PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 11--26
Tytuł artykułu

Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
The Role of Internal Communication in the Company Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem nieustannie wzrasta. Szczególną rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna w organizacji. Sprawność komunikacji wewnętrznej zależy od takich czynników, jak: • sposób komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami, szczególnie przełożony/podwładny, • czynniki psychologiczne dot. uczestników komunikowania (motywacja), • czynniki sytuacyjne: struktura organizacyjna, pozycja pracownika w organizacji, kultura organizacyjna. Autorka referatu analizuje zagadnienie komunikacji wewnętrznej w aspekcie postaw i zachowań uczestników komunikacji: menedżera/kierownika i podwładnego pracownika. Prezentuje role, jakie winien pełnić menedżer/kierownik i skutki dla sytuacji komunikacyjnej, kiedy dana rola nie jest realizowana, postawy i zaangażowanie pracowników oraz skutki dla organizacji wynikające z przyjmowania zróżnicowanych postaw. W zależności od rodzaju struktury organizacyjnej oraz portfela strategicznego istnieją możliwości wyboru odpowiedniej strategii komunikacyjnej. Strategia komunikacyjna winna być zintegrowana ze strategią korporacyjną, odpowiedzialną za koordynację i podejmowanie decyzji we wszystkich obszarach aktywności komunikacyjnej przedsiębiorstwa (marketingu i public relations) mając za cel reputację przedsiębiorstwa. Fundamentem dla skutecznej komunikacji korporacyjnej jest właściwa strategia komunikacji wewnętrznej z rolą zgodną ze strukturą i tożsamością organizacji. Istnieją cztery płaszczyzny umożliwiające pełnienie takiej roli: • tworzenia spójności w organizacji; • ustanawiania koordynacji; • uzgadniania odpowiedzialności; • rozdziału ról i obowiązków. Poszukiwanie strategii dodania większej wartości dla przedsiębiorstwa poprzez spójność, koordynację i wzrost odpowiedzialności, wydaje się być najwłaściwszą drogą działań w obszarze komunikacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Importance of communication in company management constantly increases. Internal communication in organization has a special meaning. The effectiveness of internal communication depends on factors such as: • the interpersonal communication between participants, especially on the line: superior - subordinate • psychological factors of participants • situational factors: organizational structure, organizational culture. The author of the lecture analyses the issue of internal communication in terms of participants' attitudes and behaviors of communication: manager - a subordinate employee. Presents the roles that should perform as a manager/leader and effects on the communication situation, when the role is not carried out, attitudes and involvement of employees and the effects for the organization raising from the adoption of an attitude. For internal communication managers and supervisors are responsible. Depending on the type of organizational structure and strategic portfolio there are the possibility to choose an appropriate communication strategy. The communication strategy should be integrated with corporate strategy, which is responsible for coordination and decision making in all areas of activity of the enterprise communication /marketing and public relations/ whereas the objective of the reputation of the company. The foundation for effective corporate communication strategy in the area of internal communication with the role compatible with the structure and the identity of the organization. There are four levels to perform this role: 1. to create consistency in the organization; 2. to establish coordination; 3. to agree responsibility; 4. to chapter roles and responsibilities. Search for a strategy to add more value to the company through consistency, coordination and increase of responsibility seems to be the most appropriate way of action in the area of internal communication. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Adamska K., Świat organizacji racjonalnej. Sopot: Wydawnictwo SMAK SŁOWA, 2013.
 • Cornelissen J., Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2012.
 • Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Jones Р., Komunikowanie strategii. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2010.
 • Mikułowski Pomorski J., Jak porozumiewają się ze sobą narody w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Poznań: Uniwersitas, 2006.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin, 2003.
 • Quirke В., Komunikacja wewnętrzna krok po kroku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2011.
 • Słownik wyrazów obcych. Sobol E. (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji. Wrocław Astrum, 1999.
 • Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Głowacka E., Kowalska M., Krysiński P. (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.
 • Współczesne systemy komunikowania. Dobek-Ostrowska B. (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.