PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 216--232
Tytuł artykułu

Orientacja na zaufanie a budowania relacji z interesariuszami w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Orientation on Trust and Building Relationships with Stakeholders in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowanie relacji charakteryzuje się tym, że do jej powstania niepodważalne jest istnienie zaufania pomiędzy organizacjami partnerskimi. Podobnie dzieje się w przypadku relacji między różnymi interesariuszami, jednakże zależne jest to od siły i ciągłości tych więzi. Budowę zaufania pomiędzy organizacjami należałoby rozpocząć od zidentyfikowania skłonności do orientacji na zaufanie. Podstawowymi czynnikami, które wpływają na skłonność do zaufania, to przekonanie o powszechności przestrzegania wartości moralnych oraz postawy wyrażone przez przekonanie o dużym znaczeniu współpracy i kooperacji z innymi grupami interesu, niezależnie od wyznawanych przez interesariuszy wartości. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i zidentyfikowanie orientacji na zaufanie, a także określenie, jakie ma znaczenie w budowaniu relacji z interesariuszami w sensie teoretycznym i praktycznym, na przykładzie firmy UniGlass Polska Sp. z o.o. w Łomży.
EN
Building a relationship is characterized by the fact that the existence of the trust between partners of organizations is undeniably for its creation. The same happens in the case of the relationship between various stakeholders, but it depends on strength and continuity of these ties. Building trust among organizations should be started from identifying the propensity to the orientation on trust, manifested in the general tendency to the mutual cooperation and being to some extent dependent on each other. The main factors that affect the propensity to trust is the belief of the universality of respecting moral values and attitudes expressed by the conviction of the great importance of cooperation and collaboration with other stake groups, regardless of values adhered to by stakeholders. The main purpose of this article is to present and identify the orientation on trust, and specify what is important in building relationships with stakeholders in terms of theoretical and practical background, based on the case study of the firm UniGlass Poland Sp. z o.o. in Łomża.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Adamik A. (red.), 2010, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Benson-Armer R., Stickel D., 2000, Successful team leadership is built on trust, "Ivey Business Journal", no. 65(5).
 • Donaldson T., Preston L.E., 1995, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review", vol. 20, no. 1.
 • Frączkiwicz-Wronka A. (red.), 2012, Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Freeman R.E., 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2009, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Hejduk I.K. i in., Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, www.e-mentor. edu.pl (28.03.2011).
 • Jones T.M., Wicks A.C., 1999, Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review", vol. 24, no. 2.
 • Księga Jakości UniGlass Polska Sp. z o.o., 2011.
 • Paliszkiewicz J., 2013, Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J.O., 2010, Koncepcja zarządzania zaufaniem, [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Parsons T., 1972, Research with Human Subjects and the "Personal Complex", [w:] P.A. Freund (red.), Experimentation with Human Subjects, George Allen and Unwin, London.
 • Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R., 1997, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Wereda W., 2013, Value creation ans stakeholders in the model of the Intelligent municipality - theoretical perspective, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" SAN w Łodzi, zeszyt 13.
 • Wereda W., 2014, The nature of stakeholders in changing environment of the organizations, [w:] B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.