PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Vol. 24, nr 3 | 377--390
Tytuł artykułu

Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of the Right to Rest in a Civil Type of Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pracodawcy, w obliczu występujących w ostatnich latach trudności rynkowych i gospodarczych, sięgają nie tylko po terminowe umowy o pracę, ale wychodzą również poza sferę prawa pracy. Odbywa się to poprzez szerokie stosowanie między innymi zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Status ekonomiczny tych pracobiorców, w szczególności ich trwała zależność ekonomiczna od podmiotu zatrudniającego, jest niejednokrotnie zbliżony do pracowniczego, w szczególności w kontekście długotrwałości i czasochłonności relacji prawnej. Tymczasem regulacja cywilnoprawna, której podlegają pracujący, nie zapewnia im dostatecznej ochrony. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w obrębie wskazywanych zjawisk i tendencji są przepisy dotyczące prawa do wypoczynku, odnoszące się de lege lata jedynie do zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Uzasadnione jest zasygnalizowanie, jak w praktyce odbywa się realizacja tego prawa przez osoby świadczące pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego. Konstytucja, zapewniając każdemu prawo do ochrony zdrowia i życia, niejako wypracowuje uzasadnienie dla częściowego stosowania norm ochronnych także w stosunku do "nie-pracowników". (abstrakt oryginalny)
EN
The employers, in face of occurred in recent years market and economic difficulties, use not only contracts of employment for specified time, but also go beyond area of labor law. This is done through extensive use of, among the other things, employment on the basis of civil law contracts. Economic status of these workers, in particular their continued economic dependence of the employing body, is often close to employment regulations, in particular in the context of long-lasting and time-consuming legal relationships. Meanwhile, civil law regulations, which these employees are subject to, do not provide them sufficient protection. The subject of particular interest within indicated phenomenons and trends are provisions concerning right to rest in respect of de lege lata (explanation) only to employment within the framework of the employment relationship. It is reasonable to indicate how in practice this right is realized by people performing work on the basis of civil law contracts. The Constitution, giving each person the right to health and life protection, sets out justification for the partial application of protection regulations standards in relation to "non-workers". (original abstract)
Rocznik
Strony
377--390
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bury B., Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika, Warszawa 2007.
 • Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.
 • Dral A., Bury B., Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 3(19).
 • Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11.
 • Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III-V, Warszawa 2007.
 • Jankowiak J., Glosa do wyr. SN z 18.8.2010 r., II PK 228/09, OSP 2011, z. 9, poz. 98.
 • Jankowiak J., Musiała A., Glosa do uchwały SN z 15.12.2005 r., "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 2.
 • Kubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 9.
 • Liszcz T., Konstytucyjne zasady prawa pracy. Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000.
 • Liszcz T., Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.
 • Nycz T., Czas pracy i wynagrodzenie w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków 2000.
 • Rycak M., Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. nauk. G. Uścińska, Warszawa 2013.
 • Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11.
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2013.
 • Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.
 • Wratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 7.
 • Wyka T., Generalny obowiązek pracodawcy ochrony życia i zdrowia pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 4.
 • Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek - uwagi de lege ferenda, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVII.
 • Zarychta W.A., Międzynarodowe standardy a ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 • Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.