmienność średniej wartości wskaźnika wydajności rzeźnej buhajków oraz występowanie dodatniej i statystycznie istotnej współzależności wydajności rzeźnej z masą ich tuszy, a ujemnej z masą przedubojową. (abstrakt oryginalny)
EN
The research material comprised 167 young bulls of Black and White variety of Holstein-Friesian breed, which were fed feed doses containing a high per cent amount of nutritive feed with hay and straw added. The experimental fattening was performed till the young bulls had a weight of about 570 kg. Despite the intense feeding of the young bulls analyzed and despite the daily increases of more than 1 kg in their weight, their carcasses were classified, under the EUROP system, into the R class (22.75 %) and into the O class (77.25 %); as for their fatness, they were classified into Class 1 (11.38 %), Class 2 (58.69 %), and Class 3 (29.94 %). The young bulls with carcasses classified into the R class were characterized by higher mean values of their body weight after the completed fattening, their pre-slaughter weight, their hot carcass weight, and also by a 1.2 % higher mean value of the slaughter yield indicator. On the other hand, the young bulls with carcasses classified into the Fatness Class 1 had lower daily increases in their body weight, a lower pre-slaughter body weight, a lower post-slaughter carcass weight, and a lower indicator of their slaughter yield. The research performed proved a high fluctuation in the mean values of slaughter yield indicator of young bulls, as well as a positive and statistically significant correlation existing between their slaughter yield and their carcass weight, and a negative correlation between this yield and the pre-slaughter weight. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Chambraz A., Scheeder M.R.L., Kreuzer M., Dufey P.A.: Meat quality of Angus, Charolais and Limousin steers compared at the same intramuscular fat content. Meat Sci., 2003, 63, 491-500.
 • [2] Choroszy B., Choroszy Z.: Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej i mieszańców phf x simentalska do produkcji dobrej jakości żywca wołowego. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 2007, 3 (2), 91-95.
 • [3] Daszkiewicz T., Wajda S.: Wartość rzeźna oraz jakość mięsa buhajków rasy czarno-białej i limousine. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2002, 39, 17-25.
 • [4] Florowski T., Pisula A.: Wpływ transportu bydła i przechowywania mięsa na jego zmiany ilościowe i jakościowe. Wieś Jutra, 2007, 11 (112), 1-5.
 • [5] Gigli S., Vincenti F., Iacurto M., Saltalamacchia F.: Variability in quality traits of traditional processed meat from young bulls - breed and environment effects. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 2007, 3(4), 309-315.
 • [6] Grodzki H. (pod red.): Chów bydła mięsnego. Wielkopolskie Wyd. Roln., Poznań 2009.
 • [7] Heiden M.: Abbau der Rinderbestände verlangsamt sich. Fleischwirtschaft, 2007, 11, 18-26.
 • [8] Kamieniecki H., Pilarczyk R., Sablik P., Surmacz F., Wójcik J.: Ocena wyników opasu intensywnego buhajków mieszańców międzyrasowych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 2003, 68 (1), 307-314.
 • [9] Kinal S., Lubojemska B., Gajewczyk P.: Wpływ żywienia bydła opasowego na kształtowanie się cech jakościowych mięsa wołowego. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2007, 45/1, 89-98.
 • [10] Kögel J.: Einfluss von Produktionstechnik Kategorie und Rasse auf die Rindfleischqualität. Lohmann Information, 1999, 2, 15-21.
 • [11] Litwińczuk A: Wartość rzeźna i jakość mięsa buhajków cb oraz mieszańców cb (Fj i Rj) z rasą limousine. Prace i Mat. Zoot., 1999, 55, 75-83.
 • [12] Miciński J., Klupczyński J., Ostoja H., Cierach M., Dymnicka M., Łozicki A., Daszkiewicz T.: Wpływ rasy i żywienia buhajków na wyniki klasyfikacji ich tusz w systemie EUROP oraz ocenę tekstury mięsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 3 (44) Supl., 147-156.
 • [13] Młynek K., Litwińczuk Z.: Slaughter value and physic-chemical meat quality of black-and-white cattle and commodity crossbreds slaughtered at different body weight. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2001, 10/51, 3(S), 149-152.
 • [14] Młynek K., Guliński P.: The effect of growth rate and at slaughter on dressing percentage and colour, pH48 and microstructure of longissimus dorsi muscle in Black-andWhite (BW) bulls vs commercial crossbreds of BW with beef breeds. Anim. Sci. Pap. Rep., 2007, 25 (2), 65-71.
 • [15] Oler A., Chaberski R., Krężel S.: Effects of the ration composition on carcass and beef quality of young bulls. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 2004, 501, 211-216.
 • [16] Oprządek J., Dymnicki E., Reklewski Z.: Zmiany tempa wzrostu i składu tkankowego tuszy młodego bydła w zależności od rasy. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 2007, 3 (2), 103-109.
 • [17] Schöne F., Kirchheim U., Kinast C., Waßmut R., Reichardt W.: Qualität des Fleisches von Jungbullen. Fleischwirtschaft, 2006, 11, 101-107.
 • [18] Statsoft, Inc. Statistica (data analysis software system) version 9.0. www.statsoft.com. 2009.
 • [19] Wajda S.: The future of slaughter animal grading in the EUROP system. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2001, 10/51, 3(S), 38-41.
 • [20] Wajda S., Daszkiewicz T.: Wartość rzeźna i jakość mięsa z tusz buhajków zaliczonych do różnych klas umięśnienia i otłuszczenia w systemie EUROP. Zesz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 2000, 51, 409-417.
 • [21] Wajda S., Daszkiewicz T.: Wartość rzeźna i jakość mięsa z tusz buhajków zaliczonych do różnych klas otłuszczenia w systemie EUROP. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2001, 41, 155-162.
 • [22] Wiegand D., Schnäckel W., Schnäckel D., Fahr R., Knape Ch., Heckenberger G.: Fleisch qualität von Rindern aus extensiver Weidehaltung. Fleischwirtschaft, 2006, 1, 98-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.