PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 281--293
Tytuł artykułu

Stan obecny i perspektywy rozwoju współpracy uczelni z przedsiębiorstwami na przykładzie powiatu łomżyńskiego

Warianty tytułu
The Current State and Prospects of Cooperation between Universities and Enterprises Using the Example of the Lomza District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w naszym kraju nastąpiła znacząca zmiana postrzegania roli uczelni wyższych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych w życiu gospodarczym kraju. Coraz częściej uważa się, iż zacieśnianie współpracy między podmiotami z sektora biznesu a ośrodkami naukowymi może przyspieszyć rozwój gospodarki, a także zniwelować negatywne zjawiska na rynku pracy. Duże znaczenie ma w tym względzie poznanie i opanowanie mechanizmów przenoszenia rezultatów badań naukowych do praktyki gospodarczej, ponieważ mogą one przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwić im tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w regionach słabszych gospodarczo, takich jak województwo podlaskie. Celem artykułu jest diagnoza współpracy uczelni wyższych z otoczeniem biznesowym w województwie podlaskim na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz przedsiębiorstw z powiatu łomżyńskiego. W szczególności opisany zostanie poziom wiedzy lokalnych przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi, zbadane relacje między przedsiębiorstwami powiatu łomżyńskiego a PWSIiP w Łomży oraz określone nowe kierunki działania i możliwości współpracy przedsiębiorstw powiatu łomżyńskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, Poland has had a significant change in the perception of the role of universities and R&D centers in the economic life of the country. Increasingly, it is believed that closer cooperation between stakeholders from business and research centers can accelerate the development of the economy and offset the negative trends in the labor market. It is important in this area to learn and master the mechanisms of the transfer of research results into business practice, as they can help to improve the competitiveness of enterprises and enable them to create new jobs, especially in regions lagging behind economically, such as the Podlasie province. The purpose of this article is to create an analysis of the co-operation between universities and the business environment through the example of the State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza (PWSIiP) and businesses of the Lomza district. In particular, the level of knowledge in the local business community will be described surrounding the possibility of cooperation with research centers. The relationship between businesses, the Lomza district, and PWSIiP in Lomza will be examined. The authors of the paper will also determine new directions and opportunities for business cooperation in the Lomza district.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Adamik, S. Lachiewicz, Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Akademickie Centrum Informacyjne, http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=uczelnie&pan =0&wojewodztwo=podlaskie [19.06.2012].
 • Głuszyński J., Kwiatkowski P., Kowalewska A., Szut J., Glińska E., Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, wybranych kierunków, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
 • http://biurokarier.pwsip.edu.pl/Artykuly/cat=47 [13.09.2013].
 • http://www.pwsip.edu.pl/wspieramypraktykow/ [13.09.2013].
 • https://www.pwsip.edu.pl/dzial_proj/index.php/projekty-realizowane [13.09.2013].
 • Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, red. A. Gabryś, Wyd. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008.
 • Ośrodki innowacji w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu, PARP, Warszawa 2011.
 • Powiat łomżyński. Statystyczne vademecum samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2012.
 • Ranking uczelni akademickich 2010, www.perspektywy.pl/ranking/2010/RWU [10.05.2013].
 • Raport o ilościowym i jakościowym stanie prac badawczych prowadzonych na wybranych uczelniach wyższych w województwie podlaskim, Centrum Promocji Podlasia, WSFiZ, Białystok 2010.
 • Strzelecki J., Podlaskie na drodze do innowacji, www.pi.gov pl
 • The state of university-business cooperation in Poland, http://www.ub-cooperation.eu/pdf/poland. pdf [13.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.