PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 278--288
Tytuł artykułu

Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Opinions of Representatives of the Advertising Environment on the Legal Regulations in Force in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: analiza wybranych opinii przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń w branży komunikacji marketingowej na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz analiza postaw środowiska wobec ich przestrzegania.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: prezentowane w artykule opinie stanowią wybrane fragmenty raportu z badania jakościowego na temat uregulowań badań marketingowych i komunikacji marketingowej w Polsce, zrealizowanego przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w Warszawie w okresie maj- wrzesień 2013 r.
Główne wyniki badania: zawarte w artykule wyniki badania prezentują m.in.: skojarzenia przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce na temat regulacji prawnych dotyczących tej branży, racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych w komunikacji marketingowej, motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się do komunikacji marketingowej oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji.
Implikacje praktyczne: zwrócenie uwagi na prawne aspekty działania podmiotów realizujących komunikację marketingową w Polsce oraz ewentualne konsekwencje braku znajomości i nierespektowania uregulowań prawnych obowiązujących w branży.
Implikacje społeczne: uwrażliwienie menadżerów reprezentujących środowisko komunikacji marketingowej na kwestie prawa i etyki, co w konsekwencji może przekładać się na wzrost znajomości i poszanowania praw konsumentów i innych uczestników rynku.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective of the article: an analysis of the selected opinions of representatives of the advertising agencies and associations in the domain of marketing communication on the legal regulations in force in Poland as well as an analysis of the environment's attitudes towards observation thereof.
Type of the research methodology used: the presented in the article opinions are the selected fragments of the report on qualitative survey on the regulations of marketing research and marketing communication in Poland, implemented by a team of the Department of Market, Marketing and Quality of the Warsaw School of Economics (SGH) in the period from May to September 2013.
Main research findings: the contained in the article research findings present, inter alia, associations of the representatives of advertising agencies and associations of the branch of marketing communication in Poland on the legal regulations concerning this branch, rational and emotional motives of application of the legal regulations in marketing communication, the motives of breach of the legal regulations related to marketing communication as well as the consequences of failure to observe those regulations.
Practical implications: paying attention to the legal aspects of activities carried out by the entities implementing marketing communication in Poland as well as possible consequences of lack of awareness and failure to respect the legal regulations in force in the branch.
Social implications: making the managers representing the marketing communication environment sensitive to the issues of law and ethics what, in consequence, may translate into growth of awareness and observance of the rights of consumers and other market participants.
Article category: research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
278--288
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
  • Trepli E. (red.) (2007), Prawo reklamy i promocji, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa.
  • Rada Reklamy (2014), http://www.radareklamy.org/samoregulacja/jak-dziala-samoregulacja.html [dostęp: 10.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.