PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 51--65
Tytuł artykułu

Security Challenges in the Regional Policy of the Lower Silesian Voivodship

Autorzy
Warianty tytułu
Wyzwania dla bezpieczeństwa w polityce regionalnej województwa dolnośląskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the modern economy, regions must become more and more flexible in terms of adjustments to changing conditions. The Lower Silesian Voivodeship adopted a strategic approach to security in regional policy pursuant to the Act on the rules of conducting development policy. This action allows direct changes to take place in the economy of the region, determine the level of implementation of intended objectives, and diagnose risk signals through ongoing monitoring of the strategy objectives. The purpose of the article is to demonstrate the perception of security in the regional policy of the Lower Silesian Voivodship. (original abstract)
We współczesnej gospodarce regiony muszą wykazywać coraz większą elastyczność w zakresie dostosowań do zmieniających się warunków. W województwie dolnośląskim przyjęto strategiczne podejście do bezpieczeństwa w polityce regionalnej zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Działanie to pozwala ukierunkować zmiany zachodzące w gospodarce regionu i określić poziom realizacji założonych celów oraz dostrzec sygnały zagrożenia poprzez bieżący monitoring założeń strategii. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu postrzegania bezpieczeństwa w polityce regionalnej województwa dolnośląskiego.
Twórcy
 • University of Lower Silesia
Bibliografia
 • Communications of the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union, the European Commission. Approval of the state aid program in accordance with Article 107 and 108 TFEU Cases, for which the Commission raises no objections (Text with EEA relevance) (2014/C 210/01). SA.37485 Regional aid maps for Poland (2014-2020), "The Official Journal of the European Union" C 210/6, 4.07.2014.
 • Europe 2020: Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, final version. Brussels, 3.03.2010.
 • European Funds 2014-2020 - general information, www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_ 2014_2020/strony/start.aspx [30.08.2014].
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Monitor Polski, 2010, Nr 36, poz. 423 [National regional development strategy 2010-2020. Regions, cities and rural areas, Monitor Polski 2010, No. 36, item 423].
 • Programme Digital Poland 2014-2020, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_ 2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf [30.08.2014].
 • Programme Eastern Poland 2014-2020, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_ 2020/Documents/POPW_po_RM_8_01_14.pdf [30.08.2014].
 • Programme Infrastructure and Environment 2014-2020, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_ 2014_2020/Documents/POIS_2014_2020_08012014.pdf [30.08.2014].
 • Programme Knowledge Education Development 2014-2020, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_ Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf [30.08.2014].
 • Programme Smart Growth 2014-2020, www.mg.gov.pl/files/upload/21776/POIR_do_KE_100120 14.pdf [30.08.2014].
 • Programme Technical Aid 2014-2020, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/ Documents/POPT_2014-2020_ver_40_10012014.pdf [30.08.2014].
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - umowa partnerstwa [Programming the financial perspective for the years 2014-2020 - Partnership Agreement], Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_ 2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/UP_pl.pdf [30.08.2014].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 878 [Resolution of the Council of Ministers of 30 June 2014 on the regional aid map for the period 2014-2020, Journal of Laws, item 878].
 • Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Monitor Polski, poz. 640 [Resolution No. 104 of the Council of Ministers of 18 June 2013 on the adoption of Strategy of Human Capital Development by 2020, Monitor Polski, item 640].
 • Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Monitor Polski, poz. 882 [Resolution No. 157 of the Council of Ministers of 25 September 2012 on the adoption of National Development Strategy 2020, Monitor Polski, item 882].
 • Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Monitor Polski Nr 121 [Resolution No. 16 of the Council of Ministers of 5 February 2013 on the adoption of Long-term National Development Strategy. Poland 2030. Third Wave of Modernity, Monitor Polski, item 121].
 • Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020, Monitor Polski, poz. 839 [Resolution No. 163 of the Council of Ministers of 25 April 2012 on the adoption of "Strategy for sustainable development in the sector of countryside, agriculture and fishing" for the years 2012-2020, Monitor Polski, item 839].
 • Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020", Monitor Polski, poz. 136 [Resolution No. 17 of the Council of Ministers of 12 February 2013 on the adoption of the strategy "Efficient State 2020," Monitor Polski, item 136].
 • Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski 2012, poz. 252 [Resolution No. 239 of the Council of Ministers of 13 December 2011 on the adoption of National Spatial Management Concept 2030, Monitor Polski 2012, item 252].
 • Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020", Monitor Polski, poz. 152 [Resolution No. 3 of the Council of Ministers of 8 January 2014 on the adoption of "Development Strategy of Southern Poland by 2020," Monitor Polski, item 152].
 • Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.", Monitor Polski, poz. 469 [Resolution No. 58 of the Council of Ministers of 15 April 2014 on the adoption of the Strategy "Energy Security and Environment - perspective by 2020," Monitor Polski, item 469].
 • Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Monitor Polski, poz. 75 [Resolution No. 6 of the Council of Ministers of 22 January 2013 on Transport Development Strategy by 2020 (with perspective by 2030), Monitor Polski, item 75].
 • Uchwała Nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, Monitor Polski, poz. 452 [Resolution No. 60 of the Council of Ministers of 30 April 2014 on the adoption of "Development Strategy of Western Poland by 2020," Monitor Polski, item 452].
 • Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", Monitor Polski, poz. 378 [Resolution No. 61 of the Council of Ministers of 26 March 2013 on the adoption of "Strategy of Social Capital Development 2020," Monitor Polski, item 378].
 • Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022", Monitor Polski, poz. 377 [Resolution No. 67 of the Council of Ministers of 9 April 2013 on the adoption of "National security development strategy of the Republic of Poland 2022," Monitor Polski, item 377].
 • Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Monitor Polski, poz. 73 [Resolution No. 7 of the Council of Ministers of 15 January 2013 on Innovation Strategy and the Efficiency of the Economy "Dynamic Poland 2020," Monitor Polski, item 73].
 • Uchwała Nr XXXII/932/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [Resolution No. XXXII/932/13 of 28 February 2013 on the adoption of the Development Strategy of the Lower Silesian Voivodship 2020].
 • State aid: The Commission approves the map of regional aid for the period 2014-2020 for Poland, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm [15.08.2014].
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. poz. 1146 [The Act of 11 July 2014 on the rules for implementing the programs within the cohesion policy financed in the financial perspective 2014-2020, Journal of Laws, item 1146].
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590, ze zm. [The Act of 5 June 1998 on voivodship local government, Journal of Laws 2001, No. 142, item 1590, as amended].
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. Nr 227, poz. 1658, ze zm. [The Act of 6 December 2006 on the rules of conducting development policy, Journal of Laws, No. 227, item 1658, as amended].
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa w polityce regionalnej województwa dolnośląskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.