PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 6 | 59--85
Tytuł artykułu

Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Legal and Social Aspects of the Free Movement of Persons across the Member Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Swobodny przepływ osób w krajach Unii Europejskiej traktowany jest jako jedna z czterech swobód Wspólnego Rynku. Ocenia się, że bez tej swobody nie byłoby możliwe tak znaczne i szybkie zintegrowanie się Europy. Ponadto wolność ta wzmacnia poczucie obywatelstwa Unii i stanowi kluczowy element promowania spójności społecznej, która jest jednym z podstawowych celów Unii. Artykuł traktuje o problematyce niezakłóconego przepływu osób na terenie Unii Europejskiej z punktu widzenia prawno-traktatowego, tak pierwotnego jak i wtórnego. W sposób możliwie szczegółowy, a zarazem zwięzły, przedstawiono ewolucję, jaka miała miejsce w tej dziedzinie od podpisania Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Omówiono również warunki swobody przepływu osób pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The free flow of persons across the Community's internal borders is seen as one of the four basic freedoms being the cornerstones of the Common Market. It is estimated that without this freedom it would not have been possible for Europe to achieve the current degree of integration, or the pace of progress would have been much slower. Furthermore, the free movement of persons strengthens the sense of EU citizenship and is a key instrument in promoting social cohesion, which figures among EU primary objectives. The paper addresses issues relating to unrestrained flow of persons across the European Union in terms of the treaties making up its legal framework. The author describes, in as much detail as possible while still being concise, the evolution which has taken place since the establishment of the European Economic Community by the Treaty of Rome. The conditions for free movement of persons between Poland and the EU countries have also been discussed. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ahlt M., Prawo Europejskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998.
 • Cyrankowski J., Praca dla Polaków w Unii Europejskiej, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2003.
 • Cztery swobody, czyli jak funkcjonuje Jednolity Rynek Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2000.
 • Dauses M., Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Wydawnictwo Temida, Białystok 2000,.
 • Duszczyk M., Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 • Dyrektywa nr 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 • Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wro-cław 1999.
 • Eurostat, Euro - indicators, news release 107/2005 - 1 September 2005.
 • Evans A, Falk. P., Prawo integracji europejskiej. Wybór źródeł, Część druga, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Evans A., Prawo integracji europejskiej, Część I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Głabicka K.., Polityka społeczna w Unii Europejskie). Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Głąbicka K., Rynek pracy Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Difin, Warszawa 1999.
 • Jednolity Akt Europejski z dnia 17 lutego 1986 r.
 • Jednolity rynek wewnętrzny II, praca zbiorowa pod red. L. Jasińskiego, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 • Lenaerts K., Van P. Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Łukasik J., Strada A., Swoboda przepływu osób, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych.
 • Maciejewska J., Przepływ pracowników, "Unia Europejska. Serwis informacyjny", 2000 nr 6/7.
 • Matey-Tyrowicz M., Traktat Amsterdamski a europejski model socjalny, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1, 1998.
 • Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników, UNIVERSITAS, Kraków 2001.
 • Nowy lad prawny w Polsce i Europie, praca zbiorowa pod red. M. Matey, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997.
 • Polityka społeczna i zatrudnienie. Zrozumieć negocjacje, praca zbiorowa pod red. B. Zaborowskiej i T. Czyszeka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 • Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, praca zbiorowa pod red. W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.: Dokumenty Europejskie. Traktat o unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu Amsterdamskiego. Tom III, Wydawnictwo "Morpol", Lublin 1999.
 • Statistics in focus. Population and social conditions 7/2005, Minimum wages 2005. Major differences between EU Member States.
 • Świątkowski A. M., Europejskie prawo socjalne. Tom II, Europejskie prawo pracy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Swoboda poruszania się osób na obszarze UE, praca zbiorowa pod red. Górki M., seria wydawnicza Integracja Europejska/lektury (14), Instytut Europejski w Łodzd, Łódź 1998.
 • Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej, broszura informacyjna UKIE 2003.
 • Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Stępniaka, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 • Szydłowska A., Poszukiwanie pracy w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" - biuletyn informacyjny, 2001 nr 12.
 • Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 r.
 • Traktat Amsterdamski: co się zmieniło w Europie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z Wydawnictwem "Wokół nas", Wspólnoty Europejskie 1999.
 • Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.
 • Traktat ustanawiający EWG z 25 marca 1957 r.
 • Traser J.: Report on the free movement of workers in EU-25. Who's afraid of EU enlargement?, European Citizen Action Service.
 • Unia Europejska - przygotowania Polski do członkostwa, praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 • Wądłowska D., Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Wojtaszek-Mik E., Mik C., Traktaty europejskie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000.
 • Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), praca zbiorowa pod red. A Wróbla, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2002.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2000.
 • Zacker Ch., Wernicke S., Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach. Zagadnienia podstawowe/Prawo instytucjonalne/Prawo materialne/ Ochrona prawna, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2000.
 • www.ukie.gov.pl/uk.nsf/0/38E666C2342621F3C1256C3800320E96?Edit
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.