PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Cz. 2 | 73--101
Tytuł artykułu

Wpływ działalności międzynarodowych agencji ratingowych na stabilność systemu finansowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każda działalność gospodarcza, kontrakt, transakcja lub inne zdarzenie gospodarcze, a także każda decyzja podmiotu gospodarczego obarczone są ryzykiem98. Przyjęcie określonej pozycji względem ryzyka przez podmiot gospodarczy jest wypadkową skłonności jednostki do podejmowania ryzyka oraz jego rodzaju, możliwości oceny jego wielkości czy możliwości zabezpieczenia się przed skutkami zrealizowania się ryzyka. Analiza ryzyka oraz decyzje w zakresie zarządzania nim mają na celu zapobieganie ewentualnej utracie stabilności finansowej podmiotu. Przedsiębiorstwa na rynkach finansowych dokonują samodzielnej oceny ryzyka na podstawie analizy podstawowych informacji. Proces szacowania ryzyka jest jednak w tym wypadku bardzo czasochłonny oraz zmusza do posiadania odpowiedniej bazy informacyjnej i wiedzy, dlatego uczestnicy rynku są bardziej zainteresowani wykorzystaniem ocen sporządzonych przez specjalistyczne jednostki niż prowadzeniem własnych analiz. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Annex to Call to CESR for technical advice on possible measures concerning credit rating agencies, European Commission, Internal Market DG z 27.07.2004.
 • Bacia B., Agencje ratingowe na cenzurowanym, Portal Finansowy IPO.pl, www.ipo.pl.
 • Call to CESR for technical advice on possible measures concerning credit rating agencies, European Commission, Internal Market DG z 27.07.2004.
 • CESR's Report to the European Commission on the compliance of Credit Rating Agencie with the IOSCO Code, CESR/06-545CESR, December 2006, Commission welcomes EU regulators' report on credit rating agencies, European Commission, IP/07/28 z 10.01.2007.
 • Cieślak-Wróblewska A., Czy w czasach kryzysu zdarzają się trafne prognozy, "Rzeczpospolita" z 29 października 2008 r.
 • Code of conduct Fundamentals for credit rating agencies, IOSCO, The Technical Committee of the International Organization of Securities Commission, grudzień 2004.
 • Czy kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku dotknie także Europę? Biuletyn Fin-Focus, Komisja Europejska, DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Biuletyn o usługach finansowych, grudzień 2007, nr 4.
 • Dziawgo E.. Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Everling O., Brach M., Więcej miejsca dla ratingu, "Gazeta Bankowa" z 28 czerwca 2004 r.
 • Glapiak E., Kryzys finansów, zaufania i płynności, "Rzeczpospolita" z 20 października 2008 r.
 • Goch L., Little help exists for when reputations get smeared, "Best's Review" 2002, June.
 • Gorczyńska M., Rola ocen ratingowych na rynku kapitałowym, (w:) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. G. Łukasik, AE, Katowice 2007.
 • Gostomski E., Choroba zakaźna? "Gazeta Bankowa" z 26 września 2008 r.
 • Holliwell J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzanie ryzykiem finansowym, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 • IOSCO statement of principles regarding the activities of credit rating agencies z dnia 23.09.2003 r., IOSCO, The Technical Commission of the International Organization of Securities Commissions.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Analiza i ocena działalności banku, (w:) Bankowość. Podręcznik akademicki, red. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2002.
 • Jaworski W., Podstawy metodologii ratingów ubezpieczeniowych, (w:) Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń, red. T. Sangowski, AE, Poznań 2000.
 • Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, AE, Poznań 2002.
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, "Bank i Kredyt" 2002, marzec.
 • Komunikat Komisji w sprawie agencji ratingowych z dnia 11.03.2006, Komisja Europejska, 2006/C59/02. Kowalczyk L., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
 • Łojewska A., Podejrzane agencje ratingowe, "Rzeczpospolita" z 17 sierpnia 2007 r.
 • Markiewicz M., Znaczenie oceny ratingowej dla przedsiębiorstw finansujących się na rynku kapitałowym, (w:) Ryzyko inwestycyjne Polski, Zeszyty BRE Bank - CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 • Matsuo N., Recent International Regulatory Developments In Credit Rating Agencies, presentation by Director for International Financial Markets Financial Services Agency (Japan) on 03.06.2009 in Manila.
 • Mazur Z., Nedoma A., Formy płatności w handlu międzynarodowym, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2004.
 • Mączyńska E., Rating jako narzędzie pomiaru i kontroli ryzyka w działalności gospodarczej, (w:) Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Mesjasz Cz., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, AE, Kraków 2000.
 • Międzynarodowe rynki finansowe. Kryzysy finansowe, cz. II, red. J. Żabińska, AE, Katowice 2002.
 • Petru R., Innowacje w świecie finansów, "Rzeczpospolita" z 12 września 2008 r.
 • Porady techniczne CESR dla Komisji Europejskiej w sprawie środków możliwych do zastosowania w odniesieniu do agencji ratingowych, CESR, CE- SR/05/139b.
 • Prusek T., Można było zapobiec kryzysowi w finansach, "Gazeta Wyborcza" z 3 września 2007 r.
 • Report on the activities of credit rating agencies, September 2003, IOSCO, The Technical Commission of the International Organization of Securities Commissions.
 • Report on the role and methods of rating agencies, (A5-0040/2004) z dnia 29.01.2004 r., sprawozdawca G. Katiforis.
 • Rudzki P., Ograniczenia dla agencji ratingowych, "Rzeczpospolita" z 4 sierpnia 2008 r.
 • Smith L., When the trust begins to rust, "Marketing Magazine" 2004, Vol. 109, issue 8.
 • Solarz S., Rating - nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości i finansach, "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 • Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Szczurek M., Ocena ryzyka inwestycyjnego Polski w porównaniu z krajami naszego regionu, (w:) Ryzyko inwestycyjne Polski, Zeszyty BRE Bank - - CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 • Szustak G., Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, (w:) Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, red. I. Pyka, AE, Katowice 2003.
 • Thlon M,, Eksplozja rynku kredytów hipotecznych jako pochodna innowacji finansowych, "Rzeczpospolita" z 23 października 2008.
 • Thlon M., Spirala kryzysy kredytów subprime, "Rzeczpospolita" z 23 października 2008.
 • Wymuszanie konkurencji, "Rzeczpospolita" Ekonomia z 2 września 2003 r.
 • Zemler Z., Public relations. Kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992.
 • Żabińska J., Wspólna waluta euro a procesy integracyjne na europejskim rynku akcji, (w:) Euro a jednolity europejski rynek finansowy, red. J. Żabińska, AE, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433242

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.