PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 62--80
Tytuł artykułu

Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych

Warianty tytułu
The Role and Tasks of Marketing in the Process of Rendering Services at Public Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę oraz znaczenie wybranych instrumentów marketingowych w strategii funkcjonowania sieci szpitali publicznych. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką zwrotność oraz to, że struktura zarówno zbiorowości respondentów, jak i ogółu podmiotów publicznych jest zbliżona, można stwierdzić, iż uzyskane wyniki badania ankietowego są reprezentatywne dla całej populacji szpitali publicznych w Polsce, przynajmniej w zakresie ujawnionym w rejestrze REGON. Przydatność przyjętej metodyki badawczej (zasada triangulacji) przybliżyła problem wdrażania wybranych instrumentów marketingowych oraz ich wpływu na redukcję asymetrii informacyjnej i wzrostu satysfakcji, stakeholders w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych. Została również ujawniona przy konsekwentnym oraz systematycznym powtarzaniu badań w przyjętych cyklach rocznych i jednakowej treści zadawanych pytań. Kolejnym zdiagnozowanym tematem była ocena uwarunkowań prawnych procesu podejmowania decyzji o roli i zadaniach marketingu, który w szpitalach publicznych jest przez otoczenie prawne znacznie ograniczony. Z kolei rola marki, w dobie cyfryzacji życia społeczno-gospodarczego, staje się wielowymiarowa, będąc jednoznacznie utożsamiana ze źródłem prozdrowotnych wartości dla prosumentów. W środowisku medycznym rośnie zainteresowanie instrumentami marketingowymi umożliwiającymi osiąganie powtarzalnej jakości świadczonych usług szpitalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In their article, the authors presented the role and importance of the selected marketing instruments in the strategy of functioning of the network of public hospitals. Taking into account the relatively high rate of return and that the structure of both population of respondents and the whole body of public entities is approximate, one may state that the obtained results of a survey are representative for the whole population of public hospitals in Poland, at least within the scope revealed in the REGON register. The usefulness of the adopted research methodology (the concept of triangulation) approximated the problem of implementation of the selected marketing instruments and their impact on reduction of information asymmetry and growth of satisfaction of stakeholders in management of the process of service provision at public hospitals. It was also revealed by way of a consistent and systematic repetition of surveys in the adopted annual cycles and with the identical content of the questions being asked. The subsequent diagnosed topic was assessment of legal determinants of the process of making decisions on the role and tasks of marketing which is significantly limited by the legal environment at public hospitals. In turn, the role of brand, in the epoch of digitisation of the socio-economic life, becomes multidimensional being, at the same time, identified with the source of pro-health values for prosumers. In the medical environment, there grown the interest in marketing instruments enabling achievement of repetitive quality of the rendered hospital services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
62--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andruszkiewicz K. (2007), Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Baden-Fuller Ch., Ravazzolo F., Schweizer T. (2000), Making and Measuring Reputations. The Research Ranking of European Business School, Long Range Planning.
 • Balmer J.M. (2001), Corporate identity, corporate branding and corporate marketing: seeing through the fog, "European Journal of Marketing", No. 35(3/4).
 • Bober B. (2010), Etyka - ryzyko decyzyjne w procesie świadczenia usługi szpitalnej, UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Cenker E. (2000), Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Dobska M., Dobski P. (2001), Dlaczego marketing usług medycznych?, "Gazeta Lekarska", nr 3.
 • Dowling G. (2001), Corporate reputations, Oxford University Press, Oxford.
 • Dyczewski L. (2009), Terroryzm w mediach, sensacja i spektakl, odpowiedzialność i informacja, (w:) Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Materiały z II edycji konferencji z cyklu przeciwdziałanie terroryzmowi, Warszawa, 18 listopada 2008, T. 9, Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 • Dylus A. (2009), Compliance Management. Charakterystyka i warunki powodzenia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • EFPIA (2010), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The Pharmaceutical Industry in Figures.
 • Fombrun Ch.J. (2004), Fame and fortune. How successful companies build winning reputations, Prentice Hall, C.B.M van Riel.
 • Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Hatch M.J., Schultz M. (2000), Scaling the tower of Babel: relational differences between identity, image and culture in organizations, (w:) Larsen M.H. (Ed.), The Expressive Organization: Linking Identity, Image and Culture in Organizations, Oxford University Press, Oxford.
 • Keller L.K. (2000), The brand Raport Card, "Harvard Business Review".
 • Niestrój R. (red.) (2009), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa.
 • Makowska M. (2011), Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", tom 14, nr 2.
 • Mann A. (2005), Współpraca ze społecznością lokalną, GWP, Gdańsk.
 • Mruk H. (2009), Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowotarska-Romaniak B. (2002), Marketing usług medycznych, Zakamycze, Kraków.
 • Olędzki J., Tworzydło D. (2009), Leksykon Public Relations, Newsline, Bonus Liber, Rzeszów.
 • Pabian A. (2008), Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa.
 • Ries A., Ries L. (2004), Upadek relamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa.
 • Sieroń D. (2006), Public Relations w medycynie, czyli wizerunek służby zdrowia na Śląsku, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 • Szablewski A., Tuziemek R. (2005), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Ten Have (2004), Ethical perspectives on health technology assessment, "International Journal of technology Assessment in Health Care", No. 20(1).
 • Urbanek G. (2004), Wycena marki, "Rachunkowość", nr 10.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wielki J. (2000), Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław.
 • Żbikowska A., Potocki A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.