PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 6, cz.3 Zarządzanie publiczne | 45--56
Tytuł artykułu

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych - zarządzanie humanistyczne czy ekonomiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
NGO Management - Humanistic or Economic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych, niezależnie od ich formy prawnej, wielkości oraz zasobności zależy przede wszystkim od tzw. kapitału społecznego, czyli tworzących je ludzi. Do tego grona zaliczani są zarówno pracownicy etatowi, osoby związane z organizacją umowami cywilnoprawnymi, jak i nieodpłatnie poświęcający swój wolny czas wolontariusze. Ich praca decyduje o istnieniu organizacji pozarządowych i rozległości podejmowanych działań. Trzeci sektor należy postrzegać również jako część rynku pracy, gdyż organizacje pozarządowe są miejscem, gdzie wiele osób spełnia się nie tylko w roli działaczy społecznych, ale także zawodowo, kiedy praca w organizacjach tego rodzaju stanowi ich główne źródło utrzymania. Funkcjonowanie trzeciego sektora należy zatem rozpatrywać również w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, warunków pracy, kwalifikacji pracowników, kreowania strategii działania określających politykę zatrudnienia [Schimanek 2005, s. 13]. Wydaje się, że organizacje pozarządowe są podmiotami, w których dominuje zarządzanie humanistyczne, w którym naturalna jest preferencja dla paradygmatów stawiających człowieka w centrum [Kociatkiewicz, Kostera 2013, s. 12]. Można przyjąć, iż podmioty trzeciego sektora są wolne od tyranii intelektualnej, którą J. Hendry przedstawił jako "ekonomiczny sposób myślenia, zakorzeniony w ideologii kultury rynkowej, kultywujący zasadę indywidualnego interesu jednostki, wynoszący własność prywatną nad dobro wspólne, a transakcje rynkowe nad relacje międzyludzkie" [Prawelska-Skrzypek, Lenartowicz 2013, s. 51]. Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie skali sektora pozarządowego, podmiotów, dla których kwestie ekonomiczne często odgrywają drugorzędną rolę oraz aspektów związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi, świadomością organizacji pozarządowych na temat wagi i znaczenia procesów zarządzania dla ich funkcjonowania. Do realizacji tego celu wykorzystano m.in. wyniki ogólnopolskich badań organizacji pozarządowych oraz badań prowadzonych przez autorkę21.(fragment tekstu)
EN
In 2013 there were more than 121 thousand non-governmental organizations in Poland. The functioning of these organizations should also be perceived in the context of human resource management, working conditions, qualifications of staff, creation of a strategy defining employment policy. In 2012, the non-governmental sector in 2010 generated nearly 72 thousand job positions. However, two-third of Polish organizations operates on the basis of regular social work, which in the whole sector represents approximately a million "social workers". Given the nature of these entities, business objectives, it appears that non-governmental organizations are dominated by humanistic management. Nevertheless, most non-governmental organizations have little knowledge on management, rarely consciously use management tools, frequently are not aware of undergoing processes.(original abstract)
Rocznik
Strony
45--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Bibliografia
 • Boguszewski R. (2012), Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_018_12.PDF, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Główny Urząd Statystyczny [online] http://www.stat.gov.pl, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa.
 • Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44) [online], http://pz.wz. uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2013_kostera_kociatkiewicz. pdf, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Krajowy Rejestr Sądowy, [online] http://www.ems.ms.gov.pl, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Nierenberg B. (2014), Przedmowa. Czym jest zarządzanie humanistyczne? [w:] M. Kostera (red.), O przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Pieniążek A. (2013a), Aniołowie NGO's i organizacje wykluczone, Rzeszów.
 • Pieniążek A. (2013b), Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej [w:] P. Frączek (red.), Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dylematy i rozwiązania, Sanok.
 • Prawelska-Skrzypek G., Lenartowicz M. (2013), Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44) [online], http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2013_ prawelska-skrzypek_lenartowicz.pdf, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Przewłocka J. (2011), Polskie organizacje pozarządowe. Podstawowe pytania, podstawowe fakty, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2012), Podstawowe fakty o organizacjach. Raport z badania 2012 [online], http://www.ngo.pl/Podstawowe- Fakty_2012_raport, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Rymsza M. (2005), Uwarunkowanie i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, "Trzeci Sektor", nr 4.
 • Salamon L.M., Sokolowski W.S., List R., Global Civil Society. An Overview [online], http://adm-cf.com/jhu/pdfs/Books/BOOK_GCS_2003.pdf, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Schimanek T. (2005), Wpływ zewnętrznych źródeł finansowania na zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, "Trzeci Sektor", nr 4.
 • Serwis Civicpedia [online], http://civicpedia.ngo.pl/, dostęp: 22 grudnia 2014.
 • Suski P. (2011), Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa.
 • Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010, nr 28, poz. 146).
 • Ustawa z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.