PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 6, cz. 2 Kształcenie informatyków na potrzeby rynku pracy | 41--58
Tytuł artykułu

Doradztwo IT narzędziem stymulacji rozwoju i zastosowań technologii informatycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
IT Consulting as Stimulation Tool for Developing Information Technology and Improving the Efficiency of their Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
According to the European Commission only 37% of Europeans would like to be self-em. W artykule zostały przedstawione wybrane metody i narzędzia doradztwa informatycznego jako sposób transferu wiedzy między producentami i dystrybutorami oprogramowania i sprzętu komputerowego a użytkownikami tych technologii. Analizie poddano trendy występujące w działaniach producentów i dystrybutorów IT oraz firm doradczych dla wspierania różnych grup zawodowych odbiorców. Na podstawie wybranych rozwiązań dokonano oceny możliwości wspomagania procesów badawczo - rozwojowych technologii IT bezpośrednio u producentów jak i poprawy efektywności ich wykorzystania przez różne kategorie użytkowników. Zaproponowano rozwiązania, których zasada została oparta na udrożnieniu przepływów wiedzy od producentów do użytkowników oraz budowie kanałów informacji zwrotnej od użytkowników do producentów. Dodatkowym sprzężeniem informacyjnym powinny być systemy współdzielenia wiedzą i doświadczeniami w zakresie zastosowań IT realizowane przez specjalizowane platformy doradcze, integrujące systemy wiedzy użytkowników i producentów technologii informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected methods and tools for IT consulting as a way to transfer knowledge between manufacturers, distributors of computer hardware, software and the users of these technologies. There were analyzed trends in the activities of producers and distributors of IT and consulting companies to support the various professional groups of customers. Based on selected solutions was taken an assessment of capabilities to support R&D processes of IT technology directly from the position of manufacturers as well as improve the efficiency of their use by different categories of users. There have been proposed solutions, whose principle is based on the patency of knowledge flows from producers to users and build channels of feedback from users to manufacturers. An additional information linkage should be systems, which share knowledge and experiences in the field of IT applications, implemented by specialized advisory platforms. They should additionally integrate systems of users' knowledge and producers of information technology. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk
Bibliografia
 • Adamczewski P, (2000) Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. MIKON, Warszawa.
 • Atela A., (2011) Usługi doradcze dla MSP - prezentacja systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa, [Online:] http://www.p.lodz.pl/zalaczniki/11589,9620,prezentacja-_ alicja_pigztfinal.pdf,2145541.pdf, 11.03.2015.
 • Brewczyńska M., Safian A., (2009), "Open Source" w Open e-learningu, [Online] http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/torun/ brewczynska-safian.pdf, 1.10.2014.
 • Cieciura M. (2013) Wybrane aforyzmy, [Online:] cieciura.net/aforyzmy.html, 1.02.2015.
 • Deloitte, [Online:] https://www2.deloitte.com/pl/pl/footerlinks/contact-us. html, 04.04.2015.
 • Frączkowski K. (2003) Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław.
 • Górski J. (red.), Burns J.T., Ezhilchelvan P., Fenton N., Goczyła K., Jurkowlaniec M., Magott J., Redmill F., Wieczerzycki W., Wiszniewski B. (2000) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM, Warszawa.
 • Januszewski A. (2001) Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji, Bydgoszcz, s. 173-178.
 • Januszewski A. (2000) Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji. BDG Infoman, Bydgoszcz.
 • Klimczak P., Wojnicka M. (red), Dąbkowski J., Podsiadła W. (2006) Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wyd. PARP, Warszawa, [Online:] http://ebookbrowsee.net/gdoc. php?id=27268361&url=ee621d175023e84bdd32f8e29fc9b775, 04.08.2014.
 • Kosek P. (2012) Klucz do sukcesu wdrożenia systemu informatycznego klasy WMS i ERP, TSL biznes 3/2012, [On Line] http://www.infovidematrix.pl/ uploads/TSLBiznes_marzec_2012.pdf, 24.03.2015.
 • Mierzejewska B. (2005) Zarządzanie wiedzą w praktyce: wiedza w procesach biznesowych i projektach, E-mentor nr 5 (12), Warszawa,, ss. 41-42, [Online:] http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/12
 • Motto, Motta życiowe (2011) [Online:] mottazyciowe.pl/motto/ 20.03.2015.
 • Oberthur, Oberthur Technologies inwestuje w Polsce. Chce 100 polskich inżynierów, Money.pl, 2015-04-10 12:14 [Online:] http://manager. money.pl/prosto-z-firm/artykul/oberthur-technologies-inwestuje-w-polsce,137,0,1758601.html
 • Paszkowski J., Sowa G., Filutowicz Z. (2011) Enterprise Process Analysis and Modeling - a Study of Opportunities, w: Selected Topics in Computer Science Applications, AOW EXIT, Warszawa, s. 224-245.
 • Paszkowski J., Filutowicz Z., Sowa G., Przybyszewski K. (2012) Propozycja zmian w systemie zarządzania łańcuchem dostaw, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 62 , Bydgoszcz, ISSN 1732-324X
 • Paszkowski J., Sowa G., Przybyszewski K. (2014) Niektóre aspekty ścieżki kariery informatyka w kontekście budowy jego kompetencji zawodowych, [w:] Cader A., Przybyszewski K., Goetzen P., Marchlewska A., Grzanek K. (red.) Zagadnienia współczesnej informatyki. I Wybrane zastosowania technologii informatycznych, AOW EXIT, Warszawa.
 • Pawlukiewicz M., Życie na projekcie: mity i fakty o pracy konsultanta, [Online:]http://www.cs.put.poznan.pl/zamawiane/resources/wyklady2012-2013/ MagdalenaPawlukiewicz_ZycieNaProjekcie.ppt, 26 sierpnia 2014.
 • PMI, Project Management Institute [Online] www.pmi.org/ i pmi.org.pl.
 • Rycharska M., Kuczwalski R.,, Borys Stokalski B.,, Ozimek W. (2011) Gra o klienta czy gra z klientem? nowa generacja usług elektronicznych, Wyd. InfoVide Matrix, [Online:] http://www.infovidematrix.pl/uploads/Gotowi_na_innowacje_IVMX_(listopad_2011).pdf, 24.03.2015.
 • Usługi Dell, wsparcie dla klienta, Umowy serwisowe, Dell ProSupport for IT, [Online:] http://www1.euro.dell.com/content/topics/global.aspx/services/service-contracts/service-contracts?c=pl&l=pl&s=dhs&cs=pldhs1&redirect=1, 17.03.2015.
 • Usługi HP - wsparcie dla klienta, Umowy serwisowe, HP Proactive 24, [Online] http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx 4AA0-1614PLE.pdf, 17.03.2015.
 • Usługi Infovide-Matrix, Portfolio produktów konsultingowych, [Online:] http:// www.infovidematrix.pl/index.php/konsulting.
 • Usługi Oracle (2014) Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle 2014, [Online:] www.oracle.com/pl/support/policies/hardware-policy-1504229-pl.pdf, 17.03.2015.
 • Wikipedia, Doradztwo IT, [Online:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Doradztwo_informatyczne.
 • Wikipedia, Konsulting, [Online:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulting
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998) NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI, [Online] http://www.practest.com.pl/neo-ffi-inwentarz-osobowosci-neo-ffi, 10.09.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.