PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 1 | 202--207
Tytuł artykułu

Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce

Warianty tytułu
The Impact of Farmers` Education on Labour Productivity in Commercial Farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie zależności pomiędzy produktywnością całkowitą, przeciętną i krańcową czynnika pracy ludzkiej a poziomem wykształcenia kierownika gospodarstwa rolnego. Badanie przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu Polskiego FADN za 2012 rok. W badaniach posłużono się metodą funkcji produkcji typu Cobb-Douglasa. Wykorzystując zależność pomiędzy produkcją ogółem (zł) gospodarstwa rolnego a zagregowanymi czynnikami produkcji: nakłady pracy ogółem w AWU, powierzchnia użytków rolnych (UR) oraz aktywa trwałe (zł), określono zróżnicowanie produktywności pracy w zależności od poziomu wykształcenia kierownika gospodarstwa rolnego. Wyniki badań wskazują, że zarówno produktywność całkowita, przeciętna, jak i krańcowa pracy były wyższe w grupie gospodarstw prowadzonych przez rolników mających wyższe wykształcenie. Wskazuje to na istotny wpływ poziomu wykształcenia kierownika gospodarstwa rolnego na osiąganą efektywność gospodarowania czynnikiem pracy oraz na potrzebę podnoszenia kwalifikacji formalnych przez rolników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to find the relation between the total, average and marginal productivity of human labour factor and the level of education of a farm manager. The study was based on micro-data from Polish FADN. The Cobb-Douglas function was used in the research. The impact of the level of education of the farm manager on the variation of labour productivity was estimated by investigating the relation between the total production (PLN) of the farm and aggregated production factors: labour input in AWU, agricultural land area (ALR), and fixed assets (PLN). The results of research show that the total, average and marginal productivity were higher in the sample of farms run by managers with higher education. This result indicates that the level of education of the farm manager has the significant impact on the efficiency of human labour management and shows the need for the farmers formal qualification improvement.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
202--207
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
  • Berezka Anna. 2012. "Poziom wykształcenia Polaków a konkurencyjność gospodarki". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 25: 11-22.
  • Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2011. "Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej". Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 557: 1-39.
  • Gołębiowska Barbara, Bogdan Klepacki. 2001. "Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 7 (42): 457-464.
  • Górecki Jan. 2004. "Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE". Wieś i Rolnictwo 2: 187-198.
  • Kołodziejczyk Danuta. 2002. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego. Warszawa: IERiGŻ, 133.
  • Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2008. "Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67/2008: 79-85.
  • Kowalski Andrzej. 1998. Czynniki produkcji w agrobiznesie. [W] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, 108-114. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
  • Latruffe Laure. 2010. "Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors". OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers 30:1-63, doi: 10.1787/5km91nkdt6d6-en.
  • Mathijs Erik, Liesbet Vranken. 2000. Farm restructuring and efficiency in transition: Evidence from Bulgaria and Hungary. Selected Paper. American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Tampa, Florida, July 30 August 2.
  • Niezgoda Dionizy. 2009. "Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 24-38.
  • Nizamettin Bayyurt, Senem Yılmaz. 2012. "The Impacts of Governance and Education on Agricultural Efficiency: An International Analysis". Procedia-Social and Behavioral Sciences 58: 1158-1165, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1097.
  • O'Donnell Christopher J. 2010. "Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change". Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 54: 527-560, doi: 10.1111/j.1467- -8489.2010.00512.x.
  • Penda Simon T. 2012. "Human Capital Development for Agricultural Business in Nigeria". International Food and Agribusiness Management Review 15: 89-91.
  • Poczta Walenty, Małgorzata Kołodziejczak. 2008. "Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej". Journal of Agribusiness and Rural Development 1: 109-121.
  • Poczta Walenty. 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1-152. ISBN 9788371603228.
  • Sikorska Alina (red.). 2011. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Program Wieloletni 2011-2014 1: 1-124. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Wawrzyniak Bogdan. M. 2001. "Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską". Wieś i Rolnictwo 3: 142-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434548

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.