PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 139--152
Tytuł artykułu

Rynek trzody chlewnej w Polsce i w Niemczech - studium komparatywne

Warianty tytułu
The Pigs Market in Poland and Germany - a Comparative Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec różnych tendencji zmian na rynku wieprzowiny w Polsce i Niemczech celem badań było rozpoznanie uwarunkowań produkcji żywca wieprzowego w tych krajach. W badaniach wykorzystano studia literatury przedmiotu oraz dane z rożnych instytucji (GUS, Eurostat, Komisja Europejska, Danish Agriculture & Food Council, GIW). Z badań wynika, że chów trzody chlewnej wg Polsce jest zdecydowanie bardziej rozproszony niż za zachodnia granicą. Producenci wieprzowiny w Niemczech w większym stopniu korzystają z tzw. efektów skali. Ponadto, rynek wieprzowiny jest tam bardziej zintegrowany. Rozwój chowu trzody chlewnej w Niemczech wynika z odpowiednio prowadzonej polityki, która doprowadziła do zmian w obrębie samej produkcji i związanych nią działach przemysłu rolno-spożywczego. W Polsce należy zwiększyć skalę chowu trzody chlewnej w gospodarstwach, pogłębić specjalizację produkcji w zakresie prosiąt i tuczu oraz zachęcić rolników do działania w grupach producenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
Because of various trends in the pork market in Poland and Germany, the aim of the study was to recognize conditions of live pork production in those countries. The study of the literature of the subject and data from a variety of institutions (CSO, Eurostat, European Commission, Danish Agriculture & Food Council, GVI) in the study were used. The research shows that breeding pigs in Poland is certainly more diffuse, than by the Western boundary. Pork producers in Germany are increasingly using the so-called economies of scale. In addition, the pork market is more integrated. The development of pigs in Germany is due to the policy changes that led to changes within the manufacturing and related sectors of agro-industrial complex. It is necessary to increase the scale of production in the farms in Poland to deepen the specialization of production in relation to piglets and fattening, as well as encourage farmers to work in producers groups. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Can Germany's pig industry still smile? Pig Progress 30.8.2014 http://www.pigprogress.net/Pork- Processing/Markets/2014/n/Can-Germanys-pig--industry-still-smile-1635057W/ (dostęp: 12.11.2015).
 • Filo-Zagraba A., Czy na rynku jest jeszcze miejsce dla nowych producentów[Is there still room for new producers in the market], Gazeta Finansowa. 14-20 listopada 2014 r.
 • Gołaś Z., Kozera M., Błażek M., Zróżnicowanie struktury gospodarstw trzodowych w Polsce i UE [Diversification of the pig farms structure in Poland and the EU], Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 1, 2008, s. 47-51.
 • Hamulczuk M., Stańko S., Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce [Determinants of changes in the prices of pork and the income of pigs producers in Poland], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3, 2013, s. 44-66.
 • Janasz P., Zasady współpracy rolników z zakładami mięsnymi w wybranych krajach UE[The principles of cooperation of farmers with meat processing companies in selected EU countries], [w:] Trzoda chlewna w gospodarce narodowej [Pigs in the national economy], [red.:] E. Winiarska-Grabosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław 2013, s. 27-32.
 • Pejsak Z., Produkcja świń i wieprzowiny w Niemczech - źródła sukcesu branży [Production of pigs and pork in Germany - the source of the industry success],. Trzoda Chlewna nr 12, 2012, s. 17-22.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa [Statistical Yearbook of Agriculture],, GUS, Warszawa 2014.
 • Rynek mięsa, stan i perspektywy [Meat market, the state and prospects], nr 43/2012, IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Rynek mięsa, stan i perspektywy [Meat market, the state and prospects], nr 47/2014, IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Skarżyńska A., Jabłoński K., Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 r [The economic results of selected agricultural products in 2011,. IERiGŻ-PIB 2012, Warszawa.
 • Statistics 2013 pigmeat,. Danish Agriculture & Food Council. Pig meat annual statistics 2013.
 • Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. [The strategy for reconstruction and development of pig production in Poland until 2030], Blicharski T., Hammermeister A., (red.). Warszawa 2013.
 • Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M., Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020 [Analysis about the functioning of pigmeat sector in 2004-2010, along with forecast to 2020],. Analiza dla MRiRW 2012, www.bip.minrol.gov.pl. (dostęp:18.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.