PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 179--189
Tytuł artykułu

Bariery w realizacji celów w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers to Achieving The Objectives of Voluntarily Adopted Environmental Programs of Proecological Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano wyniki wywiadów pogłębionych. Ustalono, że barierami w realizacji celów (będących konsekwencją przyjętych dobrowolnie programów środowiskowych) były w badanych podmiotach komponenty świadczące o niewystarczającym poziomie inteligencji strategicznej. Badani wskazywali m.in. na: znaczny niedobór środków finansowych, brak czasu, negatywną postawę personelu, brak know-how w przedsiębiorstwie, brak wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa, duży stopień sformalizowania dokumentów, brak zainteresowania i wsparcia ze strony rynku. Zaledwie 41,9% badanych udało się osiągnąć wszystkie założone do realizacji (w rocznej perspektywie czasowej) cele. Przedsiębiorstwa, które przyjęły model dynamiczny (bazujący na proekologicznych i proaktywnych strategiach ofensywnych i innowacyjnych), zwiększają prawdopodobieństwo tworzenia ekoinnowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych. Zwiększają także realną szansę na generowanie ekoinnowacji zarówno przyrostowych, jak i radykalnych. Taki typ strategii (pod warunkiem, że jest kompatybilny z przyjętą misją i wizją) umożliwia bowiem budowanie przewagi konkurencyjnej także w długim okresie czasu, w niepewnym otoczeniu
EN
Studies have been carried out in 43 establishments, which have decided to implement and certify the functioning and improved organizational eco-innovations known as environmental management systems. It was agreed that the barriers in achieving objectives (as a consequence of adopting environmental programs) were components proclaiming an insufficient level of strategic intelligence. Survey respondents revealed, among others: a significant shortage of funds, lack of time, the negative attitude of staff, lack of know-how in the company, lack of support from top management, a high degree of document formalizations, lack of interest and support from the market. Only 41.9% of respondents were able to achieve all established (in the annual term) goals. Companies that have adopted a dynamic model, (based on pro-ecological, pro-active and innovative offensive strategies) increase the likelihood of creating eco-innovative products, processes, organizational and marketing solutions. They additionally increase the real chance to generate both incremental and radical eco-innovations. This type of strategy (compatible with the adopted mission and vision) makes it possible to build a competitive advantage in the long term and in an uncertain environment(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Ahsen A. von, Funck D., 2001, Integrated Management Systems - Opportunities and Risks for Corporate Environmental Protection, Corporate Environmental Strategy, vol. 8, no. 2, s. 165-176.
 • Bednárová L., Pacana A., Zatwarnicka-Madura B., Wybrane zagadnienia zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 • Celej M., 2015, Analiza misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu N.E.W.S., Controlling i Zarządzanie, nr 3, s. 27-34.
 • Chandler A.D., 1962, Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, s. 123.
 • Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., 1999, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, s. 8.
 • Gajdzik B., Pałasz J., 2007, Zarządzanie jednostką terytorialną a zarządzania środowiskowe, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8/691, s. 53-61.
 • Gierszewska G., 2000, Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa, s. 9.
 • Głodziński E., 2014, Zarządzanie projektami w warunkach niepewności - zakres i metodyka, Przegląd Organizacji, nr 7, s. 34-39.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2012a, Znaczenie polityki środowiskowej w kontekście kształtowania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 106-115.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2012b, Incentives to introduce environmental management system in the context of building an eco-innovative potential - a case of Podkarpackie voivodeship, World Academy of Science Engineering and Technology, issue 70, October, Dubai, s. 2556.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2012c, Aspekty środowiskowe a orientacja na wyniki w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje, [w:] Borys T., Rogala P. (red.), Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 264, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 118-129.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2013a, Motywy wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w kontekście budowania potencjału ekoinnowacyjnego, [w:] Rusnak Z., Zamyślona B. (red.), Jakość życia a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 85-97.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2013b, System zarządzania środowiskowego jako część systemu zarządzania ryzykiem, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2014, Znaczenie strategii proekologicznych w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 152-162.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2015, Środowiskowy audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia eko-innowacji organizacyjnych, [w:] Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 24-37.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2016, Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436: Dziawgo D. (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 133-142.
 • Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., 2015, Cognitive limitations in making investment decisions in Polish enterprises, [w:] Hazak A. (red.), Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, June, s. 1-15.
 • Jankowska-Mihułowicz M., Gębarowski M., Ziółkowski B., Chudy-Laskowska K., 2015, Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland, [w:] Hazak A. (red.), Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, June, s. 1-18.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Kaleta A. (red.), 2014, Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaplan B., Norton D., 2005, The Balanced Scored - Measures That Drives Performence, HBR, I-II.
 • Kitazawa S., Sarkis J., 2000, The relationship between ISO 14001 and continuous source reduction programs, Integrated Journal of Operations and Production Management, vol. 20, no. 2.
 • Kirkpatrick D., Pouliot C., 1996, Environmental management: ISO 14000 offers multiple rerewards, Pollution Engineering, vol. 28, no. 6.
 • Matuszak-Flejszman A., 2015, System zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego, [w:] Matuszak-Flejszman A. (red.), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Moszkowicz K., 2014, Problemy wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 358-365.
 • Nowak Ł., 2015, Zrozumienie i porozumienie przy wdrażaniu strategii, Personel i Zarządzanie, nr 3, s. 38.
 • Rączka M., 2008, Systemy zarządzania jako element rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 13, Rzeszów, s. 409-416.
 • Roszak K., 2015, Zarządzanie strategiczne Wdrażanie strategii - czynniki sukcesu i powody porażki, Controlling i Zarządzanie, nr 6, s. 34-37.
 • Sołoducho-Pelc L., 2014, Competitive advantage: the courage in formulating objectives and expansiveness of a strategy, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 150.
 • Wells J., 2014, Inteligencja strategiczna, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Witek-Crabb A., 2008, Misja w firmie społecznie odpowiedzialnej, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 425-424.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.