PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 169 Podejście procesowe w organizacjach | 442--450
Tytuł artykułu

Business process orientation in selected management concepts

Warianty tytułu
Measurement of Organizational Performance in Process- -Oriented Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prezentuje problemy związane z projektowaniem i wdrażaniem finansowych i pozafinansowych systemów pomiarowych w organizacjach zorientowanych procesowo. Przedstawiono wymiary systemu pomiarowego podkreślane w koncepcji łańcucha tworzenia wartości i wyniki badań ilościowych, w których poddano weryfikacji empirycznej wyodrębnione teoretycznie wymiary wyników organizacyjnych i ich zmienne. Hipoteza badawcza brzmiała: Pomiar wyników organizacyjnych w organizacjach zorientowanych procesowo dotyczy czterech wymiarów: finansów, klientów, pracowników i dostawców. W badanych organizacjach wyróżnić można trzy wymiary wyników organizacyjnych: jeden dotyczy finansów, a dwa pozostałe pozafinansowych miar: pracowników oraz wspólnego wymiaru klientów i dostawców.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the problems associated with designing and implementing financial and non-financial measurement systems in process-oriented organizations. The author brings closer the dimensions of the measuring system highlighted in the concept of value chain and presents the results of quantitative studies, in which theoretically distinguished organizational results size and its variables are empirically verified. The research hypothesis is: Measuring organizational performance in process-oriented organizations covers four dimensions: finance, customers, employees and suppliers. The study shows that in the studied organizations three dimensions of organizational performance can be identified, including one concerning finance, and two others non-financial measures: employees and the common dimension of customers and suppliers.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Akyuz G.A., Erkan T.E., Supply chain performance measurement: a literature review, ,,International Journal of Production Research" 2010, vol. 48, no. 17.
 • Bigliardi B., Dormio A.I., A balanced scorecard approach for R&D: evidence from a case study, ,,Facilities" 2010, vol. 28, no. 5/6.
 • Chia A., Goh M., Hum S.H., Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective, ,,Benchmarking: An International Journal" 2009, vol. 16, no. 5.
 • Dyduch W., Kozłowska I., Koncepcja pomiaru efektywności pozafinansowej w nowoczesnych organizacjach, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK, Oddział Katowice, Katowice 2010.
 • Franco M., Bourne M., Factors that play a role in "managing through measures", ,,Management Decision" 2008, vol. 41, no. 8.
 • Hussain M.M., Gunasekaran A., An institutional perspective on non-financial management accounting measures: A review of the financial services industry, ,,Managerial Auditing Journal" 2002, vol. 17, no. 9.
 • Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe "Placet", Warszawa 2002.
 • Lavy S., Garcia J.A., Dixit M.K., Establishment of KPIs for facility performance measurement: Review of literature, ,,Facilities" 2010, vol. 28, no. 9/10.
 • Lawson R., Stratton W., Hatch T., Organizing the implementation, ,,CMA Management" 2003, Nov.
 • Maddern H., Maull R., Smart A., Customer satisfaction and service quality in UK financial services, International Journal of Operations & Production Management, vol. 27 (9-10), 2007.
 • Papakiriakopoulos D., Pramatari K., Collaborative performance measurement in supply chain, ,,Industrial Management & Data Systems" 2010, vol. 110, no. 9.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Senge P.M. i in., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Skrzypek E., Etyka w biznesie jako podstawa jakości i efektywności organizacji w warunkach nowej ekonomii, [w:] E. Skrzypek (red.), Etyka w biznesie, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2010.
 • Škrinjar R., Bosilj-Vukšic V., Indihar-Štemberger M., The impact of business process orientation on financial and non-financial performance, ,,Business Process Management Journal" 2008, vol. 14, no. 5.
 • Zandi F., Tavana M., A Fuzzy Multi-objective Balanced Scorecard Approach for Selecting an Optimal Electronic Business Process Management Best Practice (e-BPMBP), ,,Business Process Management Journal" 2010, vol. 17, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.