PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (60) | 57--68
Tytuł artykułu

"Uzasadniony interes" w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Warianty tytułu
"Legitimate Interest" in Press as a Circumstance Excluding Illegality of Personal Rights' Violation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych obowiązków dziennikarskich jest ochrona dóbr osobistych osób trzecich. Pozaustawową okolicznością wyłączającą naruszenie dóbr osobistych przez prasę jest uzasadniony interes publikacji. Dziennikarze chętnie powołują się na tę okoliczność, niestety, nader często interpretując ją jako zainteresowanie opinii społecznej daną sprawą, co w świetle obowiązującego orzecznictwa i stanowiska doktryny nie stanowi wystarczającej przesłanki wyłączającej bezprawność.(abstrakt oryginalny)
EN
The journalists have an obligation to protect personal right of third parties. The legitimate importance is non-statuory circumstances excluding illegality of personal rights violation by the press. The journalists rely on it very often in their publications, unfortunately understanding it as a social interest in the matter. There is a clear need of defi ne the meaning this vague legal concept, upon the existing case law of the Polish Supreme Court and representatives of legal doctrine.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 31.
 • K. Święcka, Okoliczności wyłączające naruszenie dóbr osobistych przez prasę, Warszawa 2010, s.103.
 • J.S. Piątowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego: Zbiór studiów, red. E. Łętowska, Wrocław 1983, s. 44.
 • J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 69.
 • K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga Pierwsza. Część ogólna, Kraków 2003, s. 191.
 • E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 100.
 • A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 161.
 • A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, KPP 2004, z. 2.
 • B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, KPP 2000, z. 1.
 • S. Rudnicki, Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 kc w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985-91, PS 1992, nr 1
 • J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej, Warszawa 2003, s. 50.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 175.
 • I. Dobosz, Działanie w obronie uzasadnionego interesu jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986, s. 289.
 • A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w Kodeksie cywilnym, "Acta Universiatis Wratislaviensis. Prawo" 1989, nr 167.
 • M. Pazdan, Dobra osobiste i ich ochrona [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1161.
 • S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1, Warszawa 1985, s. 301;
 • Z. Radwański, Koncepcje praw podmiotowych osobistych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, Z. 2, s. 11.
 • Prawo mediów, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2012, s. 260.
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka, Naruszenie prywatności osób powszechnie znanych przez prasę [w:] Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
 • Z. Zawadzka, Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfl =iktu zasad, Warszawa 2013, s. 347.
 • T. Sokołowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. 1, red. A. Kidyba, Warszawa 2009, s. 125.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 29, 45.
 • J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 612.
 • Z. Zawadzka, Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfl iktu zasad, Warszawa 2013, s. 322.
 • P. Sołtysiak, Pojęcie interesu indywidualnego i społecznego w prawie administracyjnym. Wybrane zagadnienia, "Problemy Prawa Publicznego" 2007, nr 6.
 • M. Zdyb, Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konfl ikt interesów, "Problemy Prawa Publicznego" 1993, nr 40, s. 307.
 • A. Mednis, Państwo wobec praw jednostki (na tle Orzecznictwa Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12.
 • J. Lang, Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 1997, nr 38, s. 135.
 • J. Wojciechowski [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz. Orzecznictwo, red. A. Wąsek, Warszawa 1997, s. 1177.
 • K. Zgryzek, Konfl ikt interesów publicznego i prywatnego a publiczność rozpraw w procesie karnym, "Problemy Prawa Karnego" 1991, nr 17, s.43.
 • A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie i treść praw własności intelektualnej, Warszawa 2012, s. 78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.