PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 7 | nr 1 (23) Efektywność i ryzyko inwestorów finansowych | 152--169
Tytuł artykułu

Zjawisko cykliczności nadwyżek kapitałów własnych banków

Warianty tytułu
Cyclicality of Banks' Capital Buffers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wrażliwe na ryzyko regulacje adekwatności kapitałowej - a do takich należy Bazylea II - mogą osłabić skłonność banków do podejmowania nadmiernego ryzyka. Jednakże, jeżeli banki uwzględniały dodatkowe ryzyko, które nie zostało włączone do rachunku wymogów kapitałowych określonych w Bazylei I - na co wskazuje zjawisko występowania nadwyżek kapitałów - to być może zasadne jest przypuszczenie, że zastąpienie Bazylei I standardami określonymi w Bazylei II nie będzie prowadziło do zmian w poziomie współczynników wypłacalności oraz w profilu ryzyka banków tak bardzo, jak się wskazuje w literaturze przedmiotu. W artykule przedstawiono badania z zakresu kształtowania się poziomu nadwyżek kapitałów oraz ich zależności od uwarunkowań makroekonomicznych i ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk-sensitive capital adequacy regulations - whose example is Basel II - can reduce the banks' tendency to take on excessive risk. However, if the banks did take account - as can be assumed considering the existence of the banks' capital buffers - of additional risk, which had not been included into Basel I rules, it may be reasonable to think that replacing Basel I withBasel II will not result in changes to capital adequacy ratios and the banks' risk profile, as it is suggested in publications on the subject. The article presents research outcomes in this field and aims at answering the following questions: (1) Do the banks' capital buffers depend on the business cycle? - If yes, what is the strength and direction of the relationship? (2) Were unexpected changes in the economic environment - such as recession - secured by capital buffers during the time when the banks were subject to Basel I? (3) Are the banks' capital buffers dependent on the risk that the banks are exposed to? (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Strony
152--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Allen L. і A. Saunders. 2003. A survey of cyclical effects in credit risk measurement models, BIS Working Papers, nr 126, Basel: Bank for International Settlements, dostępny na stronie: www.oenb.at/en/imgAvp_126_tcml6-15480.pdf.
 • Altman, E.I., Resti, A. і A. Sironi. 2001. Analyzing and Explaining Default Recovery Rates, International Swaps & Derivatives Association, dostępny na stronie na stronie: www. isda.org/c_and_a/pdf/Analyzing_Recovery_rates_010702.pdf.
 • Altman, E.I., Brady, В., Resti, A. i A. Sironi. 2005. The Link between Default and Recovery Ratek: Theory, Empirical Evidence and Implications. Journal of Business, vol. 78, nr 6, s. 2203-2228.
 • Altman, E.I., Resti, A. і A. Sironi. 2004. Default Recovery Rates in Credit Risk Modelling: A Review of the Literature and Empirical Evidence, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, dostępny na stronie: http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Reviewl.pdf.
 • Ayuso J., Perez D. i J. Saurina. 2004. Are Capital Buffers Pro-Cyclical? Evidence for Spanish Panel Data. Journal of Financial Intermediation, nr 13, s. 249-264.
 • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 2001. Review of Procyclicality, Mimeo. Research Task Force.
 • Basel Committee on Banking Supervision. 2005. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel: Bank for International Settlements, dostępny na stronie: http://www.bis.org/publ/bcbsll8.pdf.
 • Berger, A. i G. Udell. 1994. Did Risk-Based Capital Allocated Bank Credit Cause a 'Credit Crunch' in the United States? Journal of Money, Credit and Banking, nr 26(3), s. 227-308.
 • Berger, A. 1995. The Relationship Between Capital and Earnings in Banking. Journal of Money, Credit and Banking, nr 27(2).
 • Berger, A., Herrig, R.J. i G.P. Szegö. 1995. The role of capital in financial institutions. Journal of Banking and Finance, nr 19, s. 393-430.
 • Bono, С., Furfine, C. і P. Lowe. 2001. Procyclicality of the Financial System and the Financial Stability: Issues and Policy Options. Bank for International Settlements Working Paper, nr 1, s. 1-57.
 • Chorafas, D. 2004. Economic Capital Allocation with Basel II, Oxford: Elsevier Butter- worth - Heinemann.
 • Committee f European Banking Supervisors (CEBS). 2006. Consultation Paper 12 (CP12) on Stress testing under the Supervisory Review Process.
 • Crocket, A. 2001. Market Discipline and Financial Stability, Financial Stability Review, Bank of England.
 • DNB. 2001. Towards a New Basel Accord, Quarterly Bulletin, s. 48-54.
 • Dyrektywa 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. U. Nr L 177).
 • Elizalde A. i R. Repullo. 2005. Economic and Regulatory Capital in Banking: What is the Difference? Lizbona: Banco de Portugal.
 • Estrella, A. 2004. The Cyclical Behaviour of Optimal Bank Capital. Journal of Banking and Finance, nr 28(6), s. 1469-1498.
 • European Central Bank (ECB) (2001) The New Capital Adequacy Regime: The ECB Perspecitve, Monthly Bulletin, May, 59-74.
 • Furfine, C. 2001. Bank portfolio allocation: the impact of capital requirements, regulatory monitoring and economic conditions. Journal of Financial Services Research nr 20, s. 33-56.
 • Hungarian Financial Supervisory Authority. 2007. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), dostępny na stronie: www.pszaf.hu.
 • International Monetary Fund. 2004. Global Financial Stability Report, Washington: IMF.
 • International Monetary Fund. 2005. Global Financial Stability Report, Washington: IMF.
 • International Monetary Fund. 2006. Global Financial Stability Report, Statistical Appendix, Washington: IMF.
 • Jackson, P., Furfine, C., Groeneveld, H. Hancock, D., Jones, D., Perraudin, W., Radecki, L. і M. Yoneyama. 1999. Capital Requirements and Bank Behaviour: The Impact of The Basle Accord, Basle: Bank for International Settlements.
 • Jokipi, T. і A. Milne. 2006. The cyclical behaviour of European bank capital buffers. Bank of Finland Research Discussion Papers, nr 17.
 • Klaassen, P., Koopman, S.J. і A. Lucas. 2005. Empirical credit cycles and capital buffer formation. Journal of Banking and Finance, nr 29 (2005), s. 3159-3179.
 • Lindquist, K-G. 2004. Banks' buffer capital: how important is risk. Journal of International Money and Finance, nr 23(2004), s. 493-513.
 • Linter, J. 1965. The valuation of risky assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, nr 47, s. 13-37.
 • Lowe, P. 2002. Credit risk measurement and procyclicality. Working Papers, nr 116, Basel: Bank for International Settlements, dostępny na stronie: http://www.bis.org.
 • Marcus, A. 1984. Deregulation and Bank Financial Policy. Journal of Banking and Finance, nr 8, s. 557-565.
 • Milne, A. 2004. The Inventory Perspective of Bank Capital, SSRN.
 • Milne, А. і E. Wiley. 2001. Bank Capital Regulation and Incentives for Risk - Taking, SSRN.
 • Olszak, M.A. 2007. Funkcje i definicje kapitału banku. Rachunkowość Bankowa, nr 11, s. 25-33.
 • Prudential. 2005. Economic Capital & Financial Reporting, dostępny na stronie: http://www. prudential.co.uk/prudential-plc/investors/resultspresentations/businesspresentations/ bp2005/2005-06-02/presentation.pdf
 • Rajan, R. 1994. Why Bank Credit Policies Fluctuate: A Theory and Some Evidence. Quaterly Journal of Economics, nr CIX (2), s. 399-441.
 • Saita, F. 2007. Value at Risk and Bank Capital Management. Academic Press Advanced Finance Series.
 • Sharpe, W. 1964. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, nr 19, s. 425-442.
 • Stoltz, S. і M. Wedow. 2005. Banks' Regulatory Capital Buffer and the Business Cycle: Evidence for German Savings and Cooperative Banks. Deutsch Bundesbank Discussion Paper, nr 07/2005.
 • Tiesset, M. і P. Troussard. 2005. Regulatory capital and economic capital. Financial Stability Review, nr 7.
 • Uchwala nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów 0 kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu 1 sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.