PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 63 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie | 391--405
Tytuł artykułu

Notowania CDS a dostęp do kapitału w okresie kryzysu finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relations Between CDS Quotations and Access to Capital During the Public Finance Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestując w papiery dłużne, należy liczyć się z ryzykiem braku ich wykupu przez emitenta. Ryzyko kredytowe może zostać zredukowane poprzez zastosowanie Credit Default Swap. Notowania premii w kontraktach CDS informują o prawdopodobieństwie niewypłacalności dłużnika. Przedmiotem pracy jest zbadanie zależności między wysokością notowań cen wspomnianych instrumentów a dostępnością i kosztem finansowania długu przez wybrane państwa. Zanalizowane zostały także czynniki wpływające na wartość notowań CDS.(abstrakt oryginalny)
EN
Investing in debt securities is inevitably connected with the risk of non-redemption by the issuer. Credit risk can be reduced through the use of Credit Default Swap. CDS premium quotations inform of the probability of the debtor's insolvency. The subject of study is to investigate the relationship between the aforementioned instruments' quotations and the availability and cost of debt financing for the selected countries. The factors affecting the CDS quotation value are also analyzed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Antkiewicz S. [2009], Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Czechowska D. (red.) [2010], Instrumenty dłużne w gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Dziawgo D. [], Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Galati G., Tsatsaronis K. [2001], The impact of the euro on Europe's financial markets, BIS Working Papers, No. 100, July.
 • Ginet B. [1997], Credit Derivatives Handbook, Merrill Lynch, London.
 • Gruszka B., Zawadzka Z. [1992], Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Grzybowski W. [1967], Niepewność i ryzyko w gospodarce planowej, UMCS, Lublin.
 • Huterska A. [2010], Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Jackowicz K. [2001], Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, "Bank i Kredyt", nr 4.
 • Jajuga K. [2007], Koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: K. Jajuga (red), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamiński W., Staniec I., Witkowska D. [2001], Zarządzanie finansami. Cele. Organizacja. Narzędzia, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Kasapi A. [2002], Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Krysiak Z. [2006], Ryzyko kredytowe a wartość firmy, pomiar, modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Niedziółka P. [2011], Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Olszak M.A. [2006], Międzynarodowy rynek instrumentów transferu ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 3.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (red.) [2007], Rynek papierów wartościowych strefy euro, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Sundaresan S. [2012], Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zawadzka Z. [1999], Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, w: W.L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.