PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 10 Prace z zakresu nauk społecznych | 95--128
Tytuł artykułu

Kierunki europejskiej polityki regionalnej w Traktacie Lizbońskim

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy kierunków europejskiej polityki regionalnej po uchwaleniu w grudniu 2007 roku Traktatu Lizbońskiego. Autorka przybliża zadania i cele europejskiej polityki regionalnej oraz pojęcia z nią związane. Przypomina również etapy rozwoju europejskiej polityki regionalnej, pokazując je od początków kształtowania się tej polityki w pierwszych dokumentach traktatowych Wspólnot Europejskich, zwracając uwagę, że początkowo nie była ona przedmiotem zainteresowania krajów Wspólnoty, a traktowana była jako wewnętrzna sprawa poszczególnych państw. Kluczowym momentem w tej sprawie była decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 1975 roku dla wspierania rozwoju uboższych regionów państw członkowskich Wspólnoty. Autorka omawia również kolejne reformy polityki regionalnej do roku 2006 wraz z perspektywami i kierunkami rozwoju polityki regionalnej na lata 2007-2013. Uwzględnia również środki finansowe, przeznaczane na różne cele w ramach polityki regionalnej, realizowane w oparciu o ustalenia Komisji Europejskiej oraz w Traktacie Lizbońskim z 2007 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the directions of the European regional policy after acceptance of the Lisboan Treaty in December 2007. The author approaches tasks and goals of the European regional policy and the terms connected with it. She mentions as well the phases a development of the European regional policy from the beginning creation of it in the first treaties of the European Communities. She notes, that at the beginning this policy was not a subject of interesting of the European Community states but it was treated as internal issue of particularly countries. The crucial point to this matter was decision to create the European Regional Development Fund in 1975 for support a development of poorer regions the European Community states. The author presents as well next reforms of regional policy till 2006 year together with perspectives and directions of development regional policy in 2007-2013 years. She also takes into consideration financial resources allocated to different goals of regional policy, which will be realised based on the European Commission and the Lisboan Treaty of December 2007 decisions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • W. Misiak, Globalizacja więcej niż podręcznik: społeczeństwa, kultura, polityka, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa 2007.
 • J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna? Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • A. Bukowski, Zarządzanie przestrzenią: globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. Kraków 2006.
 • Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, pod red. K. Żukrowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Demokracja w dobie globalizacji, t. 1, pod red. J. Iwanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides, "Branta", Bydgoszcz - Warszawa 2004.
 • D. Milczarek, Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu, w: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, pod red. A. Adamczyk, J. Borkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • E. Haliżak, Współzależność integracji ekonomicznej i politycznej w Unii Europejskiej - przyczynek do rozważań o istocie ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych, w: Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, pod red. E. Haliżak, S. Parzymies, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2002.
 • K. Głąbicka, M. Brewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 • Traktaty rzymskie (Traktaty ustanawiające EWG i EURATOM), Rzym, 25 marca 1957 r. (weszły w życie 1 stycznia 1958 r.) dostępne w j. polskim na stronie Unia Europejska, Traktaty, http://www.cie.gov.pl/WWW/dok.nsf/0/16076599767A8A61C1256E83004B4BED?Open&RestrictToCategory= z dn. 22.02.2008 roku.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2005.
 • M. Grewiński, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierania integracji socjalnej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Jednolity Akt Europejski, Luksemburg, 17.02.1986, Dz.Urz. WE 1987 L 169.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7.02.1992. Dz.U. WE 1992 C 191.
 • Polityka regionalna - dobrze zainwestowane pieniądze, "Regiony i rozwój lokalny - Polityka regionalna - Regiony UE - rozwój regionalny UE" - 14/02/2008, dostępne na http://ec.europa.eu/news/regions/080214_1_pl.htm z dn. 21.02.2008 roku.
 • W służbie regionom, Jakie jutro? dostępne na http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/working7_pl.htm z dn. 22.02.2008 roku.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. UE, 2007 C 306 01.
 • Polityka spójności 2007-2013 Komentarze i teksty oficjalne, "Unia Europejska, Polityka Regionalna, Przewodnik", styczeń 2007, dostępne na: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_pl.pdf z dn. 22.02.2008 roku.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Dz.U. 2000, nr 58, poz. 685 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.