PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 21 | 223--238
Tytuł artykułu

Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych. Perspektywa konstytucyjnoprawna

Autorzy
Warianty tytułu
Self-government of public repose confidence professions on example of the self-government of solicitors. A constitutional and legal perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku artykułu przedstawiono samorządy zawodów zaufania publicznego w Konstytucji RP. Następnie spróbowano zdefiniować zawody zaufania publicznego w świetle Konstytucji. Omówiono zawód radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego w świetle Konstytucji RP i Ustawy o radcach prawnych.
EN
The paper is an attempt to analyze the self-government of professional public repose confidence as an institution of constitutional law. Considering that the Polish Constitution of April 2 1997 contains regulations for both the self-government as well as qualified self-governments, the selfgovernment of professional public repose confidence belongs to the second group. An important element of this analysis is the reference of these regulations to the principles of government of the Third Republic. These are included in both the Polish Constitution as well as in the preamble to the Constitution. Indeed the self-government of professional public repose confidence is contained in the three principles: subsidiarity, proportionality and self-government. The functioning of these selfgovernments is also associated with the principle of self-government (Article 7 of the Constitution) and a democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice (Article 2 of the Constitution). In order to properly define the role and functioning of the self-government of professional public repose confidence we should point out the differences between the self-government of professional public repose confidence (Article 17.1 of the Constitution) and other types of professional self-governments (Article 17.2 of the Constitution). On the other hand, to achieve this objective it is necessary to analyze them in conjunction with the provisions of Articles 22, 31 paragraph 3 and Article 65 paragraph 1 of the Constitution. However, in order to analyze the self-government of solicitors which is one of public repose confidence profession, it is necessary to examine the Law on solicitors, as well as the Code of Ethics Counsel. The regulations contained in the abovementioned documents are an extension of the normative content of the Constitution relating to the public repose confidence profession. The result of the analysis above is an attempt to define self-government of public repose confidence profession and in particular to identify the elements necessary for its functioning. Furthermore, the role and activity of the self-government of solicitors will contribute to development of Poland as a democratic state ruled by law that implements the principles of social justice and ensures the freedoms and rights of persons and citizens which are important elements of civil society.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Strony
223--238
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • P. Sarnecki, Opinie w sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 2, s. 74;
 • P. Sarnecki, W sprawie znaczenia pojęcia "zawód zaufania publicznego" z art. 17 Konstytucji, Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych 1998, nr 2, s. 60;
 • P. Sarnecki, W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia "zawód zaufania publicznego" (art. 17 ust. 1 Konstytucji), Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych 2000, nr 5, s. 29;
 • J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 19-26.
 • M. Cherka, J. Piecha, Status prawny samorządu zawodowego w III RP - doświadczenia i perspektywy, [w:] M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Warszawa-Siedlce 2011, s. 162-165.
 • M. E. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989- 2007, Lublin 2009, s. 330 i n.
 • M. Granat, Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstęp do konstytucji zobowiązuje?, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2009, s. 68-70;
 • A. Ławniczak, Kwestia modyfikacji treści lub usunięcia preambuły do Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 133 i n.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 29-30.
 • W. J. Wołpiuk, Pojęcie zasad ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 1997 r. i próba określenia ich katalogu, [w:] J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, s. 128 i n.;
 • W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008, s. 53 i n.;
 • M. Kruk, Konstytucyjne zasady podstawowe - ich znaczenie prawne i katalog, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 7-13;
 • A. Bisztyga, Kilka uwag o zasadach naczelnych Konstytucji RP, [w:] A. Bałaban, P. Mijala (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011, s. 319 - 327;
 • M. Zieliński, Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] A. Bałaban, P. Mijala (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011, s. 21 i n.
 • K. Complak - Rewizja (gruntowna) rozdziału I Konstytucji RP z 1997 roku, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 157.
 • J. Ciapała, Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013, s. 313 i n.
 • K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [w:] K. Działocha, (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, s. 9 i n.
 • T. Stawecki, P. Winczorek, Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze [z dnia 7 marca 2006 r.], s. 3, http://www.sejm.gov.pl/.
 • M. Tabernacka, Pojęcie zawodu zaufania publicznego, "Przegląd Prawa i Administracji" 2004, t. LXII, s. 287-288.
 • P. Sarnecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2001 r., "Palestra" 2002, nr 5-6.
 • W. J. Wołpiuk, Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002, s. 19 i n.;
 • M. Bernaczyk, Problematyka konstytucjonalizacji samorządów zawodowych (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP na przykładzie samorządu adwokatów i radców prawnych, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 171 i n.;
 • M. A. Waligórski, Samorządy zawodowe i gospodarcze w Polsce, Poznań 2005, s. 18-25;
 • P. Sarnecki, Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, "Radca Prawny" 2002, nr 4-5, s. 22-29;
 • P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie Adwokatury, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja, wybory, parlament, Warszawa 2010, s. 149 i n.;
 • H. Zięba-Załucka, Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, Monitor Prawniczy 2005, nr 10, s. 493-497;
 • L. Grzonka, J. Kostrubiec, Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji, "Studia Iuridica Lublinensia" 2007, nr 9, s. 25-34.
 • E. Tkaczyk, Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 6, s. 61 i n.
 • M. Granat, Uwagi o statusie samorządów zawodowych - reprezentantów osób wykonujących zawody zaufania publicznego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2004, t. XII, s. 98-101.
 • M. Kulesza, Pojęcie zawodu zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002, s. 25 i n.;
 • R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012, s. 27-32.
 • Z. Klatka, Zawód radcy prawnego i samorząd radców prawnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] A. Bereza (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010, s. 211-217.
 • Z. Klatka, Pomoc prawna, [w:] A. Bereza (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010, s. 45-53.
 • B. Zawadzka, Zasada udziału samorządu w sprawowaniu władzy, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 203 i n.;
 • K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 159-165.
 • E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 188 i n.
 • T. Górzyńska, Zasada praworządności i legalności, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 92 i n.;
 • M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 65 i n.
 • P. Sztompka, Konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), [w:] Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010, s. 63-70;
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, s. 57-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.