PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 67--84
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in the Process of Business Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. Rosnące oczekiwania pracowników, inwestorów, społecznego otoczenia firmy, czyli interesariuszy coraz częściej wymuszają podjęcie i praktyczne stosowanie przez przedsiębiorców idei społecznej odpowiedzialności. Hasło "odpowiedzialny biznes" stało się tak popularne, że przekroczyło granice kręgów biznesowych, budząc żywe zainteresowanie również środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. "Odpowiedzialny biznes" to szeroko rozumiana koncepcja obejmująca wiele zagadnień: od relacji z pracownikami i przejrzystości wobec akcjonariuszy poprzez zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności, do standardów etycznych wdrażanych także wobec dostawców. Niniejsze opracowanie jest próbą wyjaśnienia w prosty sposób, czym jest ta koncepcja i jak może być realizowana w strategii współczesnej firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
New challenges shape new trends. The growing expectations of employees, investors, and the social environment of the company, are making stakeholders increasingly force the adoption and practical application of the concept of social responsibility in business. The idea of "Responsible Business" has become so popular that it exceeded the limits of the business community, also arousing great interest in academics and NGOs. "Responsible Business" is a widely understood concept covering a range of issues: from the relationship with employees and transparency to shareholders through their involvement in community development, to ethical standards also implemented to suppliers. This study is an attempt to explain in a simple manner, what this concept is and how it can be implemented in the company's strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Wyd. Paulinianum, Częstochowa - Jasna Góra 1999.
 • Budzyńśki W., Wizerunek firmy. Kierowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002.
 • Dylus A., Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo, Kontrast - staraniem Fundacji Konrada Adenauera, Warszawa 1994.
 • Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, seria: "Monografie", nr 150, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Hofstede G., Culture's Consequences. International Differences in Work-Related Values, Sage, London 1984.
 • Kang Y.Ch., Wood D.J., Before Profit Social Responsibility Turning the Economic Paradigm Upside Down, "Business and Society" 1995, Proceedings.
 • Krasnodębski Z., Człowiek w nauce współczesnej, Znak, Kraków 2006.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Promoting a European framework for corporate social responsibility. Green Paper, COM(2001), 366 final of 18.07.2001.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rok B., Stolorz S., Stanny D., Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza - postawy - praktyka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2003.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 • Walkowiak R., M Oliński., Vademecum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn 2009.
 • Wojtasiewicz L., Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • www.centrumcsr.pl/index.php?strona_id=1&podkategoria_id=13 [11.04.2011].
 • www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1355-loreal-potwierdza-swoje-zobowiazania [11.04.2011].
 • www.csrwire.com/members/12596-L-Oreal [11.04.2011].
 • www.fob.org.pl [15.04.2011].
 • www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,2745,stypendia_l_or_al_polska_dla_pieciu_kobiet [11.04.2011].
 • www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,3073,nagrody_dla_kobiet_nauki_od_l_or_al_polska [11.04.2011].
 • www.nu.fob.org.pl/stypendia-dla-kobiet-i-nauki---loreal-po-161_2245.htm [11.04.2011].
 • www.odpowiedzialnispolecznie.pl [12.01.2011].
 • www.odpowiedzialnybiznes.eu [15.01.2011].
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/komitet-sterujacy-ds--csr---grupa-tp,4563. html [11.04.2011].
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/program-partnerstwa/partnerzy-strategiczni/loreal-polska.html [11.04.2011].
 • www.twojaperspektywa.pl/dobre-praktyki-csr-grupy-tp-docenione/ [15.04.2011].
 • www.wbcsd.org [11.04.2011].
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.