PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 15 | 199--211
Tytuł artykułu

Ryzyko działalności gospodarczej a wybrane pozycje aktywów i zobowiązań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Risk of Selected Items of Assets and Liabilites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o jego charakterze decydują przede wszystkim: zdarzenie, prawdopodobieństwo oraz dotkliwość, czyli skutki dla jednostki gospodarczej. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę ryzyka działalności gospodarczej, przedstawiono jego definicje, rodzaje oraz możliwości jego ograniczania. Przedstawiono również definicje i rodzaje ryzyka wyodrębnione w regulacjach rachunkowości MSR/MSSF. Na tym tle przedstawiono pozycje aktywów i zobowiązań z punktu widzenia narażenia jednostki na ryzyko w działalności gospodarczej. Wyodrębniono ryzyko walutowe, cenowe, stopy procentowej i ryzyko zmiany ceny rynkowej inwestycji. Zwrócono również uwagę na przyczyny powiązania ryzyka z wybranymi pozycjami bilansu. W artykule przedstawiono również metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pochodnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk is inseparable from business activity, his nature is determined by: the event, probability and the consequences for the enterprise. The paper presents the general characteristics of the business risks, presented its definitions, types and capabilities of its limitation. There are presented the types of risk, its definitions in accounting regulations IAS/IFRS. Against this background, presents selected assets and liabilities from the point of view of an entity's exposure to business risk. The paper presents currency risk, price risk, interest rate and market price risk investments. Attention was also paid to the causes of the link between risk and the selected balance sheet items. The paper also presents methods to reduce risk in business, with particular emphasis on the use of derivatives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bennett D. (2000), Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Oddk, Gdańsk.
 • Marciniak Z. (2001), Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • McBride Johnson P. (2001), Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, Wig-Press, Warszawa.
 • Micherda B. (2001), Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, t. 4 (60).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 32 Instrumenty finansowe ujawnienie i prezentacja, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114_rozp_KE_1256-2012.pdf.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114_rozp_ KE_1256-2012.pdf.
 • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin Warszawa.
 • Mućko P. (2014), Istota i klasyfikacja informacji o czynnikach ryzyka w sprawozdaniu z działalności [w:] Lelusz H. (red) Metodyczne Aspekty Badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Najlepszy E. (2000), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.
 • Pritchard C.L. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Wig-Press, Warszawa.
 • Riehl H. (2001), Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Rowe W.A. (1977), An anatomy of risk, New York at al.
 • Smithson I. Ch. W., Smith jr. C.W., Wilford D.S (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Sobańska I. (red) (2004), Kontrakty długoterminowe przychody - koszty - wyniki, Difin, Warszawa.
 • Śnieżek E., Domagała J., Wiatr M. (2010), Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Walińska E., Frendzel M., Stępień-Andrzejewska J. (2007), Financial Accounting Key problems, examples, exercises Rachunkowość Finansowa Kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania, CCAE Łódź.
 • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa.
 • Tomaszewski J. (2000), Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem finansowym podmiotów gospodarczych, "Monitor Bankowości i Finansów", nr 1 (14).
 • Ustawa o rachunkowości dnia 24.09.1994 r.
 • Willet A.H. (1951), The economic theory of risk insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Wypych M. (1997), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź .
 • Zieleniewski J., Szczypiorski S. (1963), Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.