PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną | 45--57
Tytuł artykułu

Instytucja sprzeciwu w ramach kontroli podatkowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza przepisów wprowadzonych nowelą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw pozwala na sformułowanie wniosku, iż ustawodawca nie do końca przemyślał mechanizm funkcjonowania wprowadzonej regulacji. Sama idea ujednolicenia problematyki związanej z kontrolą przedsiębiorcy, a także przyznanie kontrolowanym nowych uprawnień celem ochrony ich praw i wolności, z całą pewnością zasługuje na aprobatę. Niemniej jednak wydaje się również, że ustawodawca położył zbyt duży akcent na naruszenie przepisów związanych z wszczęciem kontroli, pozostawiając szeroki zakres możliwych naruszeń poza instytucją sprzeciwu, co związane jest z fragmentaryczną regulacją procedury kontroli w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w pewnym zakresie ustawodawca traktuje sprzeciw jak swoisty środek dyscyplinujący organ do szybkiego przeprowadzenia kontroli, obok funkcjonujących już środków, takich jak ponaglenie czy zażalenie na bezczynność organu. Dodatkowo należy zauważyć, że przyjęty przez ustawodawcę sposób regulacji wywołuje wątpliwości, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i organów co do prawidłowego stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Jacyszyn J.: Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce. Warszawa 2004.
 • Kosikowski C.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Olszewski J.: Prawo gospodarcze. Kompendium. Warszawa 2002.
 • Ordynacja podatkowa. Komentarz. Red. H. Dzwonkowski. Warszawa 2014.
 • Sieradzka M.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX 2012.
 • Wojtczak K.: Zawód i jego prawna regulacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Poznań 1999.
 • Dowgier R., Etel M,: Kontrola podatkowa przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. "Finanse Komunalne" 2009, nr 4.
 • Kosikowski C.: Nowa ustawa o działalności gospodarczej. "Państwo i Prawo" 2000, nr 1.
 • Stachurski W.: Nowe zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. "PUG" 2009, nr 5.
 • Zalewski D.: Kontrola podatkowa przedsiębiorcy. Procedura wstrzymania czynności kontrolnych. "Monitor Podatkowy" 2010, nr 2.
 • Zalewski D., Krawczyk P.: Sprzeciw na czynności kontrolne - próba bilansu. "Monitor Podatkowy" 2014, nr 2.
 • Zalewski D., Melezini M.: Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorców pod rządami znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 4.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 5 października 2010 r., sygn. akt IGSK 971/09.
 • Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt IOSK 1030/10.
 • Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt IFSK 895/11.
 • Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II GSK 1073/11.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1957/07.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 373/09.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1494/09.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt III SA/WA 1634/10.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 lutego 2012 r, sygn. akt I SA/GL 905/11.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt I SA/Op 225/12.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 439/12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.