PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 T.1 Problemy współczesnej ekonomii | 101--112
Tytuł artykułu

Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC Novum) the Polish - Czech Borderland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy uwarunkowań oraz genezy powstawania kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu Rzeczpospolitej Polskiej, tworzonego wspólnie z Republiką Czeską, w kontekście dotychczasowych dokumentów rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności nowej Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT NOVUM jest ważnym elementem aktywizacji współpracy transgranicznej regionów europejskich na tym obszarze i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego. W drugiej części opracowania przedstawiono główne szanse i zagrożenia dla tej inicjatywy i wnioski wypływające z przeprowadzonych badań wśród liderów społeczności lokalnej pogranicza polsko-czeskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article applies to the circumstances and origins of a further European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) on the border of Poland, which is created together with the Czech Republic, in the context documents of the Polish-Czech border development. The author argues that the existence of EUWT NOVUM on the Czech-Polish border, is an important element of the activation of cross-border cooperation in this area, and it opens a new stage in the development of this economic space. This initiative favours an increase of economic attractiveness of the border, particulary the development of tourism in the form of parallel cross-border tourism cluster. The second part presents the main opportunities and threats for this initiative, and the conclusions resulting from research among the leaders of the local Polish-Czech border community. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczuk F., Tritia - nowa forma i instytucja integracji europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 367, Wrocław 2014.
 • Adamczuk F., Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M .Sosnowski, A, Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wrocław 2012.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
 • Branda P., Czy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, "Biuletyn" nr 9 (10), SGP ERN, Jelenia Góra 2009.
 • Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, red. Łaźniewska, M. Gorynia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008.
 • Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2009.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L. 210 z 31.07.2006 r.
 • Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań i ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013 r.
 • Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wydawnictwo VIZJA Press & IT, Warszawa 2009.
 • Statut i Konwencja EUWT NOVUM, www.euwt-novum.gov.pl (dostęp 20.12.2014).
 • Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza, projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2006-2013, Wrocław 2014, www.umwd.gov.pl (dostęp 20.12.2014).
 • Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, red. K. Heffner, W. Drobek, PIN Instytut Śląski, Opole 1996.
 • Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego. Synteza dokumentów krajowych, Ministerstwo Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej - Ministerstvo pro mistni rozvoj České Republiky, Waszawa-Wrocław-Praga, czerwiec 2006.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, DzU nr 218, poz. 1390 z późn. zm.
 • Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura, red. S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 252, Wrocław 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.