PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 105--124
Tytuł artykułu

Determinanty vzniku, vývoja, dôsledky a možnosti riešenia závislosti od alkoholu u žien

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Emergence, Development, Consequences and Possible Solutions of Alcohol Dependence in Women
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
Alcoholism leads to the bio-psycho-social and spiritual consequences. Alcoholism in women is considerably extended theme, therefore, in our contribution to its activities and at the same time resistance patology and at the same time we also recommend possible alternatives to combat this disease, how to triumph over addiction. Alcohol addiction is a negative social phenomenon, which causes damage to companies and individuals, is the cause of problems in marriage and threatening the healthy development of children and youth. Recovering alcoholic-woman a child psychologically unsuitable, unwanted social model provides the role of women, mothers and wives. In another work of the author, we have confirmed that alcohol may be the cause as well as the consequences of alcoholism. We also found a positive change in the personality of the abstinent survey alkoholic woman and their spiritual emotion, resocializáciou and faith in God have managed to succeed over their alcoholism. We want to point out the importance of the spiritual component, which has been acquired and developed over the years, often until after the entry into force of the negative experiences of women dependent on alcohol.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave
Bibliografia
 • [1] André, I., Novotný, V. et al. 2003. Toxické psychózy-diagnostické úvahy. In Alkoholizmus a drogové závislosti, ISSN 0862-0350, roč. 38, č. 3, s. 137-142.
 • [2] Bindasová, O. 1998. "Ponúknuť seba ako príklad." In Závislosť, vydáva agentúra Závislosť, registrované MK SR, pod číslom 873/93, roč. 6, č. 19, s. 14-15.
 • [3] Bolfík, J. 1999. Kluby abstinujúcich-možnosti zaradenia ich aktivít do resocializačného programu a vytváranie proabstinenčnej klímy za spolupráce s odbornými zložkami. In Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 34, č. 5, s. 309-310.
 • [4] Bútora, Martin. 1989. Mne sa to nemôže stať.Martin : Osveta, 353 s. ISBN80-217-0067-9.
 • [5] Dóci, I., Kovářová, M. 2002. Akamprosát vliečbe závislosti od alkoholu. Prehľad literatúry za posledné tri roky (1999-2001). InAlkoholizmus adrogovézávislosti,ISSN 0862 -0350, roč. 37, č. 2,s. 91-98.
 • [6] Dóci, I., Kovářová, M., Pavlov, P. 2004. Zneužívanie alkoholu a nelegálnych psychotropných látok ako sociálny problém. In Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 39, č. 4-5, s. 237-248.
 • [7] Dóci, I., Pavlov, P. 2004. Zneužívanie psychotropných látok a násilie v rodine v USA. InAlkoholizmus a drogové závislosti,ISSN 0862-0350, roč. 39, č. 1, s. 37-45.
 • [8] Drobná, H., Huttová, M., Neščáková, E. 2000. Matka závislá od psychoaktívnych látok ajej novorodenec. II. časť. Situácia na Slovensku.InAlkoholizmusadrogové závislosti, ISSN 0862 -0350, roč. 35, č. 2, s. 67-74.
 • [9] Frk, V., Kredátus, J. 2002. Komunikácia v personálnej a sociálnejpraxi.Prešov : Cuper, 143s. ISBN 80-8889-25-X.
 • [10] Frouzová, M. 1996. Ženy adrogy. In Alkoholizmus adrogové závislosti, roč. 31, č. 5, s. 269-275.
 • [11] Geringerová-Woititzová, J. 1997. Dospelé deti alkoholikov. Bratislava: Sofa, 157s. ISBN 80-85752-50-6.
 • [12] Heise, L., Pitanguy, J., Germain, A. 1998. Násilie páchané na ženách -skrytá ujma na zdraví. In Študijný materiál vypracovaný pre Svetovúbanku,Aspekt Bratislava aPro família Humenné.
 • [13] Heller, J., Pecinovská, O. et al. 1996. Závislosť známa neznáma. Havlíčkův Brod: Avicenum -Grada Publishing, 162s. ISBN 80-7169-277-8.
 • [14] Honzák, R., Novotná, V. 1988. Ako sa dobre cítiť medziľuďmi. Bratislava : SPN, 151 s. ASD 067-335-88.
 • [15] Honzák, R., Novotná, V. 1994. Kríze vživotě, život vkrízi. Praha:Road.
 • [16] Hosek, J. 1998. Sám proti alkoholu. Praha : Grada Publishing, 182s. ISBN 80-7169-624-2.
 • [17] Jančovičová, H., Heretik, Sr., A. Ritomský, A. 2003. Osobnostnéfaktory adolescentov konzumujúcich legálne psychoaktívne látky. InAlkoholizmus a drogové závislosti, ISSN 0862-0350, roč. 38, č. 4-5, s. 213-230.
 • [18] Jančovičová, H., Ritomský, A., Heretik, A. sr. 2004. Osobnostné faktory adolescentov konzumujúcich legálne psychoaktívne látky -nikotínové cigarety. In Alkoholizmus a drogové závislosti,ISSN 08620350, roč. 38, č. 4-5, s. 213-230.
 • [19] Jandourek, J. 2001. Sociologický slovník. Praha : Portál, 288s. ISBN 80-7178-535-0.
 • [20] Kolibáš, E., Novotný, V. 1996. Alkoholizmus adrogové závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 113 s. ISBN 80-223-1078-6
 • [21] Kollárčiková, J. 2003. Determinanty vzniku a vývoja závislosti od alkoholu užien:diplomová práca. Prešov : FF PU, 2003, 113 s.
 • [22] Kollárčiková, J. 2007. Determinanty vzniku, vývoja, dôsledky amožnosti riešenia závislosti od alkoholu užien:rigorózna práca. Prešov: VŠZaSP sv.Alžbety Bratislava.
 • [23] Ústav sociálnych vied azdravotníctva bl.P.P. v Prešove, 2007, 118s.
 • [24] Kondáš, O., Kratochvíl, S., Syřišťová, E. 1985. Psychoterapiaareedukácia.Martin: Osveta.
 • [25] Kredátus, J. 1996. Môj otec už nepije. Prešov : Cuper, 34s. ISBN 80-901139-8-2.
 • [26] Kredátus, J. 1998. O efektívnej komunikácii abstinenta. In Závislosť, roč. 6, č. 20-21, s. 18-19.
 • [27] Kredátus, J. 1999. Nevstupuj do začarovaného kruhu drogy. Prešov : Cuper, 63s. ISBN 80-88890-08-X.
 • [28] Okruhlicová, Anna, Čejková, Viktória, GABURA, Ján. 1990. Asme rodina. Bratislava : Živena, 64s. ISBN 80-85177-11-0.
 • [29] Oláh, Michal. 2005. Sociálnoprávna ochrana detí. Prešov : PBF PU vPrešove, 201s. ISBN 80-8068-349-2.
 • [30] Oláh, Michal. 2005. Supervízia v sociálnej práci -jej filozofia, formy, školy, ciele a súčastný stav. Prešov : PBF PU v Prešove, 85s. ISBN 80-8068-307-7.
 • [31] Strieženec, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 255s. ISBN 80-967589-0-X.
 • [32] Strieženec, Š. 1999. Úvod do sociálnej práce. Tnava : AD, 215 s.ISBN 80-967589-6-9.
 • [33] Súkeník, L. 1985. Alkohol, budúca matka ajej dieťa (1.časť). In Protialkoholický obzor, roč. 20, č. 2, s. 117-119.
 • [34] Súkeník, L. 2004. Ženy a toxikománia. Skúsenosti z násilia podporujú toxikománie u žien. In Alkoholizmus a drogovézávislosti,roč. 39, č. 3, s. 164.
 • [35] Supervízia v sociálnej práci -súčasná prax a perspektívy [CD-ROM]: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, konaná v dňoch 5.-7. októbra2006 v Malej Lučivnej. 2006. Tajomník konferencie PhDr. Michal Oláh, PhD.
 • [36] Predsedníctvo konf.: doc. Scherpner, PhD. et al. Prešov : PBF PU v Prešove, Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce. ISBN 978-80-8068-577-5.
 • [37] Zákon ORodineč. 94/1963 Zb. z. Úplné znenie zákona vyhlásené pod č. 66/1983, čiastka 13Zb. z.
 • [38] Zapletalová, K. 2006. Príčiny bezdomovectví. InSociální práce/ Sociálna práca, ISSN 1213-6204, roč. 2006, č. 1, s.119-124.
 • [39] Združenie Abstinentov Slovenska. 1997. Buď zdravý-buď potrebný.Doliečovanie, subjekty, ozdravovacie programy. Rohožník : ZAS, 26s.
 • [40] Žiaková, E., Čechová, J., Kredátus, J.2001. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 192 s. ISBN 80-8068-060-4.
 • [41] Žucha, I. 1981. Poznámky kbehaviorálnej terapii alkoholizmu. InProtialkoholický obzor, indexové číslo 49478, roč. 16, č. 5, s. 257-259.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.