PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 245--262
Tytuł artykułu

Sposoby radzenia sobie przez nastolatków z obciążeniami psychicznymi związanymi z hospitalizacją i chorobą somatyczną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ways of Coping with Mental Burden of Hospitalization and Somatic Disease by Adolescents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Choroba somatyczna u nastolatka oraz wynikająca z niej często konieczność hospitalizacji stanowią źródło wielu obciążeń psychicznych, na które składają się przede wszystkim lęk, ból i ograniczenie aktywności. Dotyczy to głównie schorzeń o charakterze przewlekłym, narzucających różne ograniczenia trybu życia do aktualnego stanu zdrowia. Labilność emocjonalna i ambiwalencja uczuciowa, charakteryzujące zachowania adolescenta, potęgują przeżywanie choroby, a szczególnie kiedy towarzyszy jej potrzeba hospitalizacji. Negatywne uczucia nie tylko obciążają psychikę, ale również nie sprzyjają procesowi leczenia oraz niekorzystnie wpływają na dalszy rozwój nastolatka [Barczykowska 2012, ss. 11-25, Górnik-Durose, Mateusiak 2011]. Dane Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce pokazują, że długotrwałe problemy zdrowotne dotyczą około 1569,7 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat, co stanowi 20,7% ogółu populacji [Małkowska-Szkutnik 2014, ss. 89-122]. W tej nowej, trudnej sytuacji choroby somatycznej nastolatek staje wobec konieczności poradzenia sobie z utrudnieniami i zagrożeniami tego stanu, tj. adaptacji swoich oczekiwań do realnych możliwości funkcjonowania. Personel medyczny w oddziałach pediatrycznych powinien zapewnić wsparcie oraz pomoc nastolatkom w pokonaniu różnych problemów zdrowotnych, a przede wszystkim tych wynikających z choroby i hospitalizacji [Janion 2000, ss. 32-35, Maciarz 2006, Jakubik, Kierys, Bednarek 2011, ss. 545-550](fragment tekstu)
EN
Somatic disease in an adolescent and the ensuing hospitalization are the source of mental burden that consists of fear, pain and limited activity. This concerns mainly adolescents with chronic diseases that, because of their very nature, impose limitations onto the patient's lifestyle. Negative feelings connected with the ongoing disease not only bring about the mental burden but they also hinder the treatment and exert a detrimental effect on the further development of the adolescent. Nurses in the pediatric ward, who the young patients spend most of the time with, provide them support and come to their assistance in coping with different health problems, also with the effects of the disease on their psychosocial functioning. Finding out about the ways adolescent patients cope with the mental burden resulting from ongoing somatic disease and hospitalization(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Bibliografia
 • Barczykowska E. (2012), Doświadczanie przez dziecko psychosomatycznej choroby przewlekłej [w]: B. Haor, L. Rezmerski (red.), Wybrane aspekty zdrowia i choroby, Wyd. WSHE Włocławek.
 • Górnik-Durose M., Mateusiak J. (2011), Psychologia zdrowia. Konteksty i pogranicza, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Jakubik M., Kierys A., Bednarek A. (2011), Udział pielęgniarki w adaptacji dziecka do warunków sz pitalnych, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 19.
 • Janion E. (2000), Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 1.
 • Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2003), Zasoby osobiste i społeczne sprz yjające zdrowiu jednostki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.
 • Kaczmarek A., Bodalski J. (2008), Obraz własnej choroby, a poziom lęku i depresji u młodzież y chorującej na cukrz ycę typu 1, "Przegląd Pediatryczny", t 38, nr 1.
 • Kram M., Kurylak A. (2010), Ból w chorobie nowotworowej u hospitalizowanej młodzie- ż y - doniesienie wstępne, Wyd. Annales Academiae Medicae Stetinensis, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, t. 56, nr 1.
 • Kubacka-Jasiecka D. (2006), Kryz ys emocjonalny i interwencja kryz ysowa - spojrzenie z perspektywy zagrożenia Ja i poczucia tożsamości [w:] D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski, (red.), Psychologiczny wymiar zdrowia, kryz ysu i choroby, Wyd. WUJ, Kraków.
 • Maciarz A. (2006), Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 • Małkowska-Szkutnik A. (2014), Choroby przewlekłe u dzieci i młodzież y jako narastający problem społeczny, "Studia BAS", nr 2 (38) [online], www.bas.sejm.gov.pl, dostęp:14.02.2014.
 • Mateusiak J. (2000), Biopsychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu spowodowanego chorobą somatyczną [w]: I. Heszen-Niejodek (red.), Jak ż yć z chorobą a jak ją pokonać, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Pecyna M.B. (2000), Dziecko i jego choroba, Wyd. Żak, Warszawa.
 • Pilecka W. (2011), Psychologia zdrowia dzieci i młodzież y. Perspektywa kliniczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Skowrońska M. (2007), Terapia poznawczo-behawioralna dzieci doświadczających bólu w przebiegu chorób somatycznych [w:] A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzież y, Wyd. TN KUL, Lublin.
 • Wolańczyk T. (2006), Dorastanie a choroba przewlekła - wybrane zagadnienia, "Postę- py Nauk Medycznych", nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.