PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 | 4--10
Tytuł artykułu

Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych. Cz. 2

Warianty tytułu
City Placement Strategy in Marketing Innovation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczno-opisowy i dotyczy city placement jako innowacyjnego środka komunikacji marketingowej miast i regionów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie miejsca, form oraz potencjalnych efektów strategii city placement rozpatrywanych na tle innych środków promocji jednostek terytorialnych. Autor skoncentrował uwagę na identyfikacji specyficznych cech operacyjnych działań pod nazwą city placement, porównując je z typowymi i dobrze znanymi środkami komunikacyjnymi. Koncepcję city placement w artykule traktuje się szeroko, nie sprowadzając jej jedynie do prezentacji miasta w produkcji audiowizualnej, a tym bardziej produkcji filmowej. Miasto i jego elementy składowe rozpatruje się jako lokalizację różnorodnych eventów, jako miejsce ich organizacji, jako terytorialne ich dopełnienie. W ten sposób miasto czy region nie tylko daje proste tło dla odpowiedniego wydarzenia, ale też stanowi istotne wzbogacenie jego walorów funkcjonalnych. Równocześnie organizowane w mieście wydarzenie wzmacnia jego medialny ładunek promocyjny orientowany na różne rynki. Wiele miejsca w artykule poświęcono rozwinięciu kwestii skuteczności strategii city placement oraz metodyce jej pomiaru. Zaproponowano uporządkowany zbiór mierników, które mogą być wykorzystane w analizie efektów city placement. Wskazano ponadto na główne zalety i wady city placement. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper provides a theoretical framework for the notion of city placement as an innovative form of marketing communication of cities and regions. The purpose of this paper is to present end explain the place, form and potential effects of the city placement strategy in comparison with other promotion instruments of territorial units. The Author concentrated on identification of specific operational features of city placement activities in comparison with typical and well-known means of communication. In the paper, the concept of city placement is introduced in a broad understanding, not limited to the presence of cities in audiovisual productions, including film production. The cities and its components are regarded as a location of various events, its territorial complementation. This way a city or region is not only a simple background for a certain event, but it is also a significant enrichment of its functional value. Furthermore the events organized in the city strengthen its promotion charge in media (aimed at different markets). Much attention in the paper was paid to the problem of city placement strategy effectiveness and effectiveness measurement methods. An ordered set of indicators was suggested that might be used for analysis of the city placement effects. Furthermore major pros and cons of city placement have been indicated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bączek, J.B. (2011). Psychologia eventów. Warszawa: Stageman Polska.
 • Choliński, A. (2013). Product Placement - planowanie, kreacja i pomiar skuteczności. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Czarnecki, A. (2002). Pomiar skuteczności product placement. Marketing w Praktyce, (12).
 • Dębski, M. i Jupowicz-Ginalska, A. (red.) (2014). Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Gębarowski, M. (2012). City placement - istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast. W: M. Gębarowski, L. Witek i B. Zatwardnicka-Madura (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
 • Gębarowski, M., Witek, L. i Zatwardnicka-Madura, B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
 • Gołata, K. (2012). Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów. W: A. Adamus-Maruszyńska i R. Mackowska (red.), Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Katowice: Wyd. UE Katowice.
 • Gustowski, W. (2012). Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia: Nova Res.
 • Kalinowska, D. (2011). Miasto movie - coraz więcej miast dostrzega korzyści z promowania się w filmach. Press, (3).
 • Kalinowska, D. (2009). Miasta w innym formacie. Niestandardowa promocja miast staje się w Polsce standardem. Press, (11).
 • Kowalik, I. (2012). Ocena efektów działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Handel Wewnętrzny, III (Wrzesień-Październik).
 • Łopacińska, K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, (12).
 • Niemczyk, A. (2012). Film and its Impact on the Development of Tourism Movement. W: S. Hittmár (red.), Regional Management - Theory, Practice And Development. Zilina: University of Zilina.
 • Nowacki, R. (2012). Innowacyjność działań reklamowych - przejawy i skutki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 712 (26).
 • Olejniczak, A. (2013). Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych. Marketing i Rynek, (10).
 • Peszko, K. (2010). Event marketing jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (136).
 • Raszkowski, A. (2011). Nowe trendy w marketingu miejsc. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Saltik, I.A., Cosar, Y. i Kozak, M. (2011). Film Induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. European Journal of Tourism Research, 4 (1).
 • Wyrwisz, J. (2013). Product Placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług. Przegląd Organizacji, (11).
 • Zawadzki, P. (2013). City placement jako element promocji produktu turystycznego miast. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.