PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 | 157--165
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR as a Moral Obligation of Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne postrzeganie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględnia szereg działań podejmowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa, ale opiera się na niezmiennej zasadzie dobrowolności. Zatem sensem realizacji strategii CSR jest przede wszystkim poczucie moralnego obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za prowadzone działania w ramach ich funkcjonowania. Idea ta rozumiana jest dlatego jako zobowiązanie moralne. Można więc uznać, że jeśli przedsiębiorstwa respektują zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, postępują etycznie. Ich gospodarowanie jest wówczas uczciwe i charakteryzuje się poszanowaniem interesów szeroko ujętego otoczenia. Uwzględnianie zaangażowania społecznego podkreśla poważanie dla interesariuszy zewnętrznych, a troska o środowisko naturalne atencję dla wszechobecnego problemu rzadkości.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary perceptions of the concept of Corporate Social Responsibility took into account a number of actions taken in practice by companies, but is based on an unchanging voluntary basis. Therefore meaning of CSR strategy is primarily a sense of moral obligation to take responsibility for the company's the activities undertaken within their operation. This idea is therefore understood as a moral obligation. It can therefore be concluded that if companies respect the principles of corporate social responsibility behave ethically. Their management is then fair respecting the interests of broadly understood environment. Inclusion of social engagement additionally emphasizes respect and deference to external stakeholders and care for the environment respect for the ubiquitous problem of rarity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "The Academy of Management Review"1979, s. 499-500, http://www.jstor.org/stable/257850?seq=3 (11.06.2014).
 • http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7 (28.02.2014).
 • Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.
 • Krukowska M., Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 • Reyes V.M., Etyka biznesu - wybrane kwestie, w: K. Kietliński, V.M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.