PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych | 13--60
Tytuł artykułu

Nowe zarządzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia dla lokalnej polityki społecznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Co najmniej od dwóch dekad trwa w wielu krajach (USA, większość krajów zachodniej Europy, Nowa Zelandia, Australia) przebudowa sektora publicznego w kierunku zwiększenia skuteczności i efektywności jego funkcjonowania poprzez transponowanie do niego szeroko rozumianych narzędzi zarządzania. Konieczność reformowania sektora publicznego jest konsekwencją wielu przyczyn, m.in. takich jak: permanentny niedobór zasobów niezbędnych do zaspokajania stale rosnących potrzeb społecznych, konieczność bardziej racjonalnego wykorzystania posiadanych (ograniczonych) środków publicznych przy stale rosnących kosztach świadczenia usług społecznych, rosnącej konkurencji ze strony podmiotów działających w innych sektorach, zwiększające się wymagania "klientów" instytucji sektora publicznego dotyczące standardów i jakości świadczonych usług (w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa socjalnego itp.). Polska, jako państwo podlegające transformacji ekonomicznej i społecznej, praktycznie od początku lat 90., stopniowo implementując nowe rozwiązania do zarządzania sektorem publicznym, korzysta ze sprawdzonych w innych państwach rozwiązań. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Guo K.L.: Entrepreneurship Management in Health Services: An Integrative Model. "Journal of Health and Human Services Administration" 2006, Spring, Vol. No. 28.
 • Ziółkowska W.: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Lemańska J.: Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Millon-Delsol Ch.: Zasada pomocniczości. Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Izdebski H.: Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Gonciarz B.: Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty'. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P., Tetera M.: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Red. Z. Niewiadomski. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2001.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Rajca L.: Konstrukcja osobowości prawnej samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 3.
 • Markowska-Bzducha E.: Samodzielność finansowa polskich gmin. Monografie nr 73. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 • Glumińska-Pawlic J.: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 • Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 • Niewiadomski Z.: Istota samorządu terytorialnego w Konstytucji RP. W: Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej. Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2002.
 • Wojtkowiak-Jakacka M.: Zadania społeczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rynku i konkurencji - wybrane problemy. Red. B. Iwankiewicz-Rak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 • Kożuch B., Kożuch A.: Istota usług publicznych. "Kwartalnik Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Grewiński M.: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • Mierzejewska L. : Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2009.
 • Becker G.S.: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, Chicago (1964, 1993, 3rd ed.).
 • Radwan A. : Tendencje w rozwoju sektora usługowego w Polsce. W : Zarządzanie usługami publicznymi. Red. B. Kożuch. TNWZ, Kraków 2008.
 • Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Sundbo J.: The Theory of Innovation - Entrepreuners, Technology and Strategy. Edward Elgar, Cheltenham UK, 1998.
 • Harayama Y.: Japanese Technology Policy: History and a New Perspective. RIETI Discussion Paper Series 01E001.
 • E. Wojnacka: System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. IBnGR, Gdańsk 2004.
 • Kuźnik F.: Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju. W: Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka: WSP TWP Warszawa 2002.
 • BratnickiM.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Potoczek A.: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia społecznego uczestnictwa w rozwoju lokalnym - wprowadzenie do problematyki. W: Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Red. A. Potoczek, J. Stępień. Akademia Rolnicza Poznań, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Włocławek, Poznań-Włocławek 2003.
 • Grewiński M., Kamiński S.: Obywatelska polityka społeczna. WSP TWP, Warszawa 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Region jako główny czynnik wyznaczający status, rolę i miejsce świadczeniodawców w systemie ochrony zdrowia. "Polityka zdrowotna", Tom III, Warszawa 2005.
 • Lipski A.: Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego. W: Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna. Red. A. Czech. PTE, Katowice 2008.
 • Tennyson R.: The Partnering Toolbook. Turyn 2004.^Wódz K., Wódz J.: Partnerstwo społeczne i kultura dialogu - droga do przezwyciężenia deficytu demokratycznego w UE. W: Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku. Red. K. Wódz. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Zalewski D.: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Kleer J.: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. W: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kettl D.F.: The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance. Brookings Institution Press, Washington 2000.
 • Pollitt Ch., Bouckaert G.: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Siwińska J.: Ewolucja sfery publicznej w gospodarce. W: Teoria wyboru publicznego. W: Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Red. J. Wilkin. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F.: Managing the Non-profit Organization: Principles and Practices. Harper Collins, New York 1990.
 • Hughes O.E.: Public Management and Administration. An Introduction. Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • D'Aunno T.: Management Scholars and Public Policy: A Bridge Too Far? "Academy of Management Journal" 2006, No. 48.
 • Lynn I.E., Heinrich C.J. , Hill C.J.: Studying Governance and Public Management: Challenges and Prospects. Harris School, Chicago 1999.
 • Rainey H.G.: Understanding and Managing Public Organizations. Jossey-Bass, San Francisco CA 2003.
 • Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą. "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2006, nr 2.
 • Starczewska-Krzysztoszek M.: Sektor publiczny a sektor prywatny - kierunki i siła zmian. W: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Opolski K., Modzelewski P.: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen-Tynda A., Kulikowska-Pawlak M.: Ekspertyza nt. "Nowe zarządzanie publiczne w kontekście zastosowania w instytucjach pomocy społecznej" przygotowana na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Warszawa, grudzień 2009.
 • Lichtarski J.: Rzeczywiste i preferowane kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w opiniach ich głównych aktorów. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.