PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (2) | 197--209
Tytuł artykułu

Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urban Logistics Evaluation of Collective Transport on the Example of Tomaszów Mazowiecki and Rzeszów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna logistyka zajmuje się miastem w dwóch aspektach. Po pierwsze, traktuje je jako ogniwo łańcucha logistycznego w systemie logistycznym kraju, po drugie, jako samoistny system miejski. Na system logistyczny miasta składają się poszczególne systemy funkcjonalne. Zaliczają się do nich: transport, obejmujący transport dóbr materialnych, w tym również przesył mediów, transport i składowanie odpadów komunalnych, komunikacja zbiorowa i indywidualna, składowanie dóbr materialnych w dzielnicach przemysłowo-handlowych i w sieciach handlowych miasta i sterowanie przepływami dóbr materialnych i osób. Warto zaznaczyć, że 1/3 wszystkich ruchów transportowych w mieście to transport gospodarczy towarowy, a 2/3 to transport osobowy zarówno indywidualny, jak i publiczny. Przemieszczenia osobowe mogą się odbywać przy użyciu transportu indywidualnego albo przy użyciu komunikacji zbiorowej. Współcześnie indywidualny transport zmotoryzowany zaczyna stanowić poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowanie miasta i płynnego transportu. Dlatego coraz bardziej istotne stają się działania mające doprowadzić do zmian przyzwyczajeń, preferencji i mentalności mieszkańców. Bardzo ważne są pod tym względem rola władz miasta i działania, które podejmują w celu zmniejszenia transportu indywidualnego. Powinno to spowodować większe zainteresowanie transportem zbiorowym. Celem badań prowadzonych przez autorów jest poznanie oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej w dwóch różnej wielkości ośrodkach miejskich: średniego miasta Tomaszowa Mazowieckiego i dużego miasta, jakim jest Rzeszów. Badania miały charakter ankietowy i przeprowadzono je z mieszkańcami obu badanych miast. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary logistics describes a city in two aspects. First, as a link in a logistic chain of a logistic system in a country, second, as an independent urban system. Logistics systems of a city can be divided into separate functional systems. Those systems include: transportation of material goods, transmission of media, transport and land filling of residential waste, mass and individual transit, allocation of material assets to city malls and to industrial and commercial districts, and the control of the flow of tangible goods and people. It should be emphasized that both individual and public human transportation encompasses two-thirds of all urban transport, and the remaining one-third is economic freight transportation. Passenger movements take place by either individual or mass public transport. Nowadays, the increased volume of individual motorized transport starts to affect efficient functioning of a city by disrupting smooth flow of urban transportation. Therefore, it is becoming more and more important to take action in changing the habits and mentality of the residents and to make them more interested in public transportation. The goal of this research was to investigate the public opinion on the functioning of public transportation in two different sized cities: medium Tomaszow Mazowiecki, and large Rzeszow. The investigators conducted surveys with residents from both cities. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
197--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ciesielski M., Długosz J., Gługsiewicz Z., Wyszomirski, O gospodarowaniu w transporcie miejskim, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991.
 • Gołębska E., Czajak P., Tomaszewska D., Logistyka miejska XXI wieku, "EuroLogistics" 2001/3.
 • Gosik B., Zimon G., Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego, "Problemy Transportu i Logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 843/28 (2014).
 • Jackiewcz J., Czech P., Barcik J., Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2010.
 • Meyer B., Potrzeby komunikacyjne mieszkańców aglomeracji miejskich, "ZNUS. Ekonomiczne problemy Transportu" 287/2 (2000).
 • Milenkiewicz B.J., Halicka K., Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej, "Economy and Management" 4/11 (2011).
 • Młynarczyk M., Łysoń M., Logistyka usług miejskich, [w:] Logistyka usług, red. G. Biesok, Cedewu, Warszawa 2013.
 • Sołtysik M., O dynamice zmian w logistyce [w:] Sołtysik M. (red.) Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2004.
 • Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia ekonomiczna Katowice, Katowice 2005.
 • Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
 • Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Diss. Wissenchaft & Praxis, Sternenfels 2002.
 • Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.