PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 65--87
Tytuł artykułu

Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomunikacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The EU telecommunications market as an area of regulatory impact
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie oceny wyników dotychczasowej unijnej polityki regulacyjnej, prowadzonej w obszarze rynku usług telekomunikacyjnych (RUT), ukierunkowanej na stworzenie rynku konkurencyjnego. Nawiązując do przyjętego celu, skoncentrowano rozważania na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) czy podjęty przez UE model otwierania RUT na konkurencję okazał się skuteczny? 2) czy można już mówić o zakończeniu zaplanowanego zadania stworzenia w UE konkurencyjnego RUT? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, zastosowaną do przedstawienia stanu wiedzy na temat istoty regulacji oraz powodów regulowania RUT, metodę przyczynowo-skutkową służącą do wykazania związków między konkretnymi rozwiązaniami regulacyjnymi i generowanymi przez nie efektami ekonomicznymi i społecznymi oraz metodę syntezy, pozwalającą na dokonanie kompleksowej oceny unijnej polityki regulacyjnej odnoszącej się do RUT, jak i wskazanie głównych, współczesnych dylematów tej polityki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż prowadzone w UE liberalizowanie RUT doprowadziło do usunięcia monopolu telekomunikacyjnego i starych struktur regulacyjnych, oraz stworzenia i umocnienia konkurencji w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów końcowych. Mniej korzystnie przedstawiają się efekty budowania konkurencji w obszarze hurtowego dostępu do sieci (dla nowych operatorów telekomunikacyjnych). Uzyskane wyniki pozwalają na wyprowadzenie następujących wniosków: a) zastosowany przez UE model otwierania RUT na konkurencję okazał się - jak dotychczas - częściowo skuteczny, b) w istniejącej sytuacji nie można mówić o zakończeniu zaplanowanego zadania stworzenia w UE konkurencyjnego RUT, c) ważnym zadaniem prowadzonej przez UE polityki regulacyjnej w obszarze RUT powinno być wzmocnienie konkurencji w obszarze hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article assesses the impact of EU regulations and policies on the emergence of a competitive telecommunications market in the European Union. The author seeks to answer two research questions: (i) Has the model of opening the EU's telecommunications services market to competition proved to be effective in practice? (ii) Has the EU delivered on its plan to create a competitive telecommunications market in Europe? The author uses research methods including a critical review of studies on the subject. He also examines the nature of the regulatory measures in question and explains why the EU telecommunications services market needs adjustment. Czaplewski conducts a cause-and-effect analysis to show the link between specific regulations and their socioeconomic implications. The author also carries out a synthesis based on a comprehensive evaluation of EU regulatory policies affecting the telecommunications services market and highlights key policy dilemmas. The research establishes that the liberalization of the EU's telecommunications services market has put an end to a telecommunications monopoly and old regulatory structures. Deregulation has created and strengthened competition in telecommunications services for end customers. However, efforts to foster competition in wholesale access to the network for new telecommunications operators have produced less spectacular results, Czaplewski says. The author concludes that the model adopted by the EU for opening its telecommunications services market to competition has only been partially successful. Another conclusion is that efforts to create competition on the telecommunications services market are still far from complete. Czaplewski also argues that greater competition in wholesale access to the telecommunications network should be an important objective of EU regulatory policy on the telecommunications services market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
65--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Acocella N. [2002], Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baldwin R., Cave M. [1999], Understanding Regulation - Theory, Strategy, and Practice, Oxford UP.
 • Baumol W. J., Panzar J. C., Willig R. D. [1982], Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, New York, San Diego, Chicago, San Francisco, Atlanta, London, Sydney, Toronto.
 • Becker G. [1983], A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, "Quarterly Journal of Economics", vol. 98, no. 2, s. 371-400.
 • Czy należy regulować rynek telekomunikacyjny w dobie globalnego kryzysu gospodarczego? [2009], Audytel, marzec, s. 23, https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=4897 (7.04.2014).
 • Dehousse R. [1997], Regulating by Networks In the European Community: The Role of European Agencies, "Journal of European Public Policy", vol. 4, no. 2.
 • Elixmann D., Neumann K. H., Stumpf U. [2013], Zukunft des Wettbewerbs in der Telekommunikation, WIK-Consult, Policy Paper, Bad Honnef, 22 April.
 • Elsenbast W. [1999], Universaldienst unter Wettbewerb, Baden-Baden.
 • Gorynia M. [2007], Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa.
 • Hartenberger U. [2007], Auf dem Weg zum transnationalen Regulierungsregime? Eine Analyse am Beispiel der Regulierung des Telekommunikationsmarktes, TranState Working Papers no. 52, Bremen.
 • Haucap J., Heimeshoff U. [2009], Zehn Jahre Liberalisierung in der Telekommunikation: Was wurde erreicht, wie geht es weiter? w: Wirtschaftliche Macht - politische Ohnmacht? red. U. Jens, H. Romanh, Metropolis-Verlag, Marburg.
 • Hughes T. P. [1987], The Evolution of Large Technological Systems, w: The Social Constructions of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology, W. E. Bijker, MA: MIT Press, Cambridge, s. 51-82.
 • Jens U., Romanh H. [2009], Wirtschaftliche Macht - politische Ohnmacht? Metropolis-Verlag, Marburg.
 • Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. [1991], Ekonomia, FG NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Kamiński F. [2011], Uwagi o regulacji sektora komunikacji szerokopasmowej, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe nr 650, Uniwersytet Szczeciński, Tom I, Szczecin.
 • Lipowski A. [2002], Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista", nr 2.
 • Majone G. [1997], Independent Agencie and the Delegation Problem, w: Political Institutions and Public Policy, red. B. Steunenberg, F. van Vught, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, s. 139-156.
 • March J. G., Olsen J. P. [1984], The New Institutionalism: Organiizationals Factors in Political Life, "The American Political Science Review", vol. 78, s. 734-749.
 • Mitnick B. M. [1980], The Political Economy of Regulation - Creating, Designing and Removing Regulatory Forms, Columbia University Press, Guilford, Surrey, New York.
 • Moe T. [1985], Control and Feedback In Economic Regulation: The Case of the NLRB, "American Political Science Review", vol. 79, no. 4, s. 1094-1116.
 • OECD, Control and Management of Government Regulation, http://www.oecd.org/puma/regref/pubs/con95/nature.htm (12.11.2013).
 • Orłowski W. M. [2008], Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Agora, Warszawa.
 • Osiatyński J. [2005], Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Pieper B. [2000], Neuseeland, w: Liberalisierung der Telekommunikationsordnungen. Ein Rechtsvergleich, red. Ch. Koenig, J. Kuehling, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg.
 • Porozumienie między TP SA a Prezesem UKE. Komunikat z 22.10.2009 r. [2009], http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=19&news_id=4750&layout=1&page=text (12.05.2015).
 • Rudny W. [2012], Opcje rzeczowe w modelowaniu procesów biznesowych w sektorze IT - korzyści i ograniczenia, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Tom I, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 702, Szczecin.
 • Samuelson W. F., Marks S. G. [1998], Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Schneider V. [2001], Die Transformation der Telekommunikation, Campus Verlag, Frankfurt, New York.
 • Scott C. [2004], Regulation In the Age of Governance: Thethe Rise of the Post-regulatory State, w: The Politics of Regulation, red. J. Jordana, D. Levi-Faur, Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Edward Elger, Cheltenham, s. 145-176.
 • Shepherd W. S. [1985], Public Policies Toward Business (Homewood, Ill., R. D. Irwin, 1985) Tablica 12-1, s. 330, Copyright 1985, R. D. Irwin, prezentowane za: D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, FG NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Stigler G. J. [1975], The Theory of Economic Regulation, w: The Citizen and the State, University of Chicago Press.
 • Stigler G. J. [1971], The Theory of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science", vol. 2, s. 1-21.
 • Telekommunikation [2009], Klaren Wettbewerbskurs halten, Monopolkommission, Sondergutachten 56.
 • Tenbuecken M. [2004], Divergente Konvergenz - Die verbreitung Nationaler Regulierungsbehörden im Telekommunikationssektor, w: Der Staat auf dem Rückzug, red. V. Schneider, M. Tenbuecken, Campus Verlag. Frankfurt, New York.
 • Thatcher M. [2000], The National Politics of European Regulation: Institutional Reform In Telecommunications, w: Current Politics and Economics of Europe, vol. 9, no. 4, s. 387-405.
 • Towards a Dynamic European Economy - Green Paper on the Development of the Common Market for Telecommunications Services and Equipment [1987], Communication by the Commission, COM(87)290, Brussels, 30.06.1987.
 • Wasilewska-Trenkner H. [1995], Społeczno-ekonomiczne tło przemian systemowych, w: Bariery społeczno-ekonomiczne procesu transformacji, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa.
 • Weber R. H. [1986], Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 • Wieddekind D. [2007], Die Regulierung des Zugangs zu Telekommunikationsnetzen, Dissertation, Rechtwissenschaftliche Fakultät der Universität Hamburg, Hamburg.
 • Wojtyna A. [2011], Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność?, w: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Zadrazil M. [2006], Handlungsformen der Regulierung In der Europaeischen Union am Beispiel des Telekommunikationsrechtsrahmens, Universite de Lausanne, Faculte de Droit, Lausanne.
 • Zarządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej PE-CONS 3675/09 z 22 października 2009 r. [2009], http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST 3675 2009 INIT (7.04.2014).
 • Zielińska-Głębocka A. [2012], Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.