PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 2--7
Tytuł artykułu

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy - teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne : część 1

Autorzy
Warianty tytułu
Improving the Level of Skills by the Employees on the Basic of the Labour Code - the Theories of the Legislative Model and Their Legal Consequences : Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawia nowy sposób rozumienia przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników (art. 1031-1036 k.p.). Koncepcję tę nazywa teorią zobiektywizowaną (subiektywno-obiektywną). Jej główne założenia oraz różnice, jakie zachodzą między tym podejściem a innymi sposobami interpretacji wspomnianych wyżej regulacji, w szczególności w zakresie konsekwencji prawnych, będą przedmiotem drugiej części artykułu. W pierwszej części autor przedstawia natomiast dwa skrajne podejścia do interpretacji przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pierwsze, najbardziej rozpowszechnione w doktrynie i judykaturze, zostało nazwane ujęciem subiektywistycznym, zaś drugie ujęciem obiektywistycznym. W tej części artykułu znalazły się również rozważania o charakterze bardziej szczegółowym, dotyczące m.in. charakteru prawnego zgody pracodawcy, o której mowa w art. 1031 § 1 k.p. (abstrakt oryginalny)
EN
The author wishes to propose to the scientific community a new way of understanding the regulations concerning improving the level of skills by the employees (Art. 1031-1036 of the Labour Code) - the conception named in the article "the objectified theory" (the subjective-objective theory). The main assumptions of the theory, as well as the differences existing between the proposed approach and other ways of interpreting the above mentioned regulations, concerning the legal consequences in particular, have been presented in the second part of the article. The first part is devoted to two extreme approaches to interpretation of the regulation on improvement of professional qualifications. The first and the most common one in doctrine and judicature, is called the subjectivistic approach; the second one is termed the objectivistic approach. Some detailed reflection concerning, inter alia, the legal character of the employer's agreement, referred to in Art. 1031 § 1 of the Labour Code, has also been included in the first part of the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dobrzelecka, L. (1996). Świadczenia przysługujące pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Służba Pracownicza, 5.
 • Dobrzelecka, L. (1998). Zasady zwracania kosztów pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Służba Pracownicza, 3.
 • Dobrzelecka, L. (2001). Obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne. Służba Pracownicza, 6.
 • Dral, A. (2010). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Monitor Prawa Pracy, 11.
 • Frączek, M. (2010). O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - w kodeksie pracy. Służba Pracownicza, 11.
 • Jaroszewska, M. (2012). W: M. Woliński (red.), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, t. II. Poltext.
 • Maniewska, E. (2010). Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11.
 • Maniewska, E. (2012). W: K. Jaśkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz LEX, 1.1. Wolters Kluwer.
 • Nałęcz, M. (2000). Szkolenie pracowników. Wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Monitor Prawniczy, 9.
 • Nałęcz, M. (2011). W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. BECK.
 • Niedbała, Z. (2009). W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 • Pisarczyk, Ł. (2003). Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 4.
 • Pogorzelska, D. (2002). Pracownik skierowany na naukę a pracownik podejmujący naukę z własnej inicjatywy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.
 • Raczkowski, M. (2011). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Semerak-Nebeś, R. (1986). Umowa o świadczenie zakładu pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 12.
 • Skoczyński, J. (2011). W: L. Florek (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Świątkowski, A. M. (2010). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. BECK.
 • Włodarczyk, M. (2012). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wojciechowski, P. (2010). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po zmianach - zasady i wątpliwości. Monitor Prawa Pracy, 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.