PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1985 | nr 207 Prace z zakresu rachunkowości | 99--121
Tytuł artykułu

Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych

Warianty tytułu
The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono przedsiębiorstwo państwowe i jego potrzeby informacyjne. Następnie omówiono funkcje bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle uwarunkowań gospodarczych. Na koniec przedstawiono dylematy teorii bilansowych oraz kierunki modyfikacji bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych.
EN
The socio-economic changes with respect to the conditions of conducting business and systemic changes of the model of the management require the determination of the present status of the balance of assets of the state-owned enterprises. The status has been based on the organic theory of the balance appropriately adjusted to the present conditions. The theory originated against the background of the crisis in the economy, soaring inflation and decrease in the purchasing power of money. The authors in their article have pointed out the directions of the modification of the contents of the balance of assets. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Afanasjew A.A. , Zasady sporządzania bilansu, PWG, Warszawa 1950.
 • Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1983, nr 179.
 • Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studia i monografie 1980, nr 1.
 • Buczkowski S., Kształt prawny przedsiębiorstw socjalistycznych, "Państwo i Prawo" 1966, nr 3.
 • Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, ar 1-2.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E., Funkcja kontrolna rachunkowości - kierunki rozwoju, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. "Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan 1 perspektywy", Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Jachranka 1981.
 • Ciepielowska H., Rachunek funduszów socjalistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 1973.
 • Ciepielewska H., Informacyjno-analityczne walory bilansu przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1978, nr 3.
 • Fedorowicz Z., Kryteria racjonalności systemu finansowego, "Finanse" 1983, nr 11.
 • Firlejczyk A., Środki a fundusze przedsiębiorstw socjalistycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1970, nr 42.
 • Gajl N., Systemy finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych, PWE, Warszawa 1980.
 • Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, studia i monografie, 1977.
 • Gmytrasiewicz M., Metody badawcze teorii ewidencji księgowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1977, nr 1.
 • Górniak S., Stadtmüller R., Bilansoznawstwo w zarysie, PWE, Warszawa 1967.
 • Górski J., Klasyfikacja kont, PWE, Warszawa 1965.
 • Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1973.
 • Jaklik A., Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1981, nr 6.
 • Jaklik A., Micherda B., Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1982, nr 164.
 • Jaklik A., Micherda B., Kierunki przeobrażeń sprawozdawczości finansowej w świetle potrzeb samodzielnych przedsiębiorstw państwowych, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie przemysłowym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1983.
 • Jarugowa A., Tendencje rozwoju rachunkowości, referat opublikowany w matw materiałach konferencji naukowej nt. "System informacji gospodarczej", INFRA 83, Szczecin 1983.
 • Jarugowa A., Skowroński J., rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, wyd. II, Warszawa 1982.
 • Micherda B., Rachunkowość w warunkach samodzielności przedsiębiorstw "Problemy Ekonomiczne", Kraków 1983, nr 3.
 • Minc B., Systemy ekonomiczne, PWN, t. I, Warszawa 1975.
 • Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 • Panković J. M., Zasady ewidencji a problem rentowności, "Studia Ekonomiczne" PWE, Warszawa 1969, nr 21.
 • Scheffs M., Oznaczanie wartości przedmiotów bilansowych, Poznań 1938.
 • Schmalenbach E., Dynamische Bilanz, Köln, 1956.
 • Siwoń B., Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników, PWE, Warszawa 1972.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1969.
 • Szumski J., Siedem grzechów głównych systemu finansowego, "Życie Gospodarcze", 1983, nr 35.
 • Ustawa "0 przedsiębiorstwach państwowych" z dnia 23 września 1981, Dziennik Ustaw nr 24, poz. 122.
 • Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
 • Wilczyński W., Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa 1965.
 • Zadroga S., Niemieckie teorie bilansowe, Zeszyty Teoretyczne Bady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1981, nr 5.
 • Żabiński Z., Majątek przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia prawne rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 • Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, PWE, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.