PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2010) | nr 6 (73) | 120--133
Tytuł artykułu

Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowywanych chłodniczo brokułów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Edible Protein-Wax Coating on Quality of Cold-Stored Broccoli
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W produkcji warzyw i owoców minimalnie przetworzonych (WOMP) surowiec poddawany jest zabiegom czyszczenia, usuwania części niejadalnych i krojenia. Redukuje to konieczność obróbki wstępnej i umożliwia przygotowanie posiłku o wysokiej wartości żywieniowej. Jednak powstające uszkodzenia tkanek przyczyniają się do dużej nietrwałości WOMP. Zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności minimalnie przetworzonej wymaga zachowania standardów higieny produkcji oraz przestrzegania chłodniczych warunków przechowywania. Konieczne jest także zastosowanie dodatkowych czynników utrwalających produkt. Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania powłoki białkowo-woskowej do zabezpieczenia jakości przechowalniczej minimalnie przetworzonych brokułów. Umyte i podzielone na części brokuły poddano powlekaniu przez dwukrotne zanurzenie w powłoce, którą stanowił wodny roztwór białka grochu (10 % m/m), wosku kandelila (2 % m/m) i sorbitolu (5 % m/m). Powlekane oraz niepowlekane (próba kontrolna) warzywa przechowywano w temperaturze 4 °C i wilgotności względnej powietrza ≈90% przez 21 dni. Badania jakości brokułów obejmowały oznaczanie ubytków masy, zawartości kwasu askorbinowego i chlorofilu, kwasowości, barwy (CIE L*a*b*) i tekstury. Wykazano, że powlekanie brokułów umożliwiło istotne zmniejszenie szybkości strat witaminy C, obniżenie tempa wzrostu kwasowości oraz ograniczenie utraty twardości kwiatostanu w czasie przechowywania. Powłoka nie miała natomiast wpływu (p>0,05) na zmniejszenie ubytków masy i zawartości barwników chlorofilowych. Nastąpiło pociemnienie powierzchni brokułów po przeprowadzeniu powlekania. W końcowym okresie przechowywania powlekane warzywa były istotnie mniej żółte w porównaniu z próbą odniesienia. Dowiedziono, że powlekanie wpływa na przebieg niektórych procesów fizjologicznych i biochemicznych decydujących o jakości handlowej i konsumpcyjnej brokułów. Nieskuteczność powłoki w zapobieganiu ubytkom masy wynika najprawdopodobniej z faktu przechowywania surowca w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza. (abstrakt oryginalny)
EN
In the production of minimally processed fruits and vegetables (MPFV), the raw material is trimmed, peeled, washed, and cut. Therefore, no pre-treatment of fruits and vegetables at home is necessary and it is possible to quickly prepare a highly nutritionally valuable meal. However, tissue damage occurring during the processing of raw materials is the cause of high perishability of MPFV. To ensure the adequate quality and safety of minimally processed foods, it is required to maintain the highest standards of hygiene in food production and to keep products under the refrigeration conditions. It is also necessary to use additional methods of food preservation The objective of this study was to investigate the possibility of using protein-wax coating to protect the quality of minimally processed broccoli. The broccoli heads were washed, cut in small parts, and coated through double dipping in an aqueous solution of the pea protein (10 % w/w), candelilla wax (2 % w/w), and sorbitol (5 % w/w). The coated and uncoated (control) vegetables were stored at 4 °C in a relative humidity of ≈90% for 21 days. The quality assessment of broccoli comprised the measurements of mass loss, content of ascorbic acid and chlorophyll, titratable acidity, pH, colour (CIE L*a*b*), and texture. It was evidenced that the coating of broccoli heads made it possible to significantly reduce the rate of loss of vitamin C, to cut the increase in acidity, and to limit a firmness loss in inflorescences during storage. However, the edible coating had no effect on reducing the mass loss and chlorophyll content. After the coating process completed, the colour of the surface of broccoli florets became darker. During the final stage of storing, the coated vegetables were significantly less yellow compared with the control samples. It was proved that the coating impacted some physiological and biochemical processes appearing all-important regarding the commercial and consumption quality of broccoli. The ineffectiveness of coating in preventing loss results, most probably, from storing those vegetables under the conditions of high relative air humidity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
120--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Arnon D.I.: Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxydase in Beta vulgaris. Plant Physiol., 1949, 24, 1-15.
 • [2] Avena-Bustillos R.J., Cisneros-Zevallos L.A., Krochta J.M., Saltveit M.E.: Application of casein-lipid edible film emulsions to reduce white blush on minimally processed carrots. Postharv. Biol. Technol., 1994, 4, 319-329.
 • [3] Avena-Bustillos, R.J., Cisneros-Zevallos L.A., Krochta J.M., Saltveit M.E.. Optimization of edible coatings on minimally processed carrots using response surface methodology. Am. Soc. Agric. Eng., 1993, 36, 801-805.
 • [4] Ayranci E., Tunc S.: A method for the measurement of the oxygen permeability and the development of edible films to reduce the rate of oxidative reactions in fresh foods. Food Chem., 2003, 80, 423-431.
 • [5] Ayranci E., Tunc S.: The effect of edible coatings on water and vitamin C loss of apricots (Armeniaca vulgaris Lam.) and green peppers (Capsicum annuum L.). Food Chem., 2004, 87, 339-342.
 • [6] Choi W.S., Han J.H.: Physical and mechanical properties of pea-protein-based edible films. J. Food Sci., 2001, 66, 319-322.
 • [7] Commission Directive 2007/68/EC of 27 November 2007 amending Annex Ilia to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain food ingredients.
 • [8] Donhowe G., Fennema O.: Water vapor and oxygen permeability of wax films. J. Am. Oil Chem. Soc., 1993, 70, 876-873.
 • [9] Gajewski M.: Przechowalnictwo warzyw. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • [10] Geraldine R.M., Soares N.F.F., Botrel D.A., Goncalves L.A.: Characterization and effect of edible coatings on minimally processed garlic quality. Carb. Polym., 2008, 72, 403-409.
 • [11] Greener Donhowe I., Fennema O.: Edible films and coatings: characteristics, formation, definitions, and testing methods. In: Edible films and coatings to improve food quality. J.M. Krochta, E. Baldwin, M.O. Nisperos-Carriedo Eds., Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster, PA 1994, pp. 1-24.
 • [12] Jacobsson A., Nielsen T., Sjoholm I., Wendin K.: Influence of packaging material and storage condition on the sensory quality of broccoli. Food Qual. Prefer., 2004, 15, 301-310.
 • [13] Klimczak J., Irzyniec Z.: Wpływ obniżonego ciśnienia na trwałość brokułów przechowywanych chłodniczo. Chłodnictwo, 1999, 34 (8), 46-49.
 • [14] Kowalczyk D., Gustaw W.: Wpływ powłok hydrokoloidowych na cechy jakościowe frytek ziemniaczanych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 6 (67), 72-80.
 • [15] Kowalska H.: Żywność minimalnie przetworzona - owoce i warzywa. Przem. Spoż., 2006, 60 (6), 24-27.
 • [16] Krochta J.M., De Mulder-Johnston C.: Edible and biodegradable polymer films: challenges and opportunities. Food Technol., 1997, 51, 61-74.
 • [17] Krochta J.M.: Proteins as raw materials for films and coatings: definitions, current status and opportunities. In: Protein-based films and coatings. A. Gennadios Ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2002, 1-41.
 • [18] Kurilich A.C., Tsau G.J., Brown A., Howard L., Klein B.P., Jeffery E.H., Kushad M., Wallig M.A., Juvik J.A.: Carotene, tocopherol, and ascorbate contents in subspecies of Brassica oleracea. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 1576-1581.
 • [19] Li P., Barth M.M.: Impact of edible coatings on nutritional and physiological changes in lightly-processed carrots. Postharv. Biol. Technol., 1998, 14, 51-60.
 • [20] Makhlouf J., Castaigne F., Arul J., Willemot C., Grosselin A.: Long-term storage of broccoli under controlled atmosphere. Hort Sci., 1989, 24, 647-639.
 • [21] McHugh T.H., Avena-Bustillos R., Krochta J.M.: Hydrophilic edible films: modified procedure for water vapor permeability and explanation of thickness effects. J. Food Sci., 58, 899-903.
 • [22] Özden ę., Bayindirli L.: Effects of combinational use of controlled atmosphere, cold storage and edible coating applications on shelf life and quality attributes of green peppers. Eur. Food Res. Technol., 2002, 214, 320-326.
 • [23] Park H. J., Chinnan M. S., Shewfelt R. L.: Edible coating effects on storage life and quality of tomatoes. J. Food Sci., 1994, 59, 568-570.
 • [24] Perez-Gago M.B., Serra M., Alonso M., Mateos M., del Rio M.A.: Effect of whey protein and hydroxypropyl methylcellulose-based edible composite coatings on color change of fresh-cut apples. Postharv. Biol. Technol., 2005, 36, 77-85.
 • [25] Perez-Gago M.B., Serra M., Alonso M., Mateos M., del Rio M.A.: Effect of solid content and lipid content of whey protein isolate-beeswax edible coatings on color change of fresh-cut apples. J. Food Sci., 2003, 68, 2186-2191.
 • [26] Perez-Gago M.B., Serra M., del Rio M.A.: Color change of fresh-cut apples coated with whey protein concentrate-based edible coatings. Postharv. Biol. Technol., 2006, 39, 84-92.
 • [27] Pietrzyk S.: Żywność minimalnie przetworzona. Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski, 2008, 11, 18-23.
 • [28] PN-90/A-75101/04. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie kwasowości ogólnej.
 • [29] PN-90/A-75101/06. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie pH metodą potencjometryczną.
 • [30] PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 • [31] Rakotonirainy A.M., Wang Q., Padua G.W.: Evaluation of zein films as modified atmosphere packaging for fresh broccoli. J. Food Sci., 2001, 66, 1108-1111.
 • [32] Rittinger P.A., Biggs A.R., Peirson D.R.: Histochemistry of lignin and suberin deposition in boundary layers formed after wounding in various plant species and organs. Can. J. Bot., 1987, 65, 1886-1892.
 • [33] Saucedo-Pompa S., Jasso-Cantu D., Ventura-Sobrevilla J., Saenz-Galindo A., Rodriguez-Herrera R., Aguilar C.N.: Effect of candelilla wax with natural antioxidants on the shelf life quality of fresh-cut fruits. J. Food Qual., 2007, 30, 823-836.
 • [34] Serrano M., Martinez-Romero D., Guillen F., Castillo S., Valero D.: Maintenance of broccoli quality and functional properties during cold storage as affected by modified atmosphere packaging. Post-harv. Biol. Technol., 2006, 39, 61-68.
 • [35] Vargas M., Albors A., Chiralt A., Gonzalez-Martinez C.: Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings. Postharv. Biol. Technol., 2006, 41, 164-171.
 • [36] Vermeulen M., Klöpping-Ketelaars I.W., van den Berg R., Vaes W.H.: Bioavailability and kinetics of sulforaphane in humans after consumption of cooked versus raw broccoli. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 10505-10509.
 • [37] Wang C.Y., Hruschka H.W.: Quality maintenance in polyethylene-packaged broccoli. USDA Mark. Res. Rept., 1977, 1085, 1-14.
 • [38] Xu S., Chen X., Sun D.: Preservation of kiwifruit coated with an edible film at ambient temperature. J. Food Eng., 2001, 50, 211-216.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.