PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 4 | 133--138
Tytuł artykułu

Ekonomiczne aspekty wdrożenia zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwach położonych w obrębie Sieci "Natura 2000"

Warianty tytułu
Economic Aspects of Cross-Compliance Rules in Agricultural Holdings Situated in or Around "Nature 2000" Network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano koszty przestrzegania zasad wzajemnej zgodności przez rolników, których gospodarstwa są położone w obrębie Sieci Obszarów "Natura 2000". Są to koszty rzeczywiste oraz alternatywne nieuzyskanego przychodu. Wynikają one z: przestrzegania norm dobrej kultury rolnej oraz z konieczności ekstensyfikacji produkcji, czyli zmiany sposobu zarządzania gospodarstwem rolnym. Kwoty nieuzyskanego przychodu oraz dodatkowe koszty są częściowo rekompensowane rolnikom z tytułu ich udziału w programie rolnośrodowiskowym oraz w płatnościach bezpośrednich. Wskazano kwotę jaką należałoby przeznaczyć dla gospodarstw położonych w obrębie "Natury 2000" aby ich właściciele nie zrezygnowali z gospodarowania na tych terenach. Wysokie normy środowiskowe zarządzania gospodarstwami na obszarze i wokół "Natury 2000" mogą spowodować zanik gospodarowania, co wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article characterised costs as a result of cross compliance rules in farms holding situated in or around Nature 2000 Network. Those costs are a real costs and alternative costs of income forgone. There are as a result of respect good agricultural condition rules and as result of extensification in farms holding (changing managing of farms holding from intensive to extensive). Quota of income forgone and additional costs are partly financed through participation of farm holding in directly payment and agrienvironmental payment. Article answer on question - how much our government ought to pay the farmers situated on or around Nature 2000 Network to retain farming on this areas. The highest environmental restrictions of farming on areas in or around Nature 2000 Network can influence on farmers resignations from farming on those areas. Resignation from farming can impact on reduce of biodiversity on areas Nature 2000 Network. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
133--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Dane dotyczące liczebności beneficjentów pomocy unijnej. 2010: ARiMR. [www.arimr.gov.pl].
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków.
 • Dyrektywa Rady 92/43 EWG z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • FADN 2006-2009. [www.fadn.stat.pl].
 • GDOŚ: Kierunki użytkowania obszarów Sieci Natura 2000. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków.
 • Józwiak W. 2010: Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce według siły ekonomicznej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 22, Puławy, 45-55.
 • Niewęgłowska G. 2010a: Weryfikacja stawek płatności w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 z uwzględnieniem planowanego do uruchomienia działania "Płatności dla obszarów Natura 2000". Maszynopis, Warszawa, 1-74.
 • Niewęgłowska G. 2010b: Program rolnośrodowiskowy oferta dla obszarów "Natura 2000". Wieś Jutra, 30-34.
 • [www.mos.gov.pl], 2011.
 • [www.arimr.gov.pl], 2001.
 • [www.fadn.pl], 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.